Playlisty Kecárna
Reklama

Master of Darkness - text, překlad

playlist Playlist
Characters:
Apprentice - Dan Swano
Teacher - Damian Wilson
Dark Lord - Russell Allen
Princess - Floor Jansen
Postavy:
Učeň - Dan Swano
Učitel - Damian Wilson
Temný pán - Russell Allen
Princezna - Floor Jansen
A) MASTER OF DARKNESS A) PÁN TEMNOTY
Apprentice:
Will you teach me the skills of the old ways
Lying dormant in me
Help me evolve and enter a new phase
Where my spirit runs free
Učeň:
Naučíš mě schopnosti starých časů
Ležící v dřímotě uvnitř mne
Pomoz mi se vyvinou a vkročit do nové fáze
Kde můj duch bude svobodný
Teacher:
I cannot teach you, I feel too much violence
And it's clouding your view
Clear your mind, master the silence
Let it flow within you
Učitel:
Nemohu tě učit, cítím příliš mnoho zuřivosti
A to zamlžuje tvůj pohled
Vyčisti svou mysl, zvládni ticho
Nech je sebou plynout

Dark Lord:
I can feel a storm of passion raging deep inside you

Temný pán:
Cítím bouři vášně běsnící uvnitř
tebe
Princess (Floor Jansen):
Control Your Hate
Princezna:
Ovládni svou nenávist
Dark Lord:
Now it's time to yelled to your aggression just like I do
Temný pán:
Nyní je čas vykřičet tvou agresi, zrovna tak, jako jako to dělám já
Princess:
Now choose your fate
Princezna:
Teď si zvol svůj osud
Dark Lord:
and be a master of Darkness!
Temný pán:
a buď pánem Temnoty!

Apprentice:
Don't be afraid, I won't stray down the dark path
My conviction is strong
Those who've sinned will answer to my wrath
I will right what is wrong

Učeň:
Nestrachuj se, já nezbloudím na temnou cestu
Mé přesvědčení je silné
Ti, kdož zhřešili, se budou zodpovídat mému hněvu
Napravím to, co je špatně
Teacher:
That's not the way, the dark will absorb you
You should never attack
You will be lost like many before you
There will be no way back
Učitel:
To není cesta, temnota tě pohltí
Nikdy bys neměl zaútočit
Budeš ztracen, jako mnozí před tebou
Nebude cesty zpět

Dark Lord (Russell Allen):
I can feel a storm of passion raging deep inside you

Temný pán:
Cítím bouři vášně běsnící uvnitř
tebe
Princess (Floor Jansen):
Control Your Hate
Princezna:
Ovládni svou nenávist
Dark Lord:
Now it's time to yelled to your aggression just like I do
Temný pán:
Nyní je čas vykřičet tvou agresi, zrovna tak, jako jako to dělám já
Princess:
Now choose your fate
Princezna:
Teď si zvol svůj osud
Dark Lord:
and be a master of Darkness!
Temný pán:
a buď pánem Temnoty!

B) LASTERFIGHT

B) POSLEDNÍ BOJ
Apprentice:
You cannot break me, I'm not afraid of you
Don't think you've already won
Učeň:
Nemůžeš mě zlomit, nebojím se tě
Nemysli si, že už jsi vyhrál
Dark Lord:
I am your destiny, you know it to be true
Don't make me kill you, my son
Temný pán:
Jsem tvůj osud, víš, že je to pravda
Nenuť mě tě zabít, můj synu
Apprentice:
I don't believe your lies, I can't imagine this
How can you say that to me?
Učeň:
Nevěřím tvým lžím, to si nedokážu představit
Jak mi tohle jen můžeš říct?
Dark Lord:
You've got to realize it's useless to resist
Join me, we'll rule the galaxy
Temný pán:
Musíš si uvědomit, že odporovat je zbytečné
Přidej se ke mně, budeme vládnout galaxii

Text přidal mythragon

Text opravila WhiteCorco

Videa přidali DevilDan, WhiteCorco

Překlad přidala WhiteCorco

Překlad opravila WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Píseň je na motivy filmu Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder. (WhiteCorco)
Reklama

Space Metal

Reklama

Star One texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.