Playlisty Kecárna
Reklama

It All Ends Here - text, překlad

playlist Playlist
[Dan Swanö:]
Lies - fictitious dreams - false illusions
[Russell Allen:]
Living life with nothing to gain
[Dan Swanö:]
Eyes - synthetic tears - hollow visions
[Russell Allen:]
Moments lost, like tears in the rain
[Dan Swanö:]
Life - a vacuous truth - a simulation
[Russell Allen:]
Watching dreams break down an decay
[Dan Swanö:]
Survive - a desperate hope - strange desires
[Russell Allen:]
Can't give up, there must be a way
[Dan Swanö:]
Lži - fiktivní sny - klamné iluse
[Russell Allen:]
Žít život s ničím co získat
[Dan Swanö:]
Oči - syntetické slzy - prázdné vize
[Russell Allen:]
Ztracené chvilky, jako slzy v dešti
[Dan Swanö:]
Život - tupá pravda - simulace
[Russell Allen:]
Sledovat sny bortit se a rozpadat
[Dan Swanö:]
Přežití - zoufalá naděje - podivné touhy
[Russell Allen:]
Nesmět se vzdát, musí tu být cesta
[Floor Jansen:]
I think therefore I am
Am I more human than a man?
I think therefore I am
But will they ever understand?
[Floor Jansen:]
Myslím a tedy jsem
Jsem více člověkem než člověk sám?
Myslím a tedy jsem
Ale porozumí oni vůbec někdy?
[Dan Swanö:]
Pain - living in fear - no compassion
[Russell Allen:]
Facing death with nothing to lose
[Dan Swanö:]
Sustain - futureless world - cold deception
[Russell Allen:]
No way out, whatever we do
[Dan Swanö:]
Why? - meaningless words - empty promises
[Russell Allen:]
Is this real or this is a lie?
[Dan Swanö:]
Deny - darkening skies - twisted emotions
[Russell Allen:]
Will I dream, or will I just die?
[Dan Swanö:]
Bolest - řivot ve strachu - žádný soucit
[Russell Allen:]
Čelit smrti a nemít co ztratit
[Dan Swanö:]
Udržet - svět bez budoucnosti - studený klam
[Russell Allen:]
Žádná cesta pryč, cokoli uděláme
[Dan Swanö:]
Proč? - bezsmyslná slova - prázdné sliby
[Russell Allen:]
Je to skutečné, nebo je to lež?
[Dan Swanö:]
Popřít - temnící se obloha - zamotané emoce
[Russell Allen:]
Budu snít, nebo prostě jen zemřu?
[Damian Wilson:]
Four years slipped by too fast
Four years, without a past
And a future we'll never know
Four years is all we had
Four years, no second chance
There is nowhere left to go
[Damian Wilson:]
Čtyři roky propluly kolem příliš rychle
Čtyři roky, bez minulosti
A budoucnost, kterou nikdy nepoznáme
Čtyři roky bylo vše, co jsme měli
Čtyři roky, ani na okamžik šance
Už nezůstalo nic, kam jít
[Dan Swanö:]
Four years slipped by too fast
Four years, without a past
And a future we'll never know
Four years is all we had
Four years, no second chance
There is nowhere left to go
[Dan Swanö:]
Čtyři roky propluly kolem příliš rychle
Čtyři roky, bez minulosti
A budoucnost, kterou nikdy nepoznáme
Čtyři roky bylo vše, co jsme měli
Čtyři roky, ani na okamžik šance
Už nezůstalo nic, kam jít
[Russell Allen:]
Living a life lith nothing left to gain
Moments are lost, like tears in the rain
Watching my dreams break down and decay
I can't give up, there must be a way
Facing death with nothing to lose
No way out, no matter what we try
to do
Is this real or this is a lie?
Will I dream, or will I just die?
[Russell Allen:]
Žít život s ničím co získat
Ztracené chvilky, jako slzy v dešti
Sledovat mé sny bortit se a rozpadat
Nemohu to vzdát, musí tu být cesta
Čelit smrti a nemít co ztratit
Není cesty ven, nezáleží na tom, co zkusíme udělat
Je to skutečné, nebo je to lež?
Budu snít, nebo prostě jen zemřu?
[Damian Wilson:]
Four years, we were almost there
[Russell Allen:]
Four years, no time to spare
[Floor Jansen:]
Four years, beyond repair
[Damian & Russell:]
Is it wrong? Does anyone care?
[Damian Wilson:]
Čtyři roky, skoro jsme tam byli
[Russell Allen:]
Čtyři roky, není času nazbyt
[Floor Jansen:]
Čtyři roky, neopravitelné
[Damian & Russell:]
Je to špatně? Záleží na tom někomu?
[Damian Wilson:]
Four years of living in fear
[Russell Allen:]
Four years, death is near
[Floor Jansen:]
Four years disappeared
[Damian and Russell]:
Can't believe i all ends here
[Damian Wilson:]
Čtyři roky života ve strachu
[Russell Allen:]
Čtyři roky, smrt je blízko
[Floor Jansen:]
Čtyři roky zmizely
[Damian and Russell]:
Nemohu uvěřit, že to vše končí tady
[All]:
Four years, we were almost there
Four years, no time to spare
Four years, beyond repair
Is it wrong? does anyone care?
Four years of living in fear
Four years, death is near
Four years disappeared
Can't believe i all ends here
[Všichni]:
Čtyři roky, skoro jsme tam byli
Čtyři roky, není času nazbyt
Čtyři roky, neopravitelné
Je to špatně? Záleží na tom někomu?
Čtyři roky života ve strachu
Čtyři roky, smrt je blízko
Čtyři roky zmizely
Nemohu uvěřit, že to vše končí tady

Text přidal mythragon

Text opravila WhiteCorco

Video přidala WhiteCorco

Překlad přidala WhiteCorco

Překlad opravila WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Victims of the Modern Age

Reklama

Star One texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.