Playlisty Kecárna
Reklama

Yellowjacket (Feat. Sam Carter of Architects) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Woke from a vision
The plot is still fleeting
I carry you with me but I know what I saw
Hole in my head is in the shape of a man
I swear it was an illusion of the retina
Probuzena z vize
Ta myšlenka mi pořád uniká
Nesu si tě s sebou, vím ale, co jsem viděla
Díra v mé hlavě má tvar člověka
Přísahám, že to byla iluze mé sítnice
Already seen but cannot access my memories
With repetition in my temporal lobe
Relief is fleeting, I know something is with me
Release the pressure, the leviathan flows
Znám je a stejně nemám ke vzpomínkám přístup
S opakováním v mém dočasném laloku
Úleva mi uniká, vím, že je něco se mnou
Zbav mě toho nátlaku, to monstrum se vznáší
Soma cell
Soma Ross
Nothing saved
Double knot
Tělesná buňka
Tělesný Mys
Nic není zachráněno
Dvojitý uzel
If I tie up the loose ends into a forceful mechanical movement
Hemisphere intuition
Deal with the light if it doesn't enter
Pokud svážu konce oprátky v energickém, mechanickém pohybu
Intuice hemisféry
Se vypořádá se světlem, jestli nepronikne
Where was the grace when I was asking for it?
There is an absence in your phosphenetic
Fear, full of hate perforates me like a yellowjacket
Where was the grace when I was begging?
I was asking for it
Kde byla milost, když jsem o ni žádal/a?
Určitá nepřítomnost ve tvém fosfenetickém
Strachu, pln nenávisti bodá mě jako sršeň
Kde byla milost, když jsem o ni prosil/a?
Když jsem o ni žádal/a?
I thought the cut was just a laceration (Laceration)
Now I recall that it was visual (Visual)
It's just a phrase to induce decapitation
Once you taste it and see what I saw
There's no turning back
Soma cell
Myslel/a jsem, že je to jen tržná rána (Tržná rána)
A teď si vybavuju, že to bylo vizuální (Vizuální)
Jen fráze, jak vyvolat stětí
Jakmile to poznáš a uvidíš, co já viděl/a
Není návratu
Tělesná buňka
Where was the grace when I was asking for it?
There is an absence in your phosphenetic
Fear, full of hate perforates me like a yellow jacket
Where was the grace when I was begging?
I was asking for it
Kde byla milost, když jsem o ni žádal/a?
Určitá nepřítomnost ve tvém fosfenetickém
Strachu, pln nenávisti bodá mě jako sršeň
Kde byla milost, když jsem o ni prosil/a?
Když jsem o ni žádal/a?
Woke from a vision
The plot is still fleeting
I carry you with me but I know what I saw
Hole in my head is in the shape of a man
I swear it was an illusion of the retina
Probuzen z vize
Ta myšlenka mi pořád uniká
Nesu si tě s sebou, vím ale, co jsem viděl
Díra v mé hlavě má tvar člověka
Přísahám, že to byla iluze mé sítnice

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Eternal Blue

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.