Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist karaoke

Look down and see the beggars at your feet
Look down and show some mercy if you can
Look down and see the sweepings of the street
Look down, look down,
Upon your fellow man!

GAVROCHE
'Ow do you do? My name's Gavroche.
These are my people. Here's my patch.
Not much to look at, nothing posh
Nothing that you'd call up to scratch.
This is my school, my high society
Here in the slums of Saint Michele
We live on crumbs of humble piety
Tough on the teeth, but what the hell!
Think you're poor?
Think you're free?
Follow me! Follow me!

BEGGARS
Look down and show some mercy if you can
Look down, look down, upon your fellow man!

(An old beggar woman finds a young prostitute occupying her pitch)

OLD BEGGAR WOMAN
What you think yer at?
Hanging round me pitch?
If you're new around here, girl
You've got a lot to learn!

YOUNG PROSTITUTE
Listen you old bat...
Crazy bloody witch...
'Least I give me customers
Some pleasure in return!

OLD BEGGAR WOMAN
I know what you give!
Give 'em all the pox!
Spread around your poison
Till they end up in a box.

PIMP
Leave the poor old cow,
Move it, Madeleine.
She used to be no better
Till the clap got to her brain.

BEGGARS
When's it gonna end?
When we gonna live?
Something's gotta happen now or
Something's gonna give
It'll come, it'll come, it'll come
It'll come, it'll come, it'll come

ENJOLRAS
Where the leaders of the land?
Where are the swells who run this show?

MARIUS
Only one man - and that's Lamarque
Speaks for these people here below.

BEGGARS
See our children fed
Help us in our shame
Something for a crust of bread
In Holy Jesus' name

URCHIN
In the Lord's Holy name.

BEGGARS
In his name, in his name, in his name...

MARIUS
Lamarque is ill and fading fast!
Won't last the week out, so they say.

ENJOLRAS
With all the anger in the land
How long before the judgement day?
Before we cut the fat ones down to size?
Before the barricades arise?

GAVROCHE
Watch out for old Thenardier
All of his family's on the make
Once ran a hash-house down the way
Bit of a swine and no mistake
He's got a gang
The bleeding layabout
Even his daughter does her share
That's Eponine, she knows her way about
Only a kid, but hard to scare
Do we care?
Not a cuss
Long live us.
Long live us!

BEGGARS
Look down and show some mercy if you can
Look down, look down upon your fellow man!

Text přidal kamilos

Text opravila naggi

Videa přidali kamilos, Lewii

Podívej se dolů a pohleď na žebráky u svých nohou
Podívej se dolů a ukaž trochu slitování, jestli to dokážeš
Povídej se dolů a pohleď na to smetí ulice
Podívej se dolů, podívej se dolů
Na své bližní!

GAVROCHE
Jak se máš? Jmenuji se Gavroche.
Toto jsou mí lidé. Tady je moje smečka.
Není moc, co vidět, nic nóbl.
Nic, co bys ti za to stálo.
Toto je má škola, má vyšší společnost
Tady v chudinských čtvrtích Saint Michele
Žijeme na drobcích pokorné zbožnosti
Tvrdý pro zuby, ale to je jedno!
Myslíš si, že jsi chudý?
Myslíš si, že jsi svobodný?
Následuj mě! Následuj mě!

ŽEBRÁCI
Povídej se dolů a slituj se, pokud můžeš
Podívej se dolů, podívej se dolů na své bližní!

(Stará žebračka najde mladou prostitutku uplatňující se v jejím rajónu)

STARÁ ŽEBRAČKA
Kde si myslíš, že seš?
Poflakovat se tu v mym rajónu?
Jestli tu seš nová, holka,
Měla by ses toho hodně naučit!

MLADÁ PROSTITUTKA
Poslouchej ty starej netopýre...
Šílená ztracená čarodějnice..
Aspoň dávám svým zákazníkům
Nějaké potěšení na výměnu!

STARÁ ŽEBRAČKA
Vím, co jim dáváš!
Předej jim všem ty neštovice!
Rozviř tu kolem svůj jed
Dokud neskončí v krabici.

PASÁK
Nech tu ubohou starou krávu,
Pohni, Madeleine.
Nebyla o nic lepší,
Než jí kapavka vlezla na mozek.

ŽEBRÁCI
Kdy to skončí?
Kdy budeme žít?
Něco se teď musí stát nebo
Nebo se něco předá
Přijde to, Přijde to, Přijde to,
Přijde to, Přijde to, Přijde to,

ENJORLAS
Kde jsou vládci této země?
Kde jsou ty kvasinky, co vedou tuto show?

MARIUS
Jen jeden muž - a to je Lamarque
Se zastává těchto lidí

ŽEBRÁCI
Ať jsou naše děti nakrmené
Pomožte nám v našem zahanbení
Něco za kůrku chleba
Ve jméně Ježíše Svatého

URCHIN
Ve svatém jméně našeho Pána.

ŽEBRÁCI
V jeho jméně, v jeho jméně, v jeho jméně...

MARIUS
Lamarque je nemocný a rychle chřadne!
Říkají, že nevydrží více než týden.

ENJORLAS
Se vším hněvem v této zemi
Jak dlouho před soudným dnem?
Před tím, než osekáme ty tlusťochy na správnou velikost?
Před tím, než se vztyčí barikády?

GAVROCHE
Dejte pozor na starého Thenardiera
Celá jeho rodina vyděláva
Kdysi za rohem provozovali putyku
Trochu svině a neplete se
Má svůj gang
Krvácející povaleči
Dokonce i jeho dcera má svůj podíl
To je Eponine,
Jen dítě, ale těžko ji vylekat
Zajímá nás to?
Ani omylem
Ať žijem'!
Ať žijem'!!

ŽEBRÁCI
Povídej se dolů a slituj se, pokud můžeš
Podívej se dolů, podívej se dolů na své bližní!

Překlad přidala Cecil2000

Překlad opravila Cecil2000


Anglický Soundtrack

Soundtrack - Soundtrack Bídníci/Les Miserablés texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.