Playlisty Kecárna
Reklama

Ukaž píseň na Facebook

Let's go to the mall, everybody!Pojďmě do obchoďáku, všichni!
Come on Jessica, come on Tori,
Let's go to the mall, you won't be sorry
Put on your jelly bracelets
And your cool graffiti coat
At the mall, having fun is what it's all about
Pojď, Jessiko, pojď, Tori,
Pojďme do obchoďáku, nebudete litovat
Oblečte si svoje gumové náramky
A svoje cool pokreslená saka
Bavit se v obchoďáku, o čem to celé je
I haven't done my homework yet (That's OK!)
And you know how my parents get (Whatever!)
Ještě nemám udělané domácí úkoly (To je OK!)
A víš, jací mohou být moji rodiče (No a!)
I don't care 'cause all my friends are gonna be there To mě nezajímá, protože tam budou všichni moji přátelé
Every body come and play
Throw every last care away
Let´s go to the mall... TODAY! (Chloe, mouse I love it!)
Všichni pojďte a hrajte si
Odhoďte všechny starosti za hlavu
Pojďme do obchoďáku... DNES! (Cloe, myšáku, miluju to tu!)
There's this boy I like
Met him at the food court
He's got hair like Gretzky
And he does jumps on his skateboard
I hope he asks me out
Takes me to my favorite spot
It'll be just him and me
(But don't forget the robot)
Tady je ten kluk, co se mi líbí
Potkala jsem ho v občerstvení
Má vlasy jako Gretzky
A dělá skoky na svém skateboardu
Doufám, že mě pozve ven
Vezme mě na moje oblíbené místo
Bude to jen on a já
(Ale nezapomeň na robota)
Dad says I'm too young to date (Lame!)
But baby, I don't wanna wait (Let's do it!)
That's OK, I'm going to rock your body anyway
I'm going to rock your body 'til Canada Day
Táta říká, že jsem příliš mladá na randění (Chabý!)
Ale zlato, já nechci čekat (Pojď to udělat!)
To je OK, stejně se chystám otřást tvým tělem
Chystám se otřást tvým tělem až do Dne Kanady
Everybody come and play
Throw every last care away
Let's go to the mall... TODAY!
Všichni pojďte a hrajte si
Odhoďte všechny starosti za hlavu
Pojďme do obchoďáku... DNES!
I went to the mall with a couple of friends
I had a whole week's allowance to spend
I want hoop earrings and a Benetton shirt
We came here to shop and we came here to flirt
I turned around and who should I see
Prime Minister Brian Mulroney
He said, "Young lady, I don't approve."
So I had to get down and bust a crazy move
Hey Fred! C'mon!
Let's go to the mall
Šla jsem do obchoďáku s pár přáteli
Měla jsem k útratě kapesné za celý týden
Chci kruhové náušnice a tričko Benetton
Přišli jsme sem nakupovat a přišli jsme sem flirtovat
Otočila jsem se a koho jsem neviděla
Ministerského předsedy Briana Mulroneyho
Řekl, 'Mladá dámo, tohle neschvaluji'
Tak jsem musela dolů a udělat bláznivý pohyb
Hej Frede! Notak!
Pojďme do obchoďáku
Let's go to the mall, everybody! Pojďte do obchoďáku, všichni!
Everybody come and play (Yeah!)
Throw every last care away
Let's go to the mall... today
Všichni pojďte a hrajte si
Odhoďte všechny starosti za hlavu
Pojďme do obchoďáku... dnes
Everybody loves the mall!
Everybody come and play (Yeah!)
Throw every last care away (I love my hoop earrings!)
Let's go to the mall... today
Všichni milují obchoďák!
Všichni pojďte a hrajte si (Yeah!)
Odhoďte všechny starosti za hlavu! (Miluji svoje kruhové náušnice!)
Pojďme do obchoďáku... dnes

Text přidala Mireckaa

Text opravila spiritoflove

Video přidala RadushQa

Překlad přidala Mireckaa

Překlad opravila spiritoflove

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

How I Met Your Mother - Robin Sparkles

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.