Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

So many times out here
I've watched a happy pair
Of lovers walking in the night
They had a kind of glow around them
It almost looked like heaven's light
Mnohokrát pryč odsud
Jsem sledoval šťastný pár
Milenců jdoucí nocí
Měli kolem sebe druh záře
Téměř to vypadalo jako nebeská zář
I knew I'd never know
That warm and loving glow
Though I might wish with all my might
No face as hideous as my face
Was ever meant for heaven's light
Věděl jsem, že jsem nikdy neznal
Tohle teplo a milující zář
I když bych mohl chtít vší silou
Žádná tvář tak odporná jako ta moje
Nebyla určená nebeskému světlu
But suddenly an angel has smiled at me
And kissed my cheek without a trace of fright
I dare to dream that she
Might even care for me
Ale najednou se na mě usmál anděl
A políbil mě na tvář bez jediné stopy strachu
Odvažuji se snít, že ona
Mohla mít o mě starost
And as I ring these bells tonight
My cold dark tower seems so bright
I swear it must be heaven's light
A jak rozeznívám dnes večer tyhle zvony
Moje chladná věž se zdá tak jasnou
Přísahám, že to musí být nebeské světlo

Beata Maria
You know I am a righteous man
Of my virtue I am justly proud

Beata Maria
Ty víš, že já jsem spravedlivý muž
Na svůj titul jsem právem hrdý
Beata Maria
You know I'm so much purer than
The common, vulgar, weak, licentious crowd
Then tell me, Maria
Why I see her dancing there
Why her smoldering eyes still scorch my soul
Beata Maria
Ty víš, že jsem mnohem čistší než
Obyčejný, vulgární, slabý, nemorální dav
Tak mi řekni, Maria
Proč jí tu vidím tančit?
Proč její doutnající oči stále spalují mou duši?
I feel her, I see her
The sun caught in raven hair
Is blazing in me out of all control
Cítím jí, vidím jí
Slunce chycené v havraních vlasech
Plane ve mě celou silou
Like fire
Hellfire
This fire in my skin
This burning desire
Is turning me to sin
Jako oheň
Pekelný oheň
Tenhle oheň v mé kůži
Tahle hořící touha
Mě obrací k hříchu
It's not my fault
I'm not to blame
It is the gypsy girl
The witch who sent this flame
Není to moje chyba
Není to moje vina
To je ta cikánka
Čarodějka, která poslala tenhle plamen
It's not my fault
If in God's plan
He made the devil so much
Stronger than a man
Není to moje chyba
Jestli v božích plánech
Udělal ďábla tak
Silnějšího než člověka
Protect me, Maria
Don't let this siren cast her spell
Don't let her fire sear my flesh and bone
Destroy Esmeralda
And let her taste the fires of Hell
Or else let her be mine and mine alone
Ochraň mě, Maria
Nenech tuhle sirénu provést své kouzlo
Nenech její oheň sežehnout moje maso a kosti
Znič Esmeraldu
A dej jí ochutnat ohně pekel
Nebo ať je moje a jen moje
Hellfire
Dark fire
Now gypsy, it's your turn
Choose me or
Your pyre
Be mine or you will burn
Pekelný oheň
Temný oheň
Teď, cikánko, jsi na řadě
Vyber si mě nebo
Svou hranici
Buď moje nebo budeš hořet
God have mercy on her
God have mercy on me
But she will be mine
Or she will burn!
Bože, smiluj se nad ní
Bože, smiluj se nade mnou
Ale ona bude moje
Nebo bude hořet!

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Hunchback of Notre-Dame

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.