Playlisty Akce
Reklama

Let's Only Think About Love - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Steven] Mom was a Diamond who invaded Earth,
Saw its beauty and its worth.
Mom made an army and she fought herself
Did that even end up mattering when she faked her own shattering?
[Steven] Máma byla diamant, který napadl zemi
Viděla její krásu a význam
Máma si vytvořila armádu a bojovala sama se sebou
Mělo to vůbec nakonec význam, když nafingovala vlastní roztříštění?
Mom lived in hiding by the name of Rose
With the friends she'd made and the form she chose
Now all that's left of her exists in me
And I think that we can all agree
Máma žila ve skrytu pod jménem Rose
S přáteli, které získala a ve formě, kterou si zvolila
Teď vše, co z ní zbylo zůstává ve mně
A myslím, že se všichni můžeme shodnout na tom, že
Je to celé dost těžké
Ale já bych teď radši myslel na svatbu!
That is a little bit upsetting
I'd rather think about a wedding!
Let's think about cake, let's think about flowers
Let's think about dressing up and dancing around for hours
There's an awful lot of awful things we could be thinking of
But for just one day, let's only think about love
Pojďme myslet na dort, na květiny
Pojďme myslet na to, jak se vyfikneme a jak budeme hodiny tančit
Mohli bychom myslet na spoustu ošklivých věcí
Ale pro dnešek pojďme myslet jen na lásku
[dialogue interlude]
[Steven] We could think about lies that we told in the past
[Pearl] They took it so hard
[Steven] We could think about hurt feelings and how long they can last
[Pearl] How can we move on?
[Steven] Or we could think about hope ([Pearl] Hope?)
[Vmezeřený dialog]
[Steven] Mohli bychom myslet na lži, které jsme v minulosti řekli
[Pearl] Přijali to tak špatně
[Steven] Mohli bychom myslet na ublížené pocity a jak dlouho můžou trvat
[Pearl] Jak se přes to přeneseme?
[Steven] Nebo můžeme myslet na naději ([Pearl] Naději?)
You know I've been hoping ([Pearl] About what?)
That everything's better now everything's out in the open
Víš, doufal jsem ([Pearl] Že co?)
Že bude všechno lepší, teď když se vše vyjasnilo
[dialogue interlude]
We could think about flowers, we could think about cake
We could think about wonderful promises we have the power to make
There's an awful lot of awful things we could be thinking of
But for just one day, let's only think about love!
[Vmezeřený dialog]
Můžeme myslet na květiny, na dort
Můžeme myslet na ty krásné sliby, které máme moc vyslovit
Mohli bychom myslet na spoustu ošklivých věcí
Ale pro dnešek pojďme myslet jen na lásku!
[dialogue interlude]
We could all rethink how we feel about Rose
When it comes to Pink, and the things that she did in the past, I suppose ([Amethyst] Yeah)
Or we could both feel better, 'cause we could think about how
We could think about us and we could think about now.
[Vmezeřený dialog]
Mohli bychom změnit názor na Rose
Vzhledem k Pink a všemu, co v minulosti udělala, řekl bych ([Amethyst] Jo)
Nebo bychom se mohli cítit lépe, protože bychom mohli myslet na to, jak
Mohli bychom myslet na nás a myslet na přítomnost
[dialogue interlude]
...but for just one day, let's only think about...
[Vmezeřený dialog]
...ale pro dnešek pojďme myslet jen na....
[dialogue interlude]
We could think about war, we could think about fighting
We could think about long-lost friends we wish we were inviting
We could think about the broken gems in the Cluster at the planet's core
Or we could think about the bubble we made
So that they can't be hurt any, they can't be hurt anymore
Ale pro dnešek pojďme myslet jen na
Mohli bychom myslet na válku, mohli bychom myslet na boj
Mohli bychom myslet na ztracené přátele, které bychom bývali rádi pozvali
Mohli bychom myslet na rozbité Krystaly ve shluku v jádru planety
Nebo bychom mohli myslet na tu bublinu, co jsme vytvořili
Aby nikomu nemohli ublížit, aby jim nikdo neublížil
We could think about joy, we could think about pain
We could think about sunshine, we could think about rain
There's an awful lot of awful things we could be thinking of
But for just one day, let's only think about...
Mohli bychom myslet na radost, mohli bychom myslet na bolest
Mohli bychom myslet na sluníčko, mohli bychom myslet na déšť
Mohli bychom myslet na spoustu ošklivých věcí
Ale pro dnešek pojďme myslet jen na...
[Amethyst, Bismuth, Connie, Greg, Pearl, Peridot] Just one day, let's only think about...
Just one day, let's only think about...
[Steven] Loooooooove!
[Amethyst, Bismuth, Connie, Greg, Pearl, Peridot]
Pro dnešek pojďme myslet jen na...
Pro dnešek pojďme myslet jen na...
[Steven] Lásku!

Text přidala Miharu

Video přidala Miharu

Překlad přidala Miharu

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Season 5

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.