Kecárna Playlisty
Reklama

Woman of the Earth - text, překlad

playlist Playlist
I am a woman of the earth and I stand between the sea and the sand
I guide the sun at each days birth, I hold the moon in my right hand
I am the nimbus in your sky, look through the crystal, see me fly
I am the lady of the lake, touch the sword feel the earth shake
Já jsem žena země a stojím mezi
mořem a pískem
Já vedu slunce každý den zrození, Já držím měsíc v mé pravé ruce
Já jsem nimbus na tvé obloze, pohlédni skrz krystal, viz mě létat
Já jsem paní jezera, dotkni se meče, pociť chvění země
And we'll walk the paths that the old ones walk
And we'll dance the dances they taught us
And we'll sing the songs that the old ones sang
For the magick now has caught us.
A půjdeme po cestách, po kterých staří chodili
A budeme tančit tance, které nás učili
Abudeme zpívat písně, které staří zpívali
Pro kouzlo, teď se chytil nás
It's in the forest where the wild wolf hides, she waits for the pull of the new spring tides
And the call of the young horned man, she'll lie and mate with the rhythm of the land
And the spells she'll cast into the night, a spiral dance, a mid-summer's rite
She'll kindle wood, light the fire, draw the circle, evoke desire
Je to v lese, kde se divoký vlk schovává, ona čeká na tah nových jarních přílivů
A volání mladého rohatého muže, ona bude ležet a pářit se v rytmu země
A kouzla rozhodí do noci, spirálový
tanec, obřad slunovratu
Ona zapálí dřevo, vznítí oheň, nakreslí kruh,
vyvolá touhu
And she'll walk the path that the old ones walk
And she'll dance the dances they taught her
And she'll sing the songs that the old ones sang for the magick now has caught her
A ona půjde po cestách, po kterých staří chodili
A bude tančit tance, které ji učili
A bude zpívat písně, které staří zpívali
Pro kouzlo, teď se chytil nás
Throw the stones, read the runes, feel the power, draw down the moon
Rowan, Oak and Hawthorn tree, in the scrying bowl we see
Fire, water, earth and air, this ancient wisdom that we share
Look to the moon, seek the find, here is the power of woman kind
Házet kameny, číst runy, cítit sílu,
čerpat z měsíce
Jeřáb, Dub a Hloh, v míse co
věští vidíme
Oheň, voda, země a vzduch, tato starověká moudrost, kterou sdílíme
Pohled na měsíc, hledání objevu, tady je síla
ženckého druhu
Come walk the paths that the old ones walk, come dance the dances they taught us
Come sing the songs that the old ones sang, for the magick now has caught us
Pojď po cestách které staří chodili
Pojď tančit tance, které nás učili
Pojď zpívat písně, které staří zpívali,
pro kouzlo, teď se chytil nás
I am a woman of the earth and I stand between the sea and the sand
I guide the sun at each days birth, I hold the moon in my right hand
I am the nimbus in your sky, look through the crystal, see me fly
I am the lady of the lake, touch the sword feel the earth shake
Já jsem žena země a stojím mezi
mořem a pískem
Já vedu slunce každý den zrození, Já držím měsíc v mé pravé ruce
Já jsem nimbus na tvé obloze, pohlédni skrz krystal, viz mě létat
Já jsem paní jezera, dotkni se meče, pociť
chvění země
And we'll walk the paths that the old ones walk
And we'll dance the dances they taught us
And we'll sing the songs that the old ones sang
For the magick now has caught us. (2x)
A půjdeme po cestách, po kterých staří chodili
A budeme tančit tance, které nás učili
Abudeme zpívat písně, které staří zpívali
Pro kouzlo, teď se chytil nás

Text přidala WhiteCorco

Text opravila WhiteCorco

Video přidala WhiteCorco

Překlad přidala WhiteCorco

Překlad opravila WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Woman of the Earth

Reklama

Spiral Dance texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.