Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Warbringers: Jaina - text, překlad

playlist

"Beware, beware the Daughter of the Sea."
"Beware," I heard him cry.
His words carried upon the ocean breeze,
As he sank beneath the tide.

Those blood-soaked shores of Kalimdor,
Where sailors fought and died.
The admiral fell at Theramore,
because she left his side.

Why this? Why this, oh, Daughter of the Sea?
Why this? Did you forget your seaside days?
Always the pride of our nation's eyes,
How could she go astray?

When she did flee across the ocean deep,
the admiral followed west.
What else but sail to save a daughter's life,
and pray she still drew breath?

But there he found upon the distant shores,
Enemies 'on the rise!
But when he faced those savage foes
His daughter stood aside.

Buried deep beneath the waves,
Betrayed by family.
To his nation, with his last breath, cried,
"Beware the Daughter of the Sea."

(I'm listening now... father)

I heard, I heard across the moonlit sea
The old voice warning me,
"Beware, beware the Daughter of the Sea,
"Beware...
"...beware..."

...of me.

Text přidala Cecil2000

Text opravila Cecil2000

Video přidala Cecil2000

"Pozor, pozor na Dceru Moře."
"Pozor," slyšela jsem ho volat.
Jeho slova zněla oceánským vánkem,
Zatímco on klesal pod příliv.

Ty krví nasáklé břehy Kalimdoru,
Kde námořníci bojovali a umírali.
Admirál padl v Theramoru,
Protože ho opustila.

Proč to? Proč to, ach, Dcero Moře?
Proč to? Zapomněla si na dny své pobřežní?
Vždy pýchou v očích našeho národa,
Jak mohla sejít na scestí?

Když prchla přes oceán hluboký,
admirál ji následoval na západ.
Co jiného, než vyplout zachránit dceřin život,
a modlit se, že stále ještě dýchala?

Ale tam na březích vzdálených našel
Nepřátele na vzestupu!
Ale když čelil těm barbarským protivníkům,
Jeho dcera stála stranou.

Pohřben hluboko pod vlnami,
Zrazen rodinou.
Svému národu, svým posledním dechem, zvolal,
"Pozor na Dceru Moře."

(Teď už poslouchám... otče)

Slyšela jsem, slyšela jsem přes měsícem zalité moře
Ten starý hlas, jak mne varoval,
"Pozor, pozor na Dceru Moře,
"Pozor...
"...pozor..."

...na mne.

Překlad přidala Cecil2000

Překlad opravila Cecil2000

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.