Playlisty Kecárna
Reklama

Colors Of The Wind by Vanessa Williams - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

You think you own whatever land you land on
The earth is just a dead thing you can claim
But I know every rock and tree and creature
Has a life, has a spirit, has a name
Myslíš, že vlastníš každou zemi na které přistaneš
Země je jen mrtvou věcí, kterou můžeš požadovat
Ale já vím, že každý kámen a strom a bytost
Má život, má ducha, má jméno
You think the only people who are people
Are the people who look and think like you
But if you walk the footsteps of a stranger
You'll learn things you never knew you never knew
Myslíš, že jediní lidé, kteří jsou lidé
Jsou lidé, kteří vypadají a myslí jako ty
Ale pokud půjdeš po stopách cizince
Naučíš se věci, které jsi nikdy neznal, nikdy neznal
Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon
Or asked the grinning bobcat why he grinned?
Can you sing with all the voices of the mountain?
Can you paint with all the colors of the wind?
Can you paint with all the colors of the wind?
Už jsi někdy slyšel pláč vlka k modrému kukuřičnému měsíci
Nebo zeptal ses šklebícího se rysa proč se usmál?
Umíš zpívat všemi hlasy hory?
Umíš namalovat všechny barvy větru?
Umíš namalovat všechny barvy větru?
Come run the hidden pine trails of the forest
Come taste the sun-sweet berries of the earth
Come roll in all the riches all around you
And for once, never wonder what they're worth
Poběž ke skrytým poniovým stezkám lesa
Pojď ochutnat chuť sladkých plodů slunce na zemi
Pojď se válet ve všem bohatství co je kolem tebe
A pro jednou, se nikdy nezajímej co kolik stojí
The rainstorm and the river are my brothers
The heron and the otter are my friends
And we are all connected to each other,
In a circle, in a hoop that never ends
Bouřka a řeka jsou mými bratry
Volavka a vydra jsou mými přáteli
A jsme spolu propojeni
V kruhu, v obruči která nikdy nekončí
Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon
Or let teh eagle tell you where he's been
Can you sing with all the voices of the mountain?
Can you paint with all the colors of the wind
Can you paint with all the colors of the wind
Už jsi někdy slyšel pláč vlka k modrému kukuřičnému měsíci
Nebo nechal sis od orla říct, kde byl
Umíš zpívat všemi hlasy hory?
Umíš namalovat všechny barvy větru?
Umíš namalovat všechny barvy větru?
How high does the sycamore grow?
If you cut it down, then you'll never know
Jak vysoko smokvoň vyroste?
Když ji uřízneš, tak se to nikdy nedozvíš
And you'll never hear the wolf cry to the blue corn moon
For whether we are white or copper-skinned
We need to sing with all the voices of the mountain
Need to paint with all the colors of the wind
You can own the earth and still
All you'll own is earth until
You can paint with all the colors of the wind
A nikdy neuslyšíš pláč vlka k modrému kukuřičnému měsíci
Za všechy ať už bílé nebo měděné pleti
Potřebujeme zpívat všemi hlasy hory
Potřebuješ malovat všemi barvami větru
Můžeš vlastnit zem a stále
Všechno, co budeš vlastnit je země dokud
Umíš malovat všemi barvami větru

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Pocahontas

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.