Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Moana, make way, make way
Moana it's time you knew
The village of Motonui is all you need
The dancers are practicing
They dance to an ancient song
(Who needs a new song? This old one's all we need)
Moana, ustupte, ustupte
Moana, je časem abys pochopila
Že nic víc, než vesnici Motonui nepotřebuješ
Tanečníci cvičí
Tančí na prastaré písně
(Kdo potřebuje nové? Staré nám naprosto stačí)
This tradition is our mission
And Moana there's so much to do
Don't trip on the taro root that's all you need
We share everything we make
We joke and we weave our baskets
The fishermen come back from the sea
Tahle tradice je náš úkol
A Moano, je tu toho spousta na práci
Nezakopni o ten taro kořen, nic víc nepotřebuješ
Dělíme se o vše, co potřebujeme
Vtipkujeme a pleteme koše
Rybáři se vrací z moře
I wanna see Chci to vidět
Don't walk away
Moana stay on the ground now
Our people will need a chief and there you are
Neodcházej
Moana, zůstaň při zemi
Naši lidé potřebují vůdce a proto jsi tu
There comes a day
When you're gonna look around
And realize happiness is where you are
Přijde den
Když se podíváš okolo
A uvědomíš si, kolik je kolem tebe štěstí
Consider the coconut
The what!
Consider its tree
We use each part of the coconut, that's all we need
Pomysli na kokosy
Ty jsou!
Pomysli na jejich palmy
Vyuzíváme každičkou část kokosu a nic víc nepotřebujeme
We make our nets from the fibers
The water's sweet inside
We use the leaves to build fires
We cook up the meat inside
Vytváříme sítě z jeho vláken
Uvnitř je sladké mléko
Listy využíváme u ohně
Vaříme v nich maso
Consider the coconuts
The trunks and the leaves
The island gives us what we need
Pomysli na kokosy
Na kmeny a listy
Ostrov nám dává, co potřebujeme
And no one leaves A nikdo ho neopustí
That's right we stay
We're safe and we're well provided
And when we look to the future
There you are
You'll be okay
In time you'll learn just as I did
Tak to, je zůstáváme tady
Jsme v bezpečí a dobře zaopatřeni
A když se podíváme do budoucnosti
Vidíme tebe
Zvládneš to
Časem se naučíš, stejně jako já, že
You must find happiness right where you are Musíš najít štěstí tam, kde jsi
I like to dance with the water
The undertow and the waves
The water is mischievous, ha!
I like how it misbehaves
The village may think I'm crazy
Or say that I drift too far
But once you know what you like well there you are
Ráda tancuji s vodou
Se spodními proudy a vlnami
Voda je rošťák, ha!
Líbí se mi, jak zlobí
Ve vesnici si myslí, že jsem blázen
Nebo tvrdí, že jsem odplula moc daleko
Ale jakmile víš, co máš ráda, tak jsi tam, kde máš být
You are your father's daughter
Stubbornness and pride
Mind what he says but remember
You may hear a voice inside
And if the voice starts to whisper
To follow the farthest star
Moana that voice inside is who you are
Jsi dcera svého otce
Tvrdohlavá a hrdá
Zamýšlej se nad tím, co říká, ale pamatuj
Možná v duchu uslyšíš hlas
A když ti začne našeptávat
Ať následuješ tu nejvzdálenější hvězdu
Moana, ten hlas v duchu, to jsi ty
The village believes in us
The village believes
The island gives us what we need
And no one leaves
Vesnice nám důvěřuje
Vesnice věří
Ostrov nám dává, co potřebujeme
A nikdo neodejde
So here I'll stay
My home my people beside me
And when I think of tomorrow
There we are
I'll lead the way
I'll have my people to guide me
We'll build our future together
Tak zůstanu tady
Doma, se svým lidem po boku
A když pomyslím na zítřek
Jsme tam
Půjde v čele
A moji lidé mě povedou
Vystavíme naši společnou budoucnost
Where we are Tady, kde jsme
Cause every path leads you back to Protože každá cesta vede zpět tam,
Where you are Kde zrovna jsi
You can find happiness right Dokážeš nalézt štěstí
Where you are
Where you are
Tam, kde jsi
Tam, kde jsi

Text přidala Markiy

Video přidala Markiy

Překlad přidala Miharu

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Moana

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.