Playlisty Kecárna
Reklama

My Angel Put the Devil in Me by Yamit Mamo - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'm a country girl, I ain't seen a lot,
But you came along and my heart went POP!
You took a little street car to my heart,
And an apple of love fell off my apple cart!
You looked at me, my heart began to pound,
You weren't the sort of guy I thought would stick around,
Hey, but it don't have to be eternally;
My bad, bad Angel put the Devil in me!
Jsem venkovská holka, moc jsem toho neviděla,
Ale tys přišel a moje srdce udělalo PUK!
Narazil jsi malým uličním autem do mého srdce,
A jablko lásky spadlo z mého košíku!
Podíval ses na mě, moje srdce začalo bušit
Nebyl jsi ten typ chlapa, který by zůstal,
Hej, ale nemusí to být navěky
Mů zlý, zlý anděl do mě vložil ďábla!
You put the Devil in me... Vložils do mě ďábla...
You lured me in with your cold grey eyes,
Your simple smile and your bewitching lies;
One and one and one is three,
My bad, bad Angel... the Devil and me!
Nalákal jsi mě svýma chladnýma šedýma očima,
Svým prostým úsměvem a podmanivými lžemi
Jedna, jedna a jedna jsou tři
Můj zlý, zlý anděl ... ďábel a já!
You put the Devil in me...
You put the Devil in me!
You put the Devil in me!
Vložils do mě ďábla...
Vložils do mě ďábla!
Vložils do mě ďábla!
My bad, bad Angel, you put the Devil in me! Můj zlý, zlý anděli, vložils do mě ďábla!
So, now my dear, I aint the girl you knew,
'Cause the Angel's got Heaven, but I get you;
And the tree of life grows tall, you see,
My bad, bad Angel - you put the Devil in me!
Tak, teď můj drahý, nejsem ta dívka, cos znal
Protože andělé mají Nebe, ale já dostala tebe
A strom života roste do víšky, víš
Můj zlý, zlý anděli - vložils do mě ďábla!
Oh... you put the Devil in me!
You put the Devil in me!
You put the Devil in me...
You put the Devil in... me!
Ou... vložils do mě ďábla!
Vložils do mě ďábla!
Vložils do mě ďábla...
Vložils ďábla do ... mě!
My bad, bad Angel... you put the Devil in me! Můj zlý, zlý anděli... vložils do mě ďábla!

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidala Miharu

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Song se objevil v epizodě "Daleks in Manhattan" a originál nazpívala Miranda Raison (DevilDan)
Reklama

Doctor Who: Series 3

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.