Playlisty Kecárna
Reklama

Sister Rosetta (2011 Version) by Noisettes - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

She's a caged animal
London by night
Crashing lights and cymbals
Queens of twilight
And if I was you
I'd use the loo
Before the long drive
We compliment each other
Just like Satan and Christ
Ona je zavřené zvíře v kleci
Londýn v noci
Rachotící světla a činely
Královen soumraku
Když jsem byla tebou
Chtěla jsem použít záchod
Před dlouhou cestou
Složili jsme kompliment každému
Stejně jako Satan a Kristus
Baby when I am laid to rest
May my laughter remain
Like your kiss blew me away
Zlato, i když jdu spát
Může můj smích zůstat
Stejně jako tvůj polibek, který mě odfoukl pryč
Answer your spirit
I gotta know right now
I see you before me
Won't you show me how
Odpověď na tvé duší
Musím znát právě teď
Vidím tě před sebou
Nechceš mi ukázat jak
I wear my hair fizzy
I don't copy no style
Cause kissin and a scrubbin
Has consequences
You're on the bus again
Past big ben
With your rip off oyster card
Tell your A.S.B.O. friend
To sling his hook and "go make your girl smile"
Nosím rozpuštěné vlasy
Nekopíruju žádný styl
Protože líbání a rušení
Má důsledky
Jsi znovu na zastávce
Za Big Benem
S tvým rozparkem tvaru ústřice
Informuj svého A.S.B.O. přítele
Aby zavěsil svůj hák a "rozesmál svou dívku"
Cos baby when I am laid in earth
May my laughter remain
Like your kiss blew me away
Left your scent on my pillow
Sister Rosetta was playin
The congregation insane
Drinkin to the house with no name
Zlato, i když ležím na Zemi
Může můj smích zůstat
Stejně jako tvůj polibek, který mě odfoukl pryč
Na mém polštáři zůstala tvá vůně
Sestra Rosetta hrála
Na kongregaci šílenctví
Aby nasála dům beze jména
You gotta capture the spirit,
I gotta know right now
I see you before me,
won't you show me how
I am the landlord,
you'll be my troubadour
Was it better before me?
Won't you show me how, how?
Musíš chytit duši,
Musím vědět právě teď
Vidím tě před sebou,
Nechceš mi ukázat jak
Jsem majtel,
Budeš můj trubadůr,
Bylo to přede mnou lepší?
Nechceš mi ukázat jak, jak?
You gotta capture the spirit,
I gotta know right now
I see you before me,
wont you show me how
Cause I am the landlord,
and you'll be my troubadour
Better before me?
You just don't know how
Musíš chytit duši,
Musím vědět právě teď
Vidím tě před sebou,
Nechceš mi ukázat jak
Jsem majtel,
Budeš můj trubadůr
Lepší než já?
Prostě nevíš jak
Capture the spirit,
and let it all hang out
I see you before me,
darlin show me now
I am the landlord,
You'll be my troubadour Oh oh oh oh oh,
wont you show me how, how?
Chytit duši,
A nechat vše vysvětlit
Vidím tě před sebou,
Miláčku, ukaž mi jak
Jsem majtel,
Budeš můj trubadůr oh oh oh oh oh,
Nechceš mi ukázat jak, jak?

Text přidala Kristen22

Video přidala JanaRuziska

Překlad přidala DawnWolfova

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Twilight Saga: Breaking Dawn

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.