Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
EPONINE
Don't you fret, M'sieur Marius
I don't feel any pain
A little fall of rain
Can hardly hurt me now
You're here, that's all I need to know
And you will keep me safe
And you will keep me close
And rain will make the flowers grow.
EPONINE
Nedělejte si starosti, pane Mariusi
Necítím žádnou bolest
Trochu deště
Mi jen těžko může ublížit
Jste tu, to je vše, co potřebuji vědět
A budete mě držet v bezpečí
A budete mě držet blízko
A déšť pomůže květinám růst
MARIUS
But you will live, 'Ponine - dear God above,
If I could heal your wounds with words of love.
MARIUS
Ale budeš žít, 'Ponine - drahý Bože nahoře,
Pokud bych mohl léčit tvoje rány slovy lásky.
EPONINE
Just hold me now, and let it be.
Shelter me, comfort me
EPONINE
Jen mě obejměte, a nechte to být
Chraňte mě, utěšujte mě
MARIUS
You would live a hundred years
If I could show you how
I won't desert you now...
MARIUS
Mohla bys žít sto let
Kdybych ti mohl ukázat jak
Teď tě neopustím ...
EPONINE
The rain can't hurt me now
This rain will wash away what's past
And you will keep me safe
And you will keep me close
I'll sleep in your embrace at last.
EPONINE
Déšť mi teď už nemůže ublížit
Tento déšť spláchne, co bylo dříve
A budete mě držet v bezpečí
A budete mě držet blízko
Konečně budu spát ve vašem objetí
The rain that brings you here
Is Heaven-blessed!
The skies begin to clear
And I'm at rest
A breath away from where you are
I've come home from so far
So don't you fret, M'sieur Marius
Déšť, který vás sem přivedl
Je Nebem požehnaný!
Obloha se rozjasňuje
A já jsem v klidu
Dech od místa, kde jste vy
Přišla jsem domů, po takové době
Takže se nemusíte strachovat, pane Mariusi
I don't feel any pain
A little fall of rain
Can hardly hurt me now
Necítím žádnou bolest
Trochu deště
Mi jen stěží může ublížit
That's all I need to know
And you will keep me safe
And you will keep me close
Jste tady, to je vše, co potřebuji vědět
A budete mě držet v bezpečí
A budete mě držet blízko
MARIUS(in counterpoint)
Hush-a-bye, dear Eponine,
You won't feel any pain
A little fall of rain
Can hardly hurt you now
I'm here
MARIUS (v kontrapunktu)
Pšš-a-sbohem, drahá Eponine,
Nebudeš cítit žádnou bolest
Trochu deště
Ti jen stěží může ublížit
Jsem tu
I will stay with you
Till you are sleeping
Zůstanu s tebou
Dokud neusnete
EPONINE
And rain...
EPONINE
A déšť ...
MARIUS
And rain...
MARIUS
A déšť ...
EPONINE
Will make the flowers...
EPONINE
Nechá květiny ...
MARIUS
Will make the flowers... grow...
MARIUS
Nechá květiny ... růst ...
(She dies. Marius kisses her, then lays her on the ground) (Ona zemře. Marius ji políbí , a pak položí ji na zem)
ENJOLRAS
She is the first to fall
The first of us to fall upon this barricade

ENJORLAS
Ona je první padlá
První, co z nás padl na této barikádě
MARIUS
Her name was Eponine
Her life was cold and dark, yet she was unafraid.
MARIUS
Její jméno bylo Eponine
Její život byl chladný a temný, ale ona se nebála.
COMBEFERRE
We fight here in her name
COMBEFERRE
Bojujme tady v jejím jménu
PROUVAIRE
She will not die in vain.
PROUVAIRE
Ona neumře zbytečně.
LESGLES
She will not be betrayed.
LESGLES
Ona nebude zrazena.
(They carry her body off) (Nesou její tělo pryč)

Text přidal kamilos

Text opravila Markiy

Videa přidali kamilos, baryn007

Překlad přidala CathWitt

Překlad opravila Markiy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Anglický Soundtrack

Reklama

Soundtrack - Soundtrack Bídníci/Les Miserablés texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.