Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
Obie Trice, Real Name No Gimmicks...Obie Trice, pravé jméno není Gimmicks...
Two trailer park girls go round the outside,
round the outside, round the outside.
Two trailer park girls go round the outside,
round the outside, round the outside.
Dvě trailerový holky jdou kolem
Kolem, kolem
Dvě trailerový holky jdou kolem
Kolem, kolem
Ooooohhhhh! Ooooohhhhh!
Guess who's back, back again
Shady's back, tell a friend
Guess who's back, guess who's back,
guess who's back, guess who's back,
guess who's back, guess who's back,
guess who's back...
Hádej, kdo je zpátky, zase zpátky
Shady je zpět, řekni to kamarádovi
Hádej, kdo je zpátky, hádej, kdo je zpátky
Hádej, kdo je zpátky, hádej, kdo je zpátky
Hádej, kdo je zpátky, hádej, kdo je zpátky
Hádej, kdo je zpátky...
I've created a monster, cuz nobody wants to
See Marshall no more they want Shady
I'm chopped liver
Well if you want Shady, then this is what I'll give ya
A little bit of weed mixed with some hard liquor
Some vodka that will jumpstart my heart quicker
Then a shock when I get shocked at the hospital
By the Dr. when I'm not cooperating
When I'm rocking the table while he's operating "Hey"
You waited this long to stop debating
Cuz I'm back, I'm on the rag and ovulating
I know you got a job Ms. Cheney
But your husbands heart problem is complicated
So the FCC won't let me be
Or let me be me so let me see
They tried to shut me down on MTV
But it feels so empty without me
So come on dip, bum on your lips
fuck that cum on your lips and some on your tits
And get ready cuz this shit's about to get heavy
I just settled all my lawsuits, "fuck you Debbie!"
Stvořil jsem příšeru, protože nikdo už nechce
Vidět Marshalla, chtějí Shadyho
Jsem nasekaný do jater
No, jestli chcete Shadyho, pak vám dám tohle
Trošku trávy mixované s těžkým alkoholem
Trochu vodky, která rychle nahodí můj život
Pak šok, když jsem se probral ve špitále
Díky Dr. když nespolupracuju
Když rozhýbávám stůl zatímco operuje "Hey"
Čekali jste tak dlouho na konec debatování
Protože jsem zpět, jsem hadr a ovulace
Vím, že máte práce paní Cheneyová
Ale srdeční problém vašeho manžela je komplikovaný
Takže FCC mě nenechá být
Nebo mě nechte mě vidět
Snažili se mě umlčet na MTv
Ale beze mě je jim prázdno
Tak spadni, spadni na hubu
Ser na tu mrdku na rtech a trošku na kozách
A jsem připravenej, protože tohle hovno je těžký
Vypořádal jsem se se všemi soudními spory "Seru na tebe, Debbie!"
Now this looks like a job for me
So everybody just follow me
Cuz we need a little controversy,
Cuz it feels so empty without me
Tohle vypadá jako práce pro mě
Takže mě prostě následujte
Protože potřebujeme trošku kontroverze
Protože je beze mě prázdno
I said this looks like a job for me
So everybody just follow me
Cuz we need a little controversy,
Cuz it feels so empty without me
Řekl jsem, že toto vypadá jako práce pro mě
Takže mě prostě následujte
Protože potřebujeme trošku kontroverze
Protože je beze mě prázdno
Little hellions, kids feeling rebellious
Embarrassed, their parents still listen to Elvis
They start feeling like prison is helpless,
Til someone comes along on a mission and yells "bitch"
A visionary, vision is scary, could start a revolution,
Pollutin' the air waves a rebel
So let me just revel and bask,
In the fact that I got everyone kissing my ass
And it's a disaster such a catastrophe
For you to see so damn much of my ass you ask for me?
Well I'm back (*Batman Noise*) fix your bent antenna
Tune it in and then I'm gonna enter
Into the front of your skin like a splinter
The center of attention back for the winter
I'm interesting, the best thing since wrestling
Infesting in your kids ears and nesting
Testing "Attention Please"
Feel the tension soon as someone mentions me
Here's my 10 cents my 2 cents is free
A nuisance, who sent, you sent for me?
Malí rebelové, děcka se cítí rebelsky
V rozpacích, jejich rodiče stále poslouchaj Elvise
Začínají mít pocit, že vězení je bezmocné
Dokud někdo nepřijde na misi a nekřičí "děvko"
Vizionář, vize je děsivá, mohla začít revoluci
Zaneřáděný vzduch mává na rebela
Takže si jen vychutnávej a vyhřívej se
Je fakt, že nechávám, aby mi všichni políbili prdel
A je to pohroma, trošku katastrofa
Pro ty co vidíte tolik z mé prdele, žádáte mě?
No, jsem zpátky, spravte si anténu
Nalaďte ji a pak vstoupím
Pod tvou kůži jako tříska
Střed pozornosti, zpátky kvůli zimě
Jsem zajímavý, nejlepší věc od dob wrestlingu
Zajímám se o uši vašich dětí a hnízdím
Testuju "Pozornost prosím"
Cítím napětí jakmile mě někdo zmíní
Tady je 10 centů, mé 2 centy jsou zdarma
Obtíž, kdo ji posílá, kdo pro mě posílá?
Now this looks like a job for me
So everybody just follow me
Cuz we need a little controversy,
Cuz it feels so empty without me
Tohle vypadá jako práce pro mě
Takže mě prostě následujte
Protože potřebujeme trošku kontroverze
Protože je beze mě prázdno
I said this looks like a job for me
So everybody just follow me
Cuz we need a little controversy,
Cuz it feels so empty without me
Řekl jsem, že toto vypadá jako práce pro mě
Takže mě prostě následujte
Protože potřebujeme trošku kontroverze
Protože je beze mě prázdno
A tisk-it a task-it,
I go tit for tat with anybody who's talking this shit that shit
Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked
Worse than them little Limp Bizkit bastards,
And Moby, you can get stomped by Obie,
You 36 year old bald headed fag blow me
You don't know me, you're too old
Let go, it's over, nobody listens to techno
Now lets go, just give me the signal
I will be there with a whole list full of new insults
I've been dope, suspenseful with a pencil
Ever since Prince turned himself into a symbol
But sometimes the shit just seems,
Everybody only wants to discuss me
So this means I'm disgusting,
But its just me I'm just obscene
Though I'm not the first king of controversy
I am the worst thing since Elvis Presley,
To do Black Music so selfishly
And use it to get myself wealthy (Hey)
There's a concept that works
20 million other white rappers emerge
But no matter how many fish in the sea
It'll be so empty without me
Vytiskni to, ptej se na to
Je to oko za oko, někdo povídá sračku za sračkou
Chrisi Kirkpatricku, tobě můžu nakopat prdel
Horší než ti malí bastardi z Limp Bizkit
A Moby, tebe může zadupat Obie
Jsi 36letý plešatý teplouš co mě vyhazuje
Neznáš mě, jsi moc starej
Pojďme, je po všem, nikdo neposlouchá techno
Teď pojďme, prostě mi dáváš znamení
Budu tu s celým seznamem plným nových urážek
Byl jsem pitomec, napínající tužku
Od doby co se Prince změnil v symbol
Ale někdy se to hovno zdá jakože
Se mnou každý chce diskutovat
Takže tohle značí, že diskutuju
Ale jsem to prostě já, prostě obscénní
I když nejsem první král kontroverze
Jsem to nejhorší od dob Elvise Presleyho
Abych dělal sobecky černou hudbu
A bohatnu (Hey)
To je koncept, co funguje
20 milionů s vynořením nových rapperů
Ale nesejde na tom, kolik je ryb v moři
Bude beze mě prázdné
Now this looks like a job for me
So everybody just follow me
Cuz we need a little controversy,
Cuz it feels so empty without me
Tohle vypadá jako práce pro mě
Takže mě prostě následujte
Protože potřebujeme trošku kontroverze
Protože je beze mě prázdno
I said this looks like a job for me
So everybody just follow me
Cuz we need a little controversy,
Cuz it feels so empty without me
Řekl jsem, že toto vypadá jako práce pro mě
Takže mě prostě následujte
Protože potřebujeme trošku kontroverze
Protože je beze mě prázdno
Hum dei la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la
Hum dei la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la
Hum dei la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la
Hum dei la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la

Text přidala kkubelkova

Text opravila Eva01

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Suicide Squad: The Album

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.