Playlisty Kecárna
Reklama

The Ordinary World - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

Came in from a rainy Thursday
on the avenue.
Thought I heard you talking softly.
Přišel z deštivého čtvrtka
na avenue.
Myslel jsem, že jsem tě slyšel mluvit tiše.
Turned on all the lights,
the TV and the radio.
Still I can't escape the ghost of you.
Rozsvítil jsem všechna světla,
televizi a rádio.
Stále nemohu uniknout tvému ​​duchovi.
What has happened to it all?
Crazy, some would say.
Where is the life, that I recognize?
Co se s tím vším stalo?
Šílené, někteří by řekli.
Kde je ten život, který poznávám?
[Chorus]
But I won't cry for yesterday.
There's an ordinary world,
somehow I have to find.
And as I try to make my way
to the ordinary world,
I will learn to survive.
[Refrén]
Ale nebudu brečet pro včerejšek.
Je tu obyčejný svět,
nějak ho musím najít.
A jak se snažím najít svojí cestu
do obyčejného světa,
naučím se přežít.
Passion or coincidence,
once prompted you to say.
"Pride will tear us both apart",
well now pride's gone out the window,
'cross the rooftops run away.
Left me in the vacuum of my heart.
Vášeň nebo náhoda,
jednou vyzvána k vyřčení.
„Pýcha nás oba roztrhá“,
teď hrdost vyšla z okna,
přes střechy utekla.
Nechala mě ve vakuu mého srdce.
What has happened to me?
Crazy, some would say.
Where is my friend, when I need you most?
Co se mi to stalo?
Šílené, někteří by řekli.
Kde je můj přítel, když tě nejvíc potřebuji?
[Chorus]
But I won't cry for yesterday.
There's an ordinary world,
somehow I have to find.
And as I try to make my way
to the ordinary world,
I will learn to survive.
[Refrén]
Ale nebudu brečet pro včerejšek.
Je tu obyčejný svět,
nějak ho musím najít.
A jak se snažím najít svojí cestu
do obyčejného světa,
naučím se přežít.
What has happened to it all?
Crazy, some would say.
Where is the life that I recognize?
Co se s tím vším stalo?
Šílené, někteří by řekli.
Kde je život, který poznávám?
[Chorus]
But I won't cry for yesterday.
There's an ordinary world,
somehow I have to find.
And as I try to make my way
to the ordinary world,
I will learn to survive.
[Refrén]
Ale nebudu brečet pro včerejšek.
Je tu obyčejný svět,
nějak ho musím najít.
A jak se snažím najít svojí cestu
do obyčejného světa,
naučím se přežít.
I will learn to survive. Naučím se přežít.

Text přidal Warpy

Video přidal Warpy

Překlad přidal Warpy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.