Playlisty Kecárna
Reklama

I See a Darkness - Johnny Cash - text, překlad

Well, you're my friend and can you see,
Many times we've been out drinkin',
Many times we've shared our thoughts,
But did you ever, ever notice, the kind of thoughts I got?
No, můj příteli, víš vůbec,
Jak často jsme byli spolu pít,
Jak často jsme sdíleli své myšlenky,
Ale všiml sis vůbec, všiml sis vůbec někdy, jaké mám já myšlenky?

Well, you know I have a love, a love for everyone I know.
And you know I have a drive to live, I won't let go.
But can you see this opposition comes rising up sometimes?
That it's dreadful imposition, comes blacking in my mind.
No, víš že mám lásku, lásku pro všechny, co znám.
A víš, že mám touhu žít, které neodolám.
Ale vidíš ten rozpor, který občas vyvstává?

And that I see a darkness.
And that I see a darkness.
And that I see a darkness.
And that I see a darkness.
Did you know how much I love you?
Is a hope that somehow you,
Can save me from this darkness.
Jak tohle hrozné břemeno zatemňuje mou mysl?
Well, I hope that someday, buddy, we have peace in our lives.
Together or apart, alone or with our wives.
And we can stop our whoring and pull the smiles inside.
And light it up forever and never go to sleep.
My best unbeaten brother, this isn't all I see.

A tehdy vidím temnotu.
A tehdy vidím temnotu.
A tehdy vidím temnotu.
A tehdy vidím temnotu.
Věděl jsi, jak moc tě miluji?
Je to naděje, že mě nějak,
Zachráníš z téhle temnoty.
Oh, no, I see a darkness.
Oh, no, I see a darkness.
Oh, no, I see a darkness.
Oh, no, I see a darkness.
Did you know how much I love you?
Is a hope that somehow you,
Can save me from this darkness.
No, doufám, že jednou, příteli, bude v našich životech mír.
Dohromady nebo každý sám, sami, nebo s našimi ženami.
A budeme moci zastavit naše smilstva a nasadit vnitřní úsměv.
A rozsvítit to navždy a nikdy nejít spát.
Můj nejlepší nezlomený bratře, to není vše, co vidím.

Text přidala TerezaHey

Text opravila TerezaHey

Překlad přidala TerezaHey

Překlad opravila TerezaHey

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Season 2

Reklama

Soundtrack - The Walking Dead texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.