Kecárna Playlisty
Reklama

Man from the Stars - text, překlad

playlist Playlist
The sun has sank below my sill and the moon she rose, she rises
Orion comes down from the hill and he comes in many guises
there is a storm out on the sea but the clouds they are now lifting
I feel Orion follow me and I know he is shape shifting
and the shadow at the windows tell me that Orion's found me
so I must fly into the night and the black moon will surround me
Slunce kleslo pod můj práh a měsíc vstal,
stoupá
Orion přijde dolů z kopce a přichází v
mnoha maskách
Tam venku na moři je bouře, ale mraky se teď
zvedají
Cítím Oriona, sleduje mě a já vím, on je forma přesouvání
A stíny na okně mi řeknou že mě Orion
našel
tak musím letět do noci a černý měsíc
mě obstoupí
I know Orion's watching me with eyes across the sky
and Orion's voice comes on the wind he calls me with a sigh
and I feel Orion take my hand his fingers are the air
there is no peace or no release when I know Orion's there
and the whisper of the wind it tells me that Orion's found me
so I must fly into the night and the black moon will surround me
Já to vím, Orion mě sleduje s očima napříč oblohou
a Orionův hlas přichází na větru a volá mě
s povzdechem
a já cítím Oriona, bere mou ruku, jeho prsty jsou vzduch
neexistuje tu žádný mír či uvolnění, když vím, že Orion je
tu
A šeptání větru mi říká, že Orion našel

tak musím letět do noci a černý měsíc
mě obstoupí
And if Orion was an owl I know that he could see me
I long to hide but I must bide and I know he'll never free me
so now I wait for the mornings light and I'll watch Phoebus rise
my time's been lent his bodies spent and he'll return to the skies
and the crystals at the window tell me that the mornings here
Orion's gone, I'm all alone and I have no more to fear
so when night comes to your land look out across the skyline
and let the sun guide you tomorrow for tonight will be Orion's time
A když by Orion byl sovou tak já vím, že by mě mohl vidět
Toužím se skrýt, ale musím čekat a já vím, že už mě nikdy neosvobodí
Tak teď čekám na ranní světlo a budu pozorovat Phoebův vzestup
můj čas byl půjčen, jeho tělo strávil a on se vrátí
na oblohu
a krystaly na okně mi poví, že ráno
je tu
Orion je pryč, já jsem sama a nemám se čeho více bát
Tak když přijde noc do vaší země dívejte se přes
horizont
a nechte, aby vás slunce provedlo do zítřku, pro dnešní noc je Orionův čas

Text přidala WhiteCorco

Video přidala WhiteCorco

Překlad přidala WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Woman of the Earth

Reklama

Spiral Dance texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.