Playlisty Kecárna
Reklama

Victim of the Modern Age - text, překlad

playlist Playlist
[Russell]:
Prowling 'round the city slums, hungry for distraction
Lashings of violence fire me up inside
A dose of nasty, some "social interaction'
Cry out, have a laugh, never, ever holding back
[Russell]:
Plížící se kolem městských slumů, hladoví po rozptýlení
Tepání násilí mě uvnitř zaplavuje hněvem
Dávka sprostoty, nějaká 'sociální interakce'
Zařvi, směj se, nikdy se nedrž zpátky
[Russell]:
Ripping through the countryside, dying for some danger
The sound of symphonies sends shivers up my spine
Beat up some loser, harass some random stranger
Fly high, feel no pain, I'm singing singing in the rain
[Russell]:
Brouzdat napříč venkovem, umírat touhou po nebezpečí
Zvuk symfonií vysílá chvění po mé páteři
Zbít nějakého ztracence, šikanovat nějakého náhodného cizince
Létat výš, necítit bolest, já zpívám zpívám v dešti
[Damian]:
You're just a child who's lost his way
[Dan]:
A wandering soul led astray
[Floor]:
But we all know what's right for you!
[Damian and Dan]:
You're just a child consumed by rage
[Dan]:
A victim of a modern age
[Damian]:
Jsi jen dítě, které ztratilo svou cestu
[Dan]:
Toulající se duše vedená do bloudění
[Floor]:
Ale my všichni víme, co je pro tebe dobré!
[Damian and Dan]:
Jsi jen díte pohlcené hněvem
[Dan]:
Oběť moderní doby
[Damian]:
You're just a child who had no choice
[Dan]:
A mindless pawn without a voice
[Floor]:
But we all know what's right for you!
[Damian and Dan]:
A restless mind trapped in this cage
[Floor]:
A victim of a modern age
[Damian]:
Jsi jen dítě, které nemá na výběr
[Dan]:
Bezduchý pěšák bez hlasu
[Floor]:
Ale my všichni víme, co je pro tebe dobré!
[Damian and Dan]:
Neklidná mysl chycená v téhle kleci
[Dan]:
Oběť moderní doby
[Russell]:
I am not an evil man, I swear to you, my brothers
I've learned my lesson now, I have changed my ways
I was merely blinded by the treachery of others
Hell yeah, now I'm sure, I survived, I am cured!
[Russell]:
Nejsem zlý člověk, přísahám vám, mí bratři
Poučil jsem se, změnil jsem své myšlení
Byl jsem pouze zaslepen učením druhých
Sakra jo, nyní si jsem jistý, přežil jsem, jsem vyléčen!
[Damian]:
You're just a child who's lost his way
[Dan]:
A wandering soul led astray
[Floor]:
But we all know what's right for you!
[Damian and Dan]:
You're just a child consumed by rage
[Dan]:
A victim of a modern age
[Damian]:
Jsi jen dítě, které ztratilo svou cestu
[Dan]:
Toulající se duše vedená do bloudění
[Floor]:
Ale my všichni víme, co je pro tebe dobré!
[Damian and Dan]:
Jsi jen díte pohlcené hněvem
[Dan]:
Oběť moderní doby
[Damian]:
You're just a child who had no choice
[Dan]:
A mindless pawn without a voice
[Floor]:
But we all know what's right for you!
[Damian and Dan]:
A restless mind trapped in this cage
[Floor]:
A victim of a modern age
[Damian]:
Jsi jen dítě, které nemá na výběr
[Dan]:
Bezduchý pěšák bez hlasu
[Floor]:
Ale my všichni víme, co je pro tebe dobré!
[Damian and Dan]:
Neklidná mysl chycená v téhle kleci
[Dan]:
Oběť moderní doby
[Dan]:
Violence makes violence
makes violence
makes violence
makes violence
makes violence
makes VIOLENCE
MAKES VIOLENCE
[Dan]:
Násilí plodí násilí
plodí násilí
plodí násilí
plodí násilí
plodí násilí
plodí NÁSILÍ
PLODÍ NÁSILÍ
[Damian]:
You're just a child who's lost his way
[Dan]:
A wandering soul led astray
[Floor]:
But we all know what's right for you!
[Damian and Dan]:
You're just a child consumed by rage
[Dan]:
A victim of a modern age
[Damian]:
Jsi jen dítě, které ztratilo svou cestu
[Dan]:
Toulající se duše vedená do bloudění
[Floor]:
Ale my všichni víme, co je pro tebe dobré!
[Damian and Dan]:
Jsi jen díte pohlcené hněvem
[Dan]:
Oběť moderní doby
[Damian]:
You're just a child who had no choice
[Dan]:
A mindless pawn without a voice
[Floor]:
But we all know what's right for you!
[Damian and Dan]:
A restless mind trapped in this cage
[Floor]:
A victim of a modern age
[Damian]:
Jsi jen dítě, které nemá na výběr
[Dan]:
Bezduchý pěšák bez hlasu
[Floor]:
Ale my všichni víme, co je pro tebe dobré!
[Damian and Dan]:
Neklidná mysl chycená v téhle kleci
[Dan]:
Oběť moderní doby
[Russell]:
No I'm not an evil man
I swear to you, my brothers
I'm still singing in the rain
And I'm singing in the rain
I'm still singing in the rain
I'm still singing in the rain
And I'm singing in the rain
And I'm singing in the rain
[Russell]:
Ne nejsem zlý člověk
Přísahám vám, mí bratři
Já stále zpívám v dešti
A já zpívám v dešti
Já stále zpívám v dešti
Já stále zpívám v dešti
A já zpívám v dešti
A já zpívám v dešti

Text přidal mythragon

Text opravila WhiteCorco

Video přidal mythragon

Překlad přidala WhiteCorco

Překlad opravila WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Píseň je na motivy filmu Mechanický pomeranč (A Clockwork Orange) z roku 1971. (WhiteCorco)
Reklama

Victims of the Modern Age

Reklama

Star One texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.