Kecárna Playlisty
Reklama

Glowing - text, překlad

playlist Playlist
Out in the darkness with a heart of stone
I was a rebel with a wandering soul
Restless and tired of my broken life
I prayed that You would hear my desperate cry
Do tmy se srdcem z kamene
Byl jsem rebel s putující duší
Nepokojný a znavený mým zlomeným životem
Modlil jsem se aby jsi mohl slyšet můj zoufalý pláč
Then shining brighter than the midday sun
Breaking the darkness like a bright new dawn
Came one more beautiful than I had seen
And Jesus came and set this prisoner free
Potom zářící jasněji než odpolední slunce
Prolomující temnotu jako jasné nové svítání
Přišel jeden krásnější než jsem viděl
A Ježíš přišel vysvobodit tohoto vězně
I will never forget the way
You ran to me when I was far away
And You threw Your arms around me
I will never forget that day
You looked at me and then You called my name
And You pulled me from the darkness
Now I'm glowing
Nikdy nezapomenu ten způsob
Jak jsi běžel ke mě když jsem byl daleko
A hodil si svou náruč okolo mě
Nikdy tento den nezapomenu
Kouknul ses na mě a oslovil mě mým jménem
A teď zářím
You took my searching hand and led me home
Gathered my broken life and made me whole
I'm resting peaceful in Your sweet embrace
My grateful heart will never cease to praise You
Chytl jsi mou pátrající ruku a vedl si mě domů
Vedený mým zlomeným životem a změnil jsi mě
Pokojně odpočívám ve tvé sladké společnosti
Mé vděčné srdce nikdy nepřestane Tě chválit
Now I will stand and tell the world about
The way You took my hand the way
You pulled me out
My sin was overcome by sinless blood
My freedom won
I'll sing this song
Teď se postavím a řeknu celému světu
O tom jak jsi mě chytl za ruku
o tom jak jsi mě vytáhl ven
Můj hřích byl překonán nehříšnou krví
Moje svoboda vyhrála
Já budu zpívat tuto píseň
I will never forget the way
You ran to me when I was far away
And You threw Your arms around me
I will never forget that day
You looked at me and then You called my name
And You pulled me from the darkness
Now I'm glowing
Nikdy nezapomenu ten způsob
Jak jsi běžel ke mě když jsem byl daleko
A hodil si svou náruč okolo mě
Nikdy tento den nezapomenu
Kouknul ses na mě a oslovil mě mým jménem
A teď zářím
With a light inside come down from heaven
Glowing
You touched this heart of stone and now I'm
Glowing
Let the whole world see Your Spirit in me
Glowing
Burns so bright
Se světlem uvnitř seslaným z nebe
Zářím
Dotkl ses tohoto srdce z kamene a já teď
Zářím
Nech celý svět vidět Tvého Ducha ve mě
Zářím
hoří tak jasně
I will never forget the way
You ran to me when I was far away
And You threw Your arms around me
I will never forget that day
You looked at me and then You called my name
And You pulled me from the darkness
Now I'm glowing
Nikdy nezapomenu ten způsob
Jak jsi běžel ke mě když jsem byl daleko
A hodil si svou náruč okolo mě
Nikdy tento den nezapomenu
Kouknul ses na mě a oslovil mě mým jménem
A teď zářím
Let all the world see
Your light glowing in me
Nech celý svět vidět
Tvé světlo zářící ve mě

Text přidal Moonblade

Videa přidal Moonblade

Překlad přidala Kristy_316

Je zde něco špatně?
Reklama

Attention

Reklama

Kristian Stanfill texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.