Kecárna Playlisty

Back Of A Truck - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
She lifted the monument in her monumental arms
She was the Mother Superior with her carry-on luggage charms
She was this androgynous powder nosed girl next door
She had eaten her dog and she was back for more
Back for more, back for more
Oh she was back for more, some more, yes please, some more
Zvedla monument svými monumentálními pažemi
byla matkou Suprových se svými "pokračuj" zavazadly šarmu
byla hermafroditním šňupacím práškem holky od vedle
snědla svého psa a vrátila se pro další
vrátila se pro další, pro další
vrátila se pro další, další, ano prosím, další
Her gym teacher thought himself a sweat-socked demi-god
And her geraniums thought themselves an alien pod
And her front porch gave way beneath the classified weight
And when an ambulance came they said it's much too late
Oh it's much too late, oh it's much too, much too late
Oh it's much too late, how late? Very late, too late.
její učitel gymnasticky si myslel že je polobůh ve svých absorbčních ponožkách
a její pelargonie mysleli že jsou zámotkem mimozemským
a veranda ustoupila utajené váze
a když přijela sanitka říkali, že je pozdě
je příliš pozdě, příliš pozdě, příliš pozdě
tak pozdě, jak pozdě? příliš, příliš pozdě
Now the people of New Guinea and the people of L.A.
Have been penpals for years cause they both hate ballet
Only the pandas and bears have made a clean get away
But the news bulletin claims it is gonna be okay
Now Miss Lucy had a sweat shop where the immigrants work
Problem was they all turned to pumpkins at the 12 o'clock stroke
Promptly confiscated by police precinct number X
That was when alien geraniums entered into a fight
No violence, of course, no violence, no violence, of course
Hey no violence, of course, of course, why yes, of course
I mean, I mean, of course, why yes, of...of course
teď člověk z Nové Guinei a člověk z LA
píšou dopisi celé roky protože oba nesnáší balet
jenom pandy a medvědi z toho vyjdou bez úrazu
ale zprávy tvrdí, že je to v pohodě
Slečna Lucy má sladký obchod, kde imigranti pracují
Problém byl, když se všichni proměnili v dýně o dvanácté hodině
Okamžitě zkonfiskovaní policií z okrsku X
Pak mimozemské pelargonie vstoupily do boje
bez násili, samozřejmě, bez násilí, násilí, samozřejmě
Hej, žádné násilíí, samozřejmě, samozřejmě, proč taky, samozřejmě
myslím, chci říct, samozřejmě, proč taky, samozřejmě
Here the story gets hazy and the hair gets too long
And the T.V. gets quiet as I hear a real bad song
The mothers get whiskey and the girlfriends get tongue
And there's a back of a truck selling smoke free lungs
And there's a back of a truck selling alien pods
And there's a back of a truck selling game show hosts
And there's a back of a truck selling the souls of the dead
And there's a back of a truck selling crumb free bread
This is New York!
Now there's a back of a truck selling the back of a car
And there's a back of a car selling road way maps
And there are road way maps selling a back of a head
Hey how much for that back of a head, man?
Hey wait a minute, hey wait a minute
Wait a minute that's...wait a minute that's my back of a head
Hey you can't sell that, man, that's my back of a head
Hey, hey sell it back to me, man, sell it back to me
Hey it's, it's my m-m-m-m-m-m-mine
Tady se příběh mlží a vlasy rostou
a TV ztichla když jsem slyšela opravdu špatnou píseň
Matky dostaly whiskey a přítelkyně jazyk
a vzadu v autě prodávají plíce bez kouře
a vzadu v autě prodávají mimozemské zámotky
a vzadu v autě je reality šou
a vzadu v autě prodávají duše mrtvých
a vzadu v autě prodávjí chleba bez drobků
Tohle je New York!
Teď když je tu auto které prodává zadky aut
a vzadu v autě prodávají mapy okresů
a tyhle mapy okresů prodávají zadky hlav
Hej kolik chcete za jeden zadek hlavy?
Počkejte, počkejte
počkejte, to je, počkejte to je můj zadek hlavy
Hej, tohle nemůžete prodávat, tohle je můj zadek hlavy
Hej, Hej vraťte mi to, hej prodejte mi to zpět
Hej to je moje, moje
She lifted the monument in her monumental arms
She was the Mother Superior with her carry-on luggage charms
She was this androgynous powder nosed girl next door
She had eaten her dog and she was back for more
She had eaten her dog, D-O-W-G
She had eaten a dog, d-d-dog, d-d-dog, dog, dog, dog
She had eaten a...eaten a...eaten...eaten her...ooooh
Mmmmmm...mmmm...mmm
Ohhhh...ohhh....ohhhh
Ooooh....ooooooh...ooooh
Some more, yes please, some more
Some more, yes please, some more
Zvedla monument svými monumentálními pažemi
byla matkou Suprových se svými "pokračuj" zavazadly šarmu
byla hermafroditním šňupacím práškem holky od vedle
snědla svého psa a vrátila se pro další
snědla svého psa, P.S.A.
Snědla svého psa, psa, psa, psa
snědla, snědla, snědla
svého oh
mmm
ohh
ještě prosím, ano prosím, ještě
ještě prosím, ano prosím, ještě

Text přidala glasspiano

Video přidala glasspiano

Překlad přidala glasspiano


11:11

Regina Spektor texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.