Kecárna Playlisty
Reklama

Black Veil Brides - Set The World On Fire - text, překlad

playlist Playlist
Saints born together to fight against their holy fables
The streets are where we pray
Svatí narození společně k boji proti jejich svatým bajkám
Ulice jsou místa, kde se modlíme
Hymns for the lonely, wretched, and forgotten
The feeling in our hearts won’t ever fade away
Hymny pro osamělé, nešťastné a zapomenuté
Pocity v našich srdcích nikdy nezeslábnou
We stand tall (united)
Watch them fall (divided)
Break the chains and now we’ll show them all (fight)
Stojíme vysoko (sjednocení)
Sledujeme, jak padají (rozdělení)
Rozbijeme řetězy a teď jim vše ukážeme (bojuj)
Fight for all you know
When your backs against the wall
Stand against the liars
Bojuj za vše, co znáš
Když jsi zády ke zdi
Stojíš proti lhářům
Stronger than before
When your life becomes a war
Set The World On Fire
Silnější než kdy předtím
Když se tvůj život stává válkou
Zapal svět
Sing out united against,
the ones you left in hatred,
our message of today
Spusť společenství proti těm,
které jsi zanechal v nenávisti,
naše poselství dneška
Like children crying when all they knew was dying
And we will raise our flags up
its time for them to pay
Jako brečící děti, když vše co znaly zemřelo
A pozvednem naše vlajky
je čas, aby zaplatili
We stand tall (united)
Watch them fall (divided)
Break the chains and now we’ll show them all (fight)
Stojíme vysoko (sjednocení)
Sledujeme je padat (rozdělené)
Zlomíme řetězy a teď jim vše ukážeme
(boj)
Fight for all you know
When your backs against the wall!
Stand against the liars
Bojuj za vše, co znáš
Když jsi zády ke zdi
Stojíš proti lhářům
Stronger than before
When your life becomes a war
Set The World On Fire
Silnější než kdy předtím
Když se tvůj život stává válkou
Zapal svět
Woah oh…
So sing it loud you hold the key
Woah oh...
We’re the rebels and we’re free
Woah oh…
Its time to burn all that you see
Woah oh...
Now the world belongs to me!!
Woah oh...
Tak zpívej hlasitě, že držíš klíč
Woah oh...
Jsme rebelové a jsme volní
Woah oh...
Je čas spálit vše co vidíš
Woah oh...
Teď svět patří mě!!
Fight for all you know
When your backs against the wall!!
Stand against the liars
Bojuj za vše, co znáš
Když jsi zády ke zdi
Stojíš proti lhářům
Stronger than before
When your life becomes a war
Set The World On Fire
Silnější než kdy předtím
Když se tvůj život stává válkou
Zapal svět
Proud in all you are
Showing every scar
As your badge of honor
Hrdý na vše co jsi
Ukazuj každou jizvu
Jako odznak cti
When you can’t take anymore
of what they’re living for..
Set The World On Fire
Když už nemůžeš vzít víc
toho pro co žijí..
Zapal svět

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal MajorLorne

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Transformers 3 Dark Of The Moon

Reklama

Soundtrack - Transformers 3 texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.