Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist

Combeferre
At Notre Dame the sections are prepared!

Feuilly
At rue de Bac they're straining at the leash!

Courfeyrac
Students, workers, everyone
There's a river on the run
Like the flowing of the tide
Paris coming to our side!

Enjolras
The time is near,
so near it's stirring the blood in their veins.
And yet, beware.
Don't let the wine go to your brains.

We need a sign
to rally the people,
to call them to arms,
to bring them in line.


Joly
Marius, wake up!
What's wrong today?
You look as if you've seen a ghost.


Grantaire
Some wine, and say what's going on.


Marius
A ghost you say, a ghost maybe.
She was just like a ghost to me.
One minute there, then she was gone.


Grantaire
I am agog,
I am aghast,
Is Marius in love at last?
I've never heard him 'ohh' and 'ahh'.

You talk of battles to be won.
And here he comes, like Don Juan,
It is better than an opera!


Enjolras
It is time for us all to decide who we are,
Do we fight for the right,
to a night at the opera now?

Have you asked yourself
What's the price you might pay?
It is simply a game
For a rich young boy to play?

The colours of the world
are changing day by day.

Red, the blood of angry men,
black, the dark of ages past.
Red, a world about to dawn,
black, the night that ends at last


Marius
Had you seen her today,
you might know how it feels.
To be struck to the bone
in a moment of breathless delight.

Had you been here today,
you might also have known
how your world may be changed
in just on burst of light

And what was right seems wrong,
And what was wrong seems right.


Grantaire
Red!


Marius
I feel my soul on fire


Grantaire
Black!


Marius
My world is she's not there.


All
Red!


Marius
The colous of desire


All
Black!


Marius
The colour of despair


Enjolras
Marius, you're no longer a child,
I do not doubt you mean it well,
but now there is a higher call.

Who cares about yourl lonely soul,
We strive towards a larger goal,
our little lives don't count at all.
Red!


All
The blood of angry men.
black, the dark of ages past.
Red, a world about to dawn,
black, the night that ends at last

Gavroche
Listen everybody!
General Lamarque is dead

Enjolras
Lamarque, his death is the hour of fate.
The people's men.
His death is the sign we await!

On his funeral day they will honour his name
With a light of rebellion, a blaze in their eyes
In their candles of grief we will kindle our flame
On the tomb of Lamarque shall a barricade rise

The time is here,
Let us welcome it gladly
with courage and cheer


Feuilly
Let us take to the streets
with no doubt in hearts


Coufeyrac
But a jubilant shout


Lesglas
They will come one and all


All
They will come when we call.

Text přidala MissWorld

Text opravila Markiy

Videa přidala MissWorld

Combeferre
Oddíly u Notre Dame jsou připraveny!

Feuilly
V rue de Bac jsou jak utržení ze řetězu

Courfeyrac
Studenti, pracující, všichni
Je tu řeka, co se vylévá z koryta
Jako plynutí vlny
Paříž přechází na naší stranu

Enjolras
Ta chvíle je blízko,
tak blízko, že vře krev v žilách
Ale i tak, pozor.
Nenechte si dostat víno do mozku.

Potřebujeme znamení
ke shromáždění lidí
svolat je do zbraní
dostat je do fronty


Joly
Mariusi, vstaň!
Co se děje?
Vypadáš, jak kdybys spatřil ducha.


Grantaire
Nějaké to víno, a pověz co se děje.


Marius
Duch, říkáš. Možná jo.
Pro mě byla jako duch.
Minutu zde a hned zas pryč.


Grantaire
Jsem napjatý
jsem zděšený
Je Marius nakonec zamilovaný?
Nikdy jsem ho neslyšel vzdychat.

Mluvíš o bitvách, které je potřeba vyhrát.
A teď je tu jak Don Juan
Tohle je lepší než opera.


Enjolras
Je tu chvíle rozhodnout se, kdo jsme
Bojujeme za právo,
na noc v opeře?

Zeptejte se sámi sebe
Jak za to můžete zaplatit?
Je to prostě hra
pro mladé bohaté chlapce ?

Barvy světa
se mění každým dnem.

Červená, krev zuřivých mužů
černá, temnota dob minulých.
Červená, svět za svítání
černá, noc, kterou to skončí.


Marius
Kdybyste ji dnes viděli
viděli byste jaký je to pocit
být udeřen do kostí
v momentě bechderoucího potěšení

Kdybyste tam byli
také byste věděli
jak se svět může změnit
pouze v jednom záblesku světla

A co bylo správné, zdá se nyní špatné být.
A co špatné bylo, správně nyní vypadá.


Grantaire
Červená!


Marius
Cítím, jak je má duše v plamenech


Grantaire
Černá!


Marius
Jako svět bez ní


Všichni
Červená!


Marius
Barva touhy


Všichni
Černá!


Marius
Barva zoufalství


Enjolras
Mariusi, už nejsi dítě
Nepochybuji o tom, že to myslíš dobře
ale teď je tu důležitější výzva

Koho zajímá tvá osamělá duše
Usilujeme o větší cíl
naše malé životy se vůbec nepočítají
Červená!


Všichni
Krev zuřivých mužů
černá, temnota dob minulých.
Červená, svět za svítání
černá, noc, kterou to skončí.

Gavroche
Všichni poslouchejte!
Generál Lamarque je mrtvý

Enjolras
Lamarque, jeho smrt je osudnou hodinou
muži národa
jeho smrt je znamení, na které čekáme

Na jeho pohřbu budou ctít jeho jméno
Se světlem vzpoury a planoucími zraky
Ve svících lítosti zapálíme náš oheň
Na hrobce Lamarquea se vztyčí barikáda

Je tu ta chvíle
ochotně ji přivítejme
s odvahou a jásotem


Feuilly
Pojďme zabrat ulice
bez nejistoty v srdcích


Coufeyrac
Ale s jásavým pokřikem


Lesglas
Přijdou všichni do jednoho.


Všichni
Přijdou, až požádáme.

Překlad přidala MissWorld

Překlad opravila Markiy


Anglický Soundtrack

Soundtrack - Soundtrack Bídníci/Les Miserablés texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.