Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

There are few who deny,
At what I do I am the best,
For my talents are renowned far and wide
When it comes to surprises
In the moonlit night
I excel without ever even trying
With the slightest little effort
Of my ghost-like charms,
I have seen grown men give out a shriek
With a wave of my hand
And a well-placed moan,
I have swept the very bravest off their feet!
Je jich málo, jež popírají,
Že v tom, co dělám jsem nejlepší.
Neb mé nadání je proslulé široko daleko
Když přijde na překvapení
V měsícem osvětlené noci
Exceluji, aniž bych se byť trochu snažil
S tím nejmenším úsilím
Mého strašidelného půvabu
Jsem viděl dospělé muže vydat výkřik
S mávnutím své ruky
A dobře umístěným sténáním
Jsem smetl i ty nejstatečnější na zem!
Yet year after year, it’s the same routine
And I grow so weary of the sound of screams
And I Jack, the Pumpkin King,
Have grown so tired of the same old thing…
Přesto rok za rokem, je to pořád to stejné
A už mě unavuje zvuk výkřiků
A já Jack, Dýňový král,
Jsem se znavil stále té stejné staré věci...
Oh, somewhere deep inside of these bones
An emptiness began to grow,
There’s something out there far from my home,
A longing that I’ve never known
Ó, někde hluboko v těchto kostech
Začala růst prázdnota
Tam daleko od mého domu je něco,
Touha, kterou jsem ještě nikdy nepocítil
I’m the master of fright, and a demon of light
And I’ll scare you right out of your pants
To a guy in Kentucky I’m Mister Unlucky
And I’m known throughout England and France
And since I am dead, I can take off my head
To recite Shakespearean quotations.
No animal nor man can SCREAM like I can
With the fury of my recitations
Já jsem mistr strachu, a démon světla
A já tě vyděsím přímo k smrti
Pro chlapa z Kentucky jsem Pan Neštěstí
A jsem znám po celé Anglii a Francii
A protože jsem mrtvý, můžu si sundat hlavu,
Abych recitoval citáty Shakespeara.
Žádné zvíře ani člověk nemůže křičet jako já
S zuřivostí mých recitací
But who here would ever understand
That the Pumpkin King with the skeleton grin
Would tire of his crown, if they only understood
He’d give it all up if he only could…
Ale kdo by tomu tady rozumněl
Že Dýňovému králi s kostlivčím úsměvem
Se oželí jeho koruna, jen kdyby rozumněli
Vzdal by se toho všeho, jen aby mohli...
Oh, there’s an empty place in my bones,
That calls out for something unknown
The fame and praise come year after year
Does nothing for these empty tears
Ó, je tu prázdné místo v mých kostech,
Které se dovolává něčemu neznámému
Sláva a pocta přicházející s každým rokem
Neudelá nic s těmito prázdnými slzami

Text přidala Lucipher69

Text opravila Cecil2000

Video přidala Lucipher69

Překlad přidala Cecil2000

Překlad opravila Cecil2000

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Nightmare Before Christmas

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.