Kecárna Playlisty
Reklama

Stay Awhile - text, překlad

playlist Playlist
Clocks marching at the double time
Every dollar has become a dime
Hearts breaking at the speed of sound
Falling down, all around
Hodiny běží dvakrát tak rychle,
dolar se stal deseťákem,
srdce pukají rychlostí zvuku,
padají dolů, všude.

Bombs lighting up the eastern sky
The backroom deals and the bottom lines
The Earth's shaking, but we don't know why
A million fires, oceans rise
Bomby ozařují východní oblohu.
v zákulisí dohody a nejnižší nabídky.
Země se třese, ale my nevíme proč.
Milióny ohňů, oceány stoupají.
I leave it all when I feel you near
What I'm saying is I need you here
Even though love never seems to last
If you think we’ve got a chance
Ale na všechno zapomenu, když jsi u mě.
Co říkám je, že tě potřebuji.
I když se zdá, že láska nevytrvá,
jestli si myslíš, že máme šanci, tak
Stay awhile
Oh you got to stay awhile
These days are wild
So baby, won't you stay awhile
tu chvíli zůstaň.
Oh, musíš tu chvíli zůstat.
Tyto dny jsou nebezpečné,
tak baby, nezůstaneš tu chvíli?
Drop the needle on the belle brigade
We slow dance till the moonlight fades
Tell me now that you'll never leave
Always stay, here with me
Upusť jehlu na Belle brigade,
pomalu tančíme dokud měsíc bude zářit.
Řekni mi, že mě nikdy neopustíš.
Vždy zůstaneš tady se mnou.
Keep me safe from the circus show
The bullshit and the blowing smoke
The knife hidden under every sleeve
Stab your back, watch you bleed
Ochraň mě před zmatkem,
kecy a dýmající kouř,
nůž ukrytý v každém rukávu,
bodne tě do zad, dává se jak krvácíš.
They’re gonna tell you what you wanna hear
Like: I can make you a star next year
Well, if New York city's lights are so bright
How come so many people cry tonight
Řeknou ti to, co chceš slyšet.
Jako: Udělám tě příští rok superstar.
No, jestli jsou světla New Yorku tak jasné,
proč tolik lidí dnes pláče?
Stay awhile
Oh you got to stay awhile
These days are wild
So baby, won't you stay awhile
Chvíli tu zůstaň.
Oh, musíš tu chvíli zůstat.
Tyto dny jsou nebezpečné,
tak baby, nezůstaneš tu chvíli?
Let your hair fall around your face
I would kill just to keep you safe
Put your body next to mine
Just let go, and close your eyes
Nech vlasy spadnou do obličeje,
zabíjel bych pro tvé bezpečí.
Přitul se ke mne,
nech všechno odejít a zavři oči.
I shiver when I feel your skin
Like a sinner who's been forgiven
Go on, baby, shine your light
Cause no one's gonna find us here tonight
Chvěji se, když tě cítím.
Jako hříšník, kterému se dostalo odpuštění.
No tak, baby, zazáři,
protože nás nikdo dnes v noci nenajde.
Stay awhile
Oh you got to stay awhile
These days are wild
So baby, won't you stay awhile
Chvíli tu zůstaň.
Oh, musíš tu chvíli zůstat.
Tyto dny jsou nebezpečné,
tak baby, nezůstaneš tu chvíli?
Stay awhile
Oh you got to stay awhile
These days are wild
So baby, won't you stay awhile
Chvíli tu zůstaň.
Oh, musíš tu chvíli zůstat.
Tyto dny jsou nebezpečné,
tak baby, nezůstaneš tu chvíli?
Stay awhile
Oh you got to stay awhile
These days are wild
So baby, won't you stay awhile
Chvíli tu zůstaň.
Oh, musíš tu chvíli zůstat.
Tyto dny jsou nebezpečné,
tak baby, nezůstaneš tu chvíli?

Text přidala Nelisska

Video přidala Nelisska

Překlad přidala Akaren

Je zde něco špatně?
Reklama

Stay Awhile

Reklama

Ryan Star texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.