Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
GRAMMA TALA
I know a girl from an island
She stands apart from the crowd
She loves the sea and her people
She makes her whole family proud
Sometimes the world seems against you
The journey may leave a scar
But scars can heal and reveal just
Where you are
Babička Tala
Znám dívku z ostrova
Vyčnívající z davu
Miluje moře a svůj lid
Její rodina je na ni hrdá
Občas se zdá, že svět je proti tobě
Cesta jizvu může zanechat
Ale jizvy se mohou zahojit a ukázat ti
Kde jsi
The people you love will change you
The things you have learned will guide you
And nothing on earth can silence
The quiet voice still inside you
And when that voice starts to whisper
"Moana, you've come so far"
Moana listen, do you know who you are?
Lidé, které miluješ, tě změní
Věci, které ses naučila, tě povedou
A nic na zemi neutiší
Tichý hlásek uvnitř tebe
A když ten hlas začne šeptat
„Moano, tolik jsi toho dokázala“
Moano, poslyš, víš, kdo jsi?
MOANA
Who am I?
Moana
Kdo jsem?
I am a girl who loves my island
And the girl who loves the sea, it calls me
I am the daughter of the village chief
We are descended from voyagers
Who found their way across the world
They call me
Jsem dívka, která miluje svůj ostrov
A dívka, která miluje moře, volá mě
Jsem dcerou náčelníka
Jsme potomky cestovatelů
Kteří procestovali svět
Volají mě
I've delivered us to where we are
I have journeyed farther
I am everything I've learned and more
Still it calls me
Dostala jsem nás až sem
Putovala jsem dál
Jsem tím, co jsem se naučila a víc
Stále mě volá
And the call isn't out there at all
It's inside me
It's like the tide
Always falling and rising
I will carry you here in my heart
You'll remind me
That come what may
I know the way
A volání není vůbec z dály
Je uvnitř mě
Je to jako vlna
Vždy padá a vzdouvá se
Ponesu si tě v srdci
Budeš mi připomínat
Že ať nastane, co chce
Já cestu znám
I am Moana! Jsem Moana

Text přidala Markiy

Video přidala Markiy

Překlad přidala Shadows_Die

Překlad opravila MissLus

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Moana

Reklama

Soundtrack - Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.