Playlisty Kecárna
Reklama

The Ballad of Davy Crockett (Fess Parker) - text, překlad

playlist Playlist
Born on a mountain top in Tennessee
greenest state in the land of the free
raised in the woods so he knew ev'ry tree
killed him a bear when he was only three
Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier!
Narozen na vrcholku hory v Tennessee,
nejzelenějším státě v zemích svobodných
vychován v lesích, takže znal každý strom
zabil ho medvěd, když mu byly teprve tři
Davy, Davy Crockett, král divokého pohraničí!
(I'm king of the wild frontier) (Jsem král divokého pohraničí)
In eighteen thirteen the Creeks uprose
addin' redskin arrows to the country's woes
Now, Injun fightin' is somethin' he knows,
so he shoulders his rifle and off he goes
Davy, Davy Crockett, the man who don't know fear!
V roce 1813 Creekové povstali
přidali indiánské šípy k zármutkům země
Teď boj s indiány něco, co zná,
takže bere na rameno pušku a odchází
Davy, Davy Crockett, muž, který nezná strach!
(I'm the man who don't know fear) (Jsem muž, který nezná strach)
Fought single-handed through the Injun War
till the Creeks was whipped and peace was in store
And while he was handlin' this risky chore
made hisself a legend for evermore
Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier!
Probil se holýma rukama Indiánskou válkou
dokud Creekové nebyli zmrskáni a mír byl v zásobě
A zatímco se zabýval touhle riskantní fuškou
udělal ze sebe navždy legendu
Davy, Davy Crockett, král divokého pohraničí!
(I'm king of the wild frontier) (Jsem král divokého pohraničí)
He went off to Congress and served a spell
fixin' up the Govern'ments and laws as well
took over Washin'ton so we heered tell
and patched up the crack in the Liberty Bell
Davy, Davy Crockett, seein' his duty clear!
Odešel na Kongres a sloužil směnu
upevnil vládu a taktéž zákony
ovládl Washington, jak jsme slyšeli vyprávět,
a opravil prasklinu na Zvonu Svobody
Davy, Davy Crockett, vidící jasně svou povinnost!
(I'm seein' my duty clear) (Vidím jasně svou povinnost)
He'd done what he could and he made it done
With his problems facing the government
But his biggest chore and the main intent
Was keeping his eyes on the president
Davy, Davy Crockett, servin' his country well!
Udělal co mohl a dovedl to
I se svými problémy kvůli postavení se vládě
Ale jeho největší fuška a hlavní záměr
Bylo mít pod dohledem prezidenta
Davy, Davy Crockett, sloužící dobře své vlasti!
(I'm servin' my country well) (Sloužím dobře své vlasti)
When he come home his politickin' done
the western march had just begun
So he packed his gear and his trusty gun
and lit out grinnin' to follow the sun
Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier!
Když přišel domů, své politikaření hotové,
zrovna začal západní pochod
Tak si sbalil svou výbavu a věrnou zbraň
a zubíce se odspěchal následovat slunce
Davy, Davy Crockett, král divokého pohraničí!
(I'm king of the wild frontier) (Jsem král divokého pohraničí)

Text přidala Daenerys

Text opravila Daenerys

Překlad přidala Daenerys

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

1955

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.