Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

I've been staring at the edge of the water
Long as I can remember, never really knowing why
I wish I could be the perfect daughter
But I come back to the water, no matter how hard I try
Dívám se na okraj vody,
od dob co si pamatuji, ale nikdy doopravdy nevím proč.
Přeji si být dokonalá dcera,
ale vracím se zpět k vodě, nezáleží na tom, jak moc se snažím.
Every turn I take, every trail I track
Every path I make, every road leads back
To the place I know where I cannot go
Where I long to be
Každá zatáčka, každá stezka, kterou projdu,
každá pěšina, každá cesta vede zpět,
na místo, které znám, kam nesmím jít,
kde toužím být.
See the line where the sky meets the sea? It calls me
And no one knows, how far it goes
If the wind in my sail on the sea stays behind me
One day I'll know
If I go there's just no telling how far I'll go
Vidíš místo, kde se setkává obloha s oceánem? Volá mě,
a nikdo neví, jak daleko až sahá.
Když vítr v mých plachtách na moři bude stát za mnou,
jednoho dne pochopím.
Kdybych šla, těžko říct, jak daleko půjdu.
I know everybody on this island seems so happy, on this island
Everything is by design
I know everybody on this island has a role, on this island
So maybe I can roll with mine
Vím, že se na tomto ostrově zdají být všichni šťastní, na tomto ostrově
vše jde podle plánu.
Vím, že všichni na tomto ostrově plní svoji roli, na tomto ostrově
možná bych se měla vrátit k té své.
I can lead with pride, I can make us strong
I'll be satisfied if I play along
But the voice inside sings a different song
What is wrong with me?
Mohu vést s hrdostí, mohu nás učinit silnými,
Budu spokojená, když půjdu s vámi.
Ale hlas uvnitř mi zpívá jinou píseň,
Co je to se mnou?
See the light as it shines on the sea? It's blinding
But no one knows, how deep it goes
And it seems like it's calling out to me, so come find me
And let me know
What's beyond that line, will I cross that line?
Vidíš to světlo, které září na moři? Je oslepující.
Ale nikdo neví, jak hluboko až sahá.
A zdá se, jako by na mě volalo, tak pojď si mne najít
a řekni mi,
co je za tou hranicí, překročím ji?
See the line where the sky meets the sea? It calls me
And no one knows, how far it goes
If the wind in my sail on the sea stays behind me
One day I'll know
How far I'll go
Vidíš místo, kde se setkává obloha s oceánem? Volá mě,
a nikdo neví, jak daleko až sahá.
Když vítr v mých plachtách na moři bude stát za mnou,
jednoho dne budu vědět,
jak daleko půjdu.

Text přidala Markiy

Video přidala StarKid96

Překlad přidala alcavym

Překlad opravila StarKid96

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Moana

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.