Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

The Burning Bush by Stephen Schwartz - text, překlad

playlist

Moses.... Moses.... Moses.... Moses

Here I am.

Take the sandals from your feet
...for the place on which you stand is holy ground.

Who are you?

I AM that I AM.

I don't understand...

I am the God of your ancestors:
Abraham, Isaac, and Jacob

You were born of my mother Jhoheven, you are our brother.

What do you want with me?

I have seen the oppression of My people in Egypt,
and have heard their cry.

Stop it! Leave that man alone!

So I have come down to deliver them out of slavery,
and bring them to a good land.
A land flowing with milk and honey.
And so unto Pharoah, I shall send you.

Me? Who am I to lead these people?
They'll never believe me, they won't even listen.

I shall teach you what to say...

Let My people go!

But I was their enemy.
I was the Prince of Egypt,
the son of the man who slaughtered their children. You've, you've chosen the wrong messenger.
How, how can I even speak to these people?

Who made man's mouth?!
Who made the deaf, the mute, the seeing,
or the blind?! Did not I?! Now go!

Oh, Moses. I shall be with you when you go to the King of Egypt, but Pharoah will not listen.
So I will stretch out My hand, and
smite Egypt with all My wonders.
Take the staff in your hand Moses,
with it, you shall do My wonders.
I shall be with you,
Moses.....Moses.....Moses.....

Text přidal DevilDan

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Mojžíši ...Mojžíši ...Mojžíši ...Mojžíši

Tady jsem.

Sundej si sandále z noh
...protože místo, na němž stojíš, je svatým místem.

Kdo jsi?

JÁ JSEM, čím JSEM.

Nerozumím...

Jsem Bůh tvých předků:
Abrahama, Isaaca a Jákoba

Porodila tě má matka Jhoheven, jsi náš bratr.

Co ode mě chceš?

Viděl jsem útisk Svého lidu v Egyptě
a slyšel jsem jejich volání.

Zastav to! Nech toho muže osamotě!

Takže jsem je přišel vyvést z otroctví,
a dovést je do dobré země.
Země zaplavené mlékem a medem.
A tak tě pošlu k Faraonovi.

Mě? Kdo jsem, abych vedl ty lidi?
Nikdy mi neuvěří, nebudou poslouchat

Naučím tě, co říct...

Nech Mé lidi jít!

Ale já byl jejich nepřítel.
Byl jsem egyptský Princ,
syn člověka, co vraždil jejich děti.
Vybral sis špatného posla.
Jak, jak můžu vůbec promluvit k těm lidem?

Kdo vytvořil člověku pusu?! Kdo vytvořil hluché, němé, vidící
nebo slepé?! Nebyl jsem to já?! Teď jdi!

Oh, Mojžíši. Budu s tebou, až půjdeš k egyptskému Králi, ale Faraon nebude poslouchat.
Takže vztáhnu ruku a udeřím na Egypt svými kouzly.
Vezmi si tu hůl ve své ruce, Mojžíši,
s ní zvládneš má kouzla. Budu s tebou,
Mojžíši ...Mojžíši ...Mojžíši ...

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.