Playlisty Kecárna
Reklama

Digital Rain - text, překlad

playlist Playlist
[Dan Swanö:]
Something is not right here
Is racking my mind
It's all around me, I feel it inside
Like I'm locked in some prison
And my world is a lie
Chills my emotion, blinding in my eyes
[Dan Swanö:]
Něco tu není správně
Trápí to mou mysl
Je to všude kolem mě, cítím to uvnitř
Jako bych byl zamčen v nějakém vězení
A můj svět je lež
Mrazí mé city, oslepující v mých očích
[Damian Wilson:]
Let go of your anger, empty your mind
Return to your senses, accept what you find
You are here for a reason
Cut through these lies
Lives are in danger, open up your eyes!
[Damian Wilson:]
Oprosti se od svého hněvu, vyprázdni svou mysl
Navrať se ke svým smyslům, přijmi, co jsi našel
Jsi tu z nějakého důvodu
Prořízni všechny ty lži
Životy jsou v ohrožení, otevři své oči!
[Russell Allen:]
Reach for the answer - digital rain
Take your chances and taste the pain
[Russell Allen:]
Dosáhni na odpovědi - digitální déšť
Chop se svých šancí a ochutnej bolest
[Russell Allen & Floor Jansen]:
Open up your mind
Don't trust your senses
You have been blind - digital rain
[Russell Allen & Floor Jansen]:
Otevři svou mysl
Nevěř svým smyslům
Byl jsi slepý - digitální déšť
[Russell Allen:]
Awaken the sleeper - digital rain
Dig down deeper and break the chain
[Russell Allen:]
Probuzený spáč - digitální déšť
Kopej hlouběji a rozlom řetězy
[Russell Allen & Floor Jansen]:
Let the truth flood in
Tear down your fences
The search begins - digital rain
[Russell Allen & Floor Jansen]:
Nechť to pravda zaplaví
Zbořte své ploty
Hledání začíná - digitální déšť
[Dan Swanö:]
I've entered the real world, I know what to do
The search is over, the prediction is true
[Dan Swanö:]
Vstoupil jsem do skutečného světa, vím, co dělat
Hledání je u konce, předpovědi jsou pravdivé
[Damian Wilson:]
Many millions of people exploited like slaves
But you can release them
From their digital graves
[Damian Wilson:]
Spousta milionů lidí využívaných jako otroci
Ale ty je můžeš osvobodit
Z jejich digitálních hrobů
[Russell Allen:]
Reach for the answer - digital rain
Take your chances and taste the pain
[Russell Allen:]
Dosáhni na odpovědi - digitální déšť
Chop se svých šancí a ochutnej bolest
[Russell Allen & Floor Jansen]:
Open up your mind
Don't trust your senses
You have been blind - digital rain
[Russell Allen & Floor Jansen]:
Otevři svou mysl
Nevěř svým smyslům
Byl jsi slepý - digitální déšť
[Russell Allen:]
Awaken the sleeper - digital rain
Dig down deeper and break the chains
[Russell Allen:]
Probuzený spáč - digitální déšť
Kopej hlouběji a rozlom řetězy
[Russell Allen & Floor Jansen]:
Let the truth flood in
Tear down your fences
The search begins - digital rain
[Russell Allen & Floor Jansen]:
Nechť to pravda zaplaví
Zbořte své ploty
Hledání začíná - digitální déšť
[Russell Allen:]
Reach for the answer - digital rain
Take your chances and taste the pain
[Russell Allen:]
Dosáhni na odpovědi - digitální déšť
Chop se svých šancí a ochutnej bolest
[Russell Allen & Floor Jansen]:
Open up your mind
Don't trust your senses
You have been blind - digital rain
[Russell Allen & Floor Jansen]:
Otevři svou mysl
Nevěř svým smyslům
Byl jsi slepý - digitální déšť
[Russell Allen:]
Awaken the sleeper - digital rain
Dig down deeper and break the chains
[Russell Allen:]
Probuzený spáč - digitální déšť
Kopej hlouběji a rozlom řetězy
[Russell Allen & Floor Jansen]:
Let the truth flood in
Tear down your fences
The search begins - digital rain
[Russell Allen & Floor Jansen]:
Nechť to pravda zaplaví
Zbořte své ploty
Hledání začíná - digitální déšť
[Damian Wilson:]
Let go of your anger
Empty your mind
Return to your senses
Accept what you find
You are here for a reason
[Damian Wilson:]
Oprosti se od svého hněvu
Vyprázdni svou mysl
Navrať se ke svým smyslům
Přijmi, co jsi našel
Jsi tu z nějakého důvodu
[Russell Allen:]
Open up your mind
[Russell Allen:]
Otevři svou mysl
[Damian Wilson:]
Cut through these lies
[Damian Wilson:]
Prohlédni ty lži
[Russell Allen:]
Don't trust your senses
[Russell Allen:]
Nevěř svým smyslům
[Damian Wilson:]
Lives are in danger
[Damian Wilson:]
Životy v nebezpečí
[Russell Allen:]
You have been blind
[Russell Allen:]
Byl jsi slepý
[Damian Wilson:]
Open up your eyes
[Damian Wilson:]
Otevři své oči
[Russell Allen:]
Digital rain
[Russell Allen:]
Digitální déšť
[Damian Wilson & Dan Swanö]:
I've entered the real world
[Damian Wilson & Dan Swanö]:
Vstoupil jsem do skutečného světa
[Russell Allen:]
Awaken the sleeper
[Russell Allen:]
Probuzený spáč
[Damian Wilson:]
I know what to do
[Damian Wilson:]
Já vím, co dělat¨
[Russell Allen:]
Digital rain
[Russell Allen:]
Digitální déšť
[Damian Wilson & Dan Swanö:]
The search is now over
[Damian Wilson & Dan Swanö]:
Hledání je nyní u konce
[Russell Allen:]
Dig down deeper
[Russell Allen:]
Kopat hlouběji
[Damian Wilson & Dan Swanö:]
The prediction is true
[Damian Wilson & Dan Swanö:]
Spousta milionů lidí
[Russell Allen:]
And break the chain
[Russell Allen:]
A zničit řetězy
[Damian Wilson & Dan Swanö:]
Many millions of people
[Damian Wilson & Dan Swanö:]
Mnoho milionů lidí
[Russell Allen & Floor Jansen]:
Let the truth flood in
[Russell Allen & Floor Jansen]:
Nechť to pravda zaplaví
[Damian Wilson & Dan Swanö:]
Exploited like slaves
[Damian Wilson & Dan Swanö:]
Využívaní jako otroci
[Russell Allen & Floor Jansen]:
Tear down your fences
[Russell Allen & Floor Jansen]:
Zboř své ploty
[Damian Wilson & Dan Swanö:]
You can release them
[Damian Wilson & Dan Swanö:]
Ty je můžeš propustit
[Russell Allen & Floor Jansen]:
The search begins
[Russell Allen & Floor Jansen]:
Hledání začíná
[Damian Wilson & Dan Swanö:]
From their digital graves
[Damian Wilson & Dan Swanö:]
Z jejich digitálních hrobů
[Russell Allen:]
DIGITAL RAIN!
[Russell Allen:]
DIGITÁLNÍ DÉŠŤ!

Text přidal mythragon

Text opravila WhiteCorco

Video přidal mythragon

Překlad přidala WhiteCorco

Překlad opravila WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Píseň je na motivy filmové sci-fi trilogie Matrix. (WhiteCorco)
Reklama

Victims of the Modern Age

Reklama

Star One texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.