Kecárna Playlisty
Reklama

Last Train Home - text, překlad

playlist Playlist
You haven't changed.
Stand in the light,
I need to see you,
Uncover my eyes.
Nezměnila jsi se.
Postav se na světlo,
Chci tě vidět,
Odkryj mé oči.
The tears coming down,
Making lines on your face.
One for each year, now
That you've been away.
Slzy stékají dolů,
dělaje čáry na tvém obličeji.
Každá z nich za jeden rok,
co jsi byla pryč.
We were only kids,
We ran like water.
Your dad said,
Stay away from my daughter.
The sun was coming down when I said,
Can't you just believe?
Byli jsme jen děti,
uteklo to jako voda.
Tvůj táta řekl,
Drž se dál od mé dcery
Slunce zapadalo, když jsem se zeptal:
Nemůžeš mi prostě věřit?
And if you wait for me,
I'll be the light in the dark
If you lose your way.
And if you wait for me,
I'll be your voice
When you don't know what to say.
I'll be your shelter,
I'll be your fate.
I'll be forever,
Wait for me.
A když na mě počkáš,
Budu tvým světlem ve tmě
Když ztratíš cestu.
A když na mě počkáš,
Budu tvým hlasem
Když nebudeš mít co říct.
Budu tvé útočiště,
budu tvůj osud.
Budu navěky,
Počkej na mě.
I'll be the last train,
I'll be the last train home.
Budu poslední vlak,
budu poslední vlak domů.
You were a storm,
It blew us away.
I wouldn't leave you
But you couldn't stay.
Byla jsi bouře,
Odnesla nás pryč.
Neopustil bych tě,
Ale ty jsi zůstat nemohla.
We were only kids,
We ran like water.
Your dad said,
Stay away from my daughter.
The sun was coming down when I said,
Can't you just believe?
Byli jsme jen děti,
Uteklo to jako voda.
Tvůj táta řekl:
Drž se dál od mé dcery
Slunce zapadalo, když jsem se zeptal:
Nemůžeš mi prostě věřit?
And if you wait for me,
I'll be the light in the dark
If you lose your way.
And if you wait for me,
I'll be your voice
When you don't know what to say.
I'll be your shelter,
I'll be your fate.
I'll be forever,
Wait for me.
A když na mě počkáš,
Budu tvým světlem ve tmě
Když ztratíš cestu.
A když na mě počkáš,
Budu tvým hlasem
Když nebudeš mít co říct.
Budu tvé útočiště,
budu tvůj osud.
Budu navěky,
Počkej na mě.
I'll be the last train,
I'll be the last train home.
Budu poslední vlak,
Budu poslední vlak domů.
We were only kids,
We ran like water.
I told your dad,
I love your daughter.
The sun was coming down when I said,
Hallie, just believe.
Byli jsme jen děti,
Uteklo to jako voda.
Řekl jsem tvému otci:
Miluji Vaši dceru
Slunce zapadalo, když jsem se řekl:
Hallie, prostě mi věř
And if you wait for me,
I'll be the light in the dark
If you lose your way.
And if you wait for me,
I'll be your voice
When you don't know what to say.
I'll be your shelter,
I'll be your fate.
I'll be forever,
Wait for me.
A když na mě počkáš,
Budu tvým světlem ve tmě
Když ztratíš cestu.
A když na mě počkáš,
Budu tvým hlasem
Když nebudeš mít co říct.
Budu tvé útočiště,
budu tvůj osud.
Budu navěky,
Počkej na mě.
I'll be the last train,
I'll be the last train,
Hold on to love,
And wait for me.
Budu poslední vlak,
Budu poslední vlak,
Ponech si svou lásku,
A počkej na mě.
I'll be the last train,
I'll be the last train home.
Budu poslední vlak,
Budu poslední vlak domů.
I'll be the last train,
I'll be your last train home.
Budu poslední vlak,
Budu poslední vlak domů.

Text přidala Kraťaska

Text opravil DevilDan

Video přidala MartinaBa1

Překlad přidal LookashR

Překlad opravil DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Píseň je obsažena na soundtracku k filmu "P.S. I Love You"  (DevilDan)
Reklama

11:59

Reklama

Ryan Star texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.