Playlisty Kecárna
Reklama

Starchild - text, překlad

playlist Playlist
[Dan Swano:]
Touch me now and feel my force
I will give you life
History will change its course
Man will survive
[Dan Swano:]
Dotkni se mě a pociť mou sílu
Dám ti život
Historie změní svůj kurs
Člověk přežije
[Russell:]
Something's strange, I'm so confused, I don't know why
I've been designed to tell the truth, I
cannot lie
I heard the news, a mystery, a strange device
I'm so afraid, I just can't see through all
these lies
[Russell:]
Něco zvláštního, jsem tak zmatený, nevím
proč
Byl jsem navržen tak, abych říkal pravdu, nemohu lhát
Slyšel jsem zprávy, záhada, podivné zařízení
Jsem ta vyděšený, já prostě nemohu prohlédnout skrze všechny ty lži
[Floor:]
Behold this alien messenger
[Floor:]
Uzři tohoto mimozemského posla
[Russell:]
Is this a cosmic design?
[Russell:]
Je to vesmírná konstrukce?
[Floor:]
The bringer of a new day
[Floor:]
Nositel nového dne
[Russell:]
One by four by nine
[Russell:]
jedna ku čtyřem ku devíti
[Robert:]
Reach out to me and seal your fate
A new phase is near
Come to me and cross the gate
No pain, no fear
[Robert:]
Oslov mne a zapečeti svůj osud
Nová fáze je blízko
Přijď ke mně a překroč bránu
Žádná bolest, žádný strach
[Russell:]
Something's strange, I'm so confused, I don't know why
[Russell:]
Něco zvláštního, jsem tak zmatený, nevím
proč
[Floor:]
Secrets have not been told
[Floor:]
Tajemství nebyla vyřčena
[Russell:]
I've been designed to tell the truth, I
cannot lie
[Russell:]
Byl jsem navržen tak, abych říkal pravdu, nemohu lhát
[Floor:]
When will the truth unfold?
[Floor:]
Kdy pravda vyjde najevo?
[Russell:]
I heard the news, a mystery, a strange device
[Russell:]
Slyšel jsem zprávy, záhada, podivné zařízení
[Floor:]
What does the future hold?
[Floor:]
Co budoucnost chystá?
[Russell:]
I'm so afraid, I just can't see through all
these lies
[Russell:]
Jsem ta vyděšený, já prostě nemohu prohlédnout skrze všechny ty lži
[Floor:]
Behold this alien messenger
[Floor:]
Uzři tohoto mimozemského posla
[Russell:]
Is this a cosmic design?
[Russell:]
Je to vesmírná konstrukce?
[Floor:]
The bringer of a new day
[Floor:]
Nositel nového dne
[Russell:]
One by four by nine
[Russell:]
jedna ku čtyřem ku devíti
[Damian:]
A strange signal, beamed out in space
From the face of the moon
Harbinger of a new race
We'll be evolving soon
[Damian:]
Zvláštní signál, vysílaný ve vesmíru
Z povrchu měsíce
Posel nové rasy
Brzy se budeme vyvíjet
[Damian and Russell:]
I see the future, a new star will rise
I see the world through the all-seeing eyes
Of the Starchild
Starchild
[Damian and Russell:]
Vidím budoucnost, nová hvězda povstane
Vidím svět skrze vševidoucí oči
Hvězdného dítěte
Hvězdné dítě
[Damian:]
I have entered another dimension
My perception expands
Transcending beyond comprehension
Evolution of man?
[Damian:]
Vstoupil jsem do jiné dimenze
Mé vnímání se rozšířilo
Daleko překonávající chápání
Vývoj člověka?
[Damian and Russell:]
I see the future, a new star will rise
I see the world through the all-seeing eyes
Of the Starchild
Starchild
[Damian and Russell:]
Vidím budoucnost, nová hvězda povstane
Vidím svět skrze vševidoucí oči
Hvězdného dítěte
Hvězdné dítě
I see the future, a new star will rise
I see the world through the all-seeing eyes
Of the Starchild
Vidím budoucnost, nová hvězda povstane
Vidím svět skrze vševidoucí oči
Hvězdného dítěte
[Robert:]
Time has come, a brand new sun
Shining down on you
The reign of peace has now begun
Dreams have come true
[Robert:]
Čas nadešel, zbrusu nové slunce
Zářící dolů na tebe
Vláda míru nyní začala
Sny se staly skutečnými
[Russell:]
I heard the news, a mystery, a strange device
I'm so afraid, I just can't see through all
these lies
[Russell:]
Slyšel jsem zprávy, záhada, podivné zařízení
Jsem ta vyděšený, já prostě nemohu prohlédnout skrze všechny ty lži
[Floor:]
Behold this alien messenger
[Floor:]
Uzři tohoto mimozemského posla
[Russell:]
Is this a cosmic design?
[Russell:]
Je to vesmírná konstrukce?
[Floor:]
The bringer of a new day
[Floor:]
Nositel nového dne
[Russell:]
One by four by nine
One by four by nine
I see the future, a new star will rise
I see the world through the all-seeing eyes
Of the Starchild
Oh yeah
I see the world through the eyes
Of the Starchild
[Russell:]
jedna ku čtyřem ku devíti
jedna ku čtyřem ku devíti
Vidím budoucnost, nová hvězda povstane
Vidím svět skrze vševidoucí oči
Hvězdného dítěte
Oh yeah
Vidím svět skrze oči
Hvězdného dítěte
[Damian and Russell:]
I see the future, a new star will rise
I see the world through the all-seeing eyes
I see the future, a new star will rise
I see the world through the all-seeing eyes
Of the Starchild
[Damian and Russell:]
Vidím budoucnost, nová hvězda povstane
Vidím svět skrze vševidoucí oči
Vidím budoucnost, nová hvězda povstane
Vidím svět skrze vševidoucí oči
Hvězdného dítěte
[Dan Swano:]
Dreams have come true
Shining down on you
I give you life. Man will survive
[Dan Swano:]
Sny se staly skutečností
Září na tebe
Dávám ti život, člověk přežije

Text přidal mythragon

Text opravila WhiteCorco

Video přidal mythragon

Překlad přidala WhiteCorco

Překlad opravila WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Píseň je na motivy filmu 2001: Vesmírná odysea (2001: A Space Odyssey) z roku 1968. Film byl natočen podle stejnojmenné knihy autora Arthura C. Clarkea. (WhiteCorco)
Reklama

Space Metal

Reklama

Star One texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.