Playlisty Kecárna
Reklama

High Moon - text, překlad

playlist Playlist
[Robert:]
Memories come back to me, it's the 22nd century Unthinkable events occur on the 3rd moon of Jupiter
[Robert:]
Vzpomínky se ke mně vracejí, je 22. století
Nemyslitelné věci se dějí na třetím měsíci
Jupiteru
[Russell:]
I'd leave this hellhole if I could
The mining's hard but the pay is good
There is only one way to survive
I take the drug to stay alive
[Russell:]
Opustil bych tuhle pekelnou díru, kdybych mohl
Dolování je tvrdé, ale plat je dobrý
Je tu jen jedna cesta, jak přežít
Beru prášky, abych zůstal naživu
[Damian:]
The shuttlecraft has landed, the killers have arrived
I know I'm alone here, there is no one on my side
I'm ready for the showdown, so let the chase
begin
I will not be defeated
I have made a solemn vow to leave here soon
[Damian:]
Raketoplány přistály, zabijáci dorazili
Vím, že tu jsem sám, nikdo není na mé straně
Jsem připravený na zúčtování, tak nechť hon započne
Mě neporazí
Učinil jsem slavnostní slib, který tu brzy opustím
[Floor:]
High moon
High moon
High moon
High moon
[Floor:]
Vysoký měsíc
Vysoký měsíc
Vysoký měsíc
Vysoký měsíc
[Robert:]
The company is trying to hide the higher rates of suicide
There's no pain and much to gain, but then the drug destroys their brain
[Robert:]
Firma se snaží skrýt vyšší počty
sebevražd
Není zde bolesti ani moc co ztratit, ale pak léky zdevastují jejich mozek
[Russell:]
I gotta leave this evil place
I don't belong in outer space
Outside it's zero atmosphere
The only way to get out of here
[Russell:]
Musím opustit tohle zlé místo
Já nepatřím do vnějšího vesmíru
Venku je nulová atmosféra
Jediná cesta, jak se odtud dostat
[Damian:]
The shuttlecraft has landed, the killers have arrived
I know I'm alone here, there is no one on my side
I'm ready for the showdown, so let the chase
begin
I will not be defeated
I have made a solemn vow to leave here soon
[Damian:]
Raketoplány přistály, zabijáci dorazili
Vím, že tu jsem sám, nikdo není na mé straně
Jsem připravený na zúčtování, tak nechť hon započne
Mě neporazí
Učinil jsem slavnostní slib, který tu brzy opustím
[Floor:]
High Moon
[Floor:]
Vysoký měsíc
[Robert:]
He had to choose between his part in this machine
Or going back with her to earth
He never had a choice, but when he heard her voice
He fought for all that he was worth
He had to choose between his part in this machine
[Robert:]
Musel si vybrat mezi svou rolí v této mašinérii
Nebo se s ní vrátit na Zemi
Nikdy neměl na výběr, ale když uslyšel její
hlas
Bojoval za vše, čeho byl hoden
Musel si vybrat mezi svou rolí v této mašinérii
[Damian:]
I had to choose, I could not lose
Or going back with her to earth
Had to get back to you
He never had a choice, but when he heard her voice
I had no choice, I heard your voice
He fought for all that he was worth
I had to survive, had to stay alive
[Damian:]
Musel jsem si vybrat, nemohl jsem nic ztratit
Nebo jít s ní zpět na Zemi
Musel se dostat zpět k tobě
Nikdy neměl na výběr, ale když slyšel její
hlas
Neměl jsem na výběr, slyšel jsem tvůj hlas
Bojoval za vše, co mu bylo drahé
Musel jsem přežít, musel jsem zůstat naživu
[Floor:]
High moon
High moon
[Floor:]
Vysoký měsíc
Vysoký měsíc
[Ad libs Russell] [Ad libs Russell]
[Damian:]
The shuttlecraft has landed, the killers have arrived
I know I'm alone here, there is no one on my side
I'm ready for the showdown, so let the chase
begin
I will not be defeated
I have made a solemn vow to leave here soon
[Damian:]
Raketoplány přistály, zabijáci dorazili
Vím, že tu jsem sám, nikdo není na mé straně
Jsem připravený na zúčtování, tak nechť hon započne
Mě neporazí
Učinil jsem slavnostní slib, který tu brzy opustím
[Floor:]
High Moon
[Floor:]
Vysoký měsíc

Text přidal mythragon

Text opravila WhiteCorco

Video přidal DevilDan

Překlad přidala WhiteCorco

Překlad opravila WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Píseň je na motivy britského sci-fi/krimi filmu Outland. (WhiteCorco)
Reklama

Space Metal

Reklama

Star One texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.