Playlisty Akce
Reklama

The Who - Won't Get Fooled Again - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

We'll be fighting in the streets
With our children at our feet
And the morals when they worship will be gone
And the men who spurred us on
Sit in judgement of all wrong
They decide and the shotgun sings the song
Budeme boje v ulicích
S našimi dětmi na našich nohou
A morálky, když bohoslužby bude pryč
A muži, kteří nás na impulsu
Budou sedět v rozsudku všech špatných
Oni budou rozhodovat a brokovnice zpívá píseň
I'll tip my hat to the new constitution
Take a bow for the new revolution
Smile and grin at the change all around
Pick up my guitar and play
Just like yesterday
Then I'll get on my knees and pray
We don't get fooled again
Smeknu klobouk nové ústavě
Vezmu luk na novou revoluci
Úsměv a škleb na změnu celého
Zvednu kytaru a budu hrát
Stejně jako včera
Pak se dostanu na kolena a budu se modlit
Nechceme dostat znovu zmást
The change, it had to come
We knew it all along
We were liberated from the foe, that's all
And the world looks just the same
And history ain't changed
'Cause the banners, they'd all flown in the last war
Ta změna, to muselo přijít
Věděli jsme, že to všechno spolu
Byli jsme osvobozeni od foe, toho všeho
A svět vypadá stejně
A historie se nezmění
Páč bannery, které si všechny proletěná v poslední válce
I'll tip my hat to the new constitution
Take a bow for the new revolution
Smile and grin at the change all around
Pick up my guitar and play
Just like yesterday
Then I'll get on my knees and pray
We don't get fooled again
No, no!
Smeknu klobouk nové ústavě
Vezmu luk na novou revoluci
Úsměv a škleb na změnu celého
Zvednu kytaru budu a hrát
Stejně jako včera
Pak se dostanu na kolena a budu se modlit
Nebudme znova oklamáni
Ne, ne!
I'll move myself and my family aside
If we happen to be left half alive
I'll get all my papers and smile at the sky
For I know that the hypnotized never lie
Do ya?
Budu stěhovat sebe a svou rodinu stranou
Pokud náhodou zůstane polovina žít
Budu mít všechny moje papíry a úsměv na obloze
Vždyť já vím, že Hypnotized nikdy nelže
Do ya?
Yeaaaaaaaaaaaaaah! Jooooooooooooooooooo!
There's nothing in the street
Looks any different to me
And the slogans are out-phased, by-the-bye
And the parting on the left
Is now parting on the right
And their beards have all grown longer overnight
Nic na ulici
Vypadá jinak než já
A slogany jsou mimo-etapách, by-the-bye
A dělení na levici
Je nyní dělení na pravici
A vousy mají všichni delší než jednodenní
I'll tip my hat to the new constitution
Take a bow for the new revolution
Smile and grin at the change all around
Pick up my guitar and play
Just like yesterday
Then I'll get on my knees and pray
We don't get fooled again
Don't get fooled again
No, no!
Smeknu klobouk nové ústavě
Vezmu luk na novou revoluci
Úsměv a škleb na změnu celého
Zvednu kytaru a budu hrát
Stejně jako včera
Pak se dostanu na kolena a budu se modlit
Nebudme oklamáni znova
Nebudte oklamáni znova
Ne, ne!
Yeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Jooooooooooooooooooooooooooooooo!
Meet the new boss
Same as the old boss
Seznamte se s novým šéfem
Stejným jako starý šéf

Text přidala aknel95

Video přidala aknel95

Překlad přidala aknel95

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.