Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Sleep on floors 'cause I can't go back
My whole life in a plastic sack
Temperature's falling
Like a drug you sucked me in
Spaní na podlahách, protože se nemůžu vrátit zpět
Celý můj život v plastovém sáčku
Teplota upadá
Pohlcuje mě jako droga
Late at night when I'm all alone
Can't sleep 'cause something's wrong
Think I need something
Like a drug I just can't win
Pozdě v noci, když jsem sám
Nemůžu spát, protože něco je špatně
Myslím, že něco potřebuju
Jako drogu, prostě nemůžu vyhrát
On my knees, darling, so demanding
Find a vein sweetheart, plug yourself in
Na kolenou, drahoušku, tak žadoním
Najít žilnaté zlatíčko, zacpi se dovnitř
You're like a drug that I just can't kick
I give you up and it makes me sick
The shakes come on and they come on quick
You're like the drug that I just can't quit
Jsi jako droga, kterou nemůžu nakopnout
Vzdávám se tě a to mě činí nemocným
Otřesy přijdou a přijdou rychle
Jsi jako droga, se kterou nemůžu skoncovat
My friends say you're no good for me
They tell me constantly
I never listen
Like a drug you're everything
Přátelé mi říkali, že pro mě nejsi dobrá
Říkali mi to neustále
Nikdy jsem je neposlouchal
Jako droga, jsi všechno
On my knees, darling, so demanding
Find a vein sweetheart, plug yourself in
Na kolenou, drahoušku, tak žadoním
Najít žilnaté zlatíčko, zacpi se dovnitř
You're like a drug that I just can't kick
I give you up and it makes me sick
The shakes come on and they come on quick
You're like a drug that I just can't quit
Jsi jako droga, kterou nemůžu nakopnout
Vzdávám se tě a to mě činí nemocným
Otřesy přijdou a přijdou rychle
Jsi jako droga, se kterou nemůžu skoncovat
They try to fade you, I try to get clean
Oh, you're never gonna leave
You've taken all of me and
I feel so strung out
Snaží se tě oslabit, zkouším to vyčistit
Oh, nikdy neodejdeš
Vzala jsi všechno ze mě a
Cítím se tak natažený
Thought I heard you said something like
You'll get your pill
And there's only one way out of here
Myslel jsem, že tě slyším říkat něco jako
Budeš mít svojí pilulku
A tady je jenom cesta zpět
You're like a drug that I just can't kick
I give you up and it makes me sick
The shakes come on and they come on quick
You're like a drug that I just can't quit
Jsi jako droga, kterou nemůžu nakopnout
Vzdávám se tě a to mě činí nemocným
Otřesy přijdou a přijdou rychle
Jsi jako droga, se kterou nemůžu skoncovat

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidala K_Fichnova

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Twilight Saga: Breaking Dawn

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.