Playlisty Kecárna
Reklama

Cassandra Complex - text, překlad

playlist Playlist
[Russell Allen:]
You are a beautiful woman in a beautiful world
But your world is gonna die
I have seen the human race
Drop dead in the blink of an eye
[Russell Allen:]
Jsi krásná žena v nádherném světě
Ale tvůj svět zahyne
Viděl jsem lidskou rasu
Padnout mrtvou k zemi v mrknutí oka
[Floor Jansen:]
You created this dream out of bits and pieces
Filed away in your mind
You’re caught inside a fantasy
But we’ll find the truth inside
[Floor Jansen:]
Ty jsi vytvořil tenhle sen z kousků a kusů
Vyplněných ve tvé mysli
Jsi lapen uvnitř fantasie
Ale my uvnitř nalezneme pravdu
[Russell Allen:]
You gotta hear me out, though you wouldn’t understand
I came back to the past
I have come to save our world
Time’s up, so we better move fast
[Russell Allen:]
Musíš mě vyslyšet, i když asi nebudeš
rozumět
Vrátil jsem se zpět do minulosti
Přišel jsem zachránit náš svět
Je čas, tak bychom si radši měli rychle pohnout
[Floor Jansen:]
I want to help you deal with the rage you
feel
It’s still not too late
You created your own world
But it’s starting to disintegrate!
[Floor Jansen:]
Chci ti pomoci vypořádat se s tím vztekem, který cítíš
Pořád ještě není pozdě
Vytvořil sis svůj vlastní svět
Ale začíná se rozpadat!
[Damian Wilson:]
Cassandra complex, everlasting scream
We can change the future but we can’t change the past
Cassandra complex, ever-changing dream
We can shape the present but we can’t make it
last
[Damian Wilson:]
Cassandřin komplex, věčně trvající křik
Můžeme změnit budoucnost, ale nemůžeme změnit minulost
Cassandřin komplex, stále se měnící sen
Můžeme formovat přítomnost, ale nemůžeme ji zvěčnit
[Russell Allen:]
I think you may be right, I’m insane after all
This is all in my mind
I just want to stay here with you
Leave the bad dream behind
[Russell Allen:]
Myslím si, že máš pravdu, jsem šílený koneckonců
To vše je v mé mysli
Chci tu jen zůstat s tebou
Nechat zlý sen za sebou
[Floor Jansen:]
No, I remember you now, guess I’ve always
known
Yes, it was me in your dream
I won’t accept that we cannot change
The dark future you have seen!
[Floor Jansen:]
Ne, teď si vzpomínám, hádám, že jsem vždycky věděla
Ano, baly jsem to já ve tvém snu
Nepřijmu, že se nemůžeme změnit
Tu temnou budoucnost, kterou jsi viděl!
[Damian Wilson:]
Cassandra complex, everlasting scream
We can change the future but we can’t change the past
Cassandra complex, ever-changing dream
We can shape the present but we can’t make it
last
[Damian Wilson:]
Cassandřin komplex, věčně trvající křik
Můžeme změnit budoucnost, ale nemůžeme změnit minulost
Cassandřin komplex, stále se měnící sen
Můžeme formovat přítomnost, ale nemůžeme ji zvěčnit
[Dan Swanö:]
The planet is dying, pollution of sea and air
The people denying the death of the atmosphere
The planet is crying, the rape of ecology
The people relying on the rise of technology
And now they have to die!
[Dan Swanö:]
Planeta umírá, znečištění moře a vzduchu
Lidé popírají smrt atmosféry
Planeta pláče, znásilnění ekologie
Lidé se spoléhají na vzestup technologie
A nyní musejí zemřít!
[Damian Wilson:]
Cassandra complex, everlasting scream
We can change the future but we can’t change the past
Cassandra complex, ever-changing dream
We can shape the present but we can’t make it
last
[Damian Wilson:]
Cassandřin komplex, věčně trvající křik
Můžeme změnit budoucnost, ale nemůžeme změnit minulost
Cassandřin komplex, stále se měnící sen
Můžeme formovat přítomnost, ale nemůžeme ji zvěčnit

Text přidal mythragon

Text opravila WhiteCorco

Videa přidala WhiteCorco

Překlad přidala WhiteCorco

Překlad opravila WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Komplex Cassandra je psychologický jev, fenomén, při které člověk předpovídá nějakou pohromu, katastrofu či neštěstí a ostatní ji odmítají nebo ignorují, což dotyčného irituje. (WhiteCorco)
  • Píseň je na motivy amerického sci-fi filmu 12 opic (12 Monkeys) z roku 1995. (WhiteCorco)
Reklama

Victims of the Modern Age

Reklama

Star One texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.