Kecárna Playlisty
Reklama

The Gathering - text, překlad

playlist Playlist
From the snow capped mountains on the westward side
a bard and his lady came travelling
through the valley I watched them ride
along the path they'd been following
into the the realms where the ancients dwell
down deep into the shadowing
and waited till the wind lay still
and for the call of the Gathering
Ze sněhem pokrytých hor na západní straně
přišel bard se svou paní.
Viděl jsem je, jak jeli údolím.
Jeli po cestě
do říší, kde přebývají prastaří,
hluboko do stínů,
a čekali, než se usadí vítr,
čekali na pokyn Shromáždění.
Nuada of the silver arm
your magic sword is true and keen
gather the people to your side
between sea and sand the war will be
take the North wind at your back
let your druids set their powers free
and banish the seagods from your shore
to sail upon the eternal sea
Nuado Stříbroruký,
tvůj kouzelný meč je věrný a ostrý.
Shromáždi lid po tvém boku.
Mezi mořem a pískem se chystá k válce.
Nech Severní vítr, ať se ti opře do zad,
nech druidy, ať osvobodí svou moc
a vyhostí bohy moře z tvých břehů,
aby se za trest plavili po věčném moři.
Chorus
And from the four cities of the northern lands
came four talismen to the De Dannna's hands
and against the seagods made their stand
and won the heart of Ireland
Refrén:
A ze všech čtyř měst na severu
přišly čtyři talismany do rukou Dé Danannů.
A proti mořským bohům se všichni postavili
a v bitvě získali srdce Irska.
And with the shadow of the night
came Balor of the evil eye
and along his dreaded armies marched
to stand between the sea and sky
but shining Lugh, his spear he threw
enough to make the Seagod scream
and killed Balor of the evil eye
as fortold in the druid's prophecy
A se soumrakem
přišel Balor Zlé oko
a pochodoval podél svých hrůzných armád,
aby se pak postavil mezi moře a nebe.
Však zářný Lugh vrhl svůj oštěp,
dost na to, aby donutil toho boha moře zaječet bolestí.
Zabil Balora Zlé oko,
jak bylo předpovězeno v druidově proroctví.
Chorous Refrén
The father of the God's stands near
with a wondrous cauldron in his hands
to fee De Dannan's fighting men
and all who dwell within these green lands
you'll never hunger, you'll never thirst
you will never want for more to give you strength
to send the evil ones from Ireland's shore
Otec bohů stojí poblíž
se svým úžasným kotlem v rukou,
aby odměnil bojující Dé Dananny
a všechny, kteří přebývají v těchto zelených zemích.
Nikdy nebudete hladoví, nikdy nebudete žíznit,
nikdy nebudete potřebovat nic, co by vám dodalo sil,
abyste mohli odehnat zlo od irských břehů.
Chorous Refrén
The stone of Fal I watched them lay
deep in the soil of Tara
a magick stone, a stones that screams
when the rightful king stands upon her
accept your fate De Dannan Kings
the stone from whence your kingship came
as Danu guides you through all time
to the light of her eternal flame
Viděl jsem, jak Falův kámen zasadili
hluboko do půdy Tary.
Kouzelný kámen, kámen, který vykřikne,
když se ho dotkne právoplatný král.
Přijměte svůj osud, králové Dé Danannů,
kámen, jenž rozhoduje o vaší vládě tak,
jako nás Danu provází časem,
dokud nedojdeme ke světlu věčného plamene.
Chorous 2x Refrén 2x

Text přidala WhiteCorco

Video přidala WhiteCorco

Překlad přidala Caetrin

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Over the Nine Waves

Reklama

Spiral Dance texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.