Playlisty Akce
Reklama

I've Got a Dream by Brad Garrett, Jeffrey Tam.. - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

I'm malicious, mean and scary
My sneer could curdle dairy
And violence-wise, my hands are not the cleanest
But despite my evil look
And my temper, and my hook
I've always yearned to be a concert pianist
Can'tcha see me on the stage performin' Mozart?
Tickling the ivories 'til they gleam?
Yep, I'd rather be called deadly
For my killer show-tune medley
Thank you!
'Cause way down deep inside
I've got a dream
Jsem zlomyslný, zlý a děsivý
Můj úšklebek by mohl nechat ztuhnout mléko
A co se týče násilí, moje ruce nejsou nejčistší
Ale i přes můj zlý pohled
A můj temperament a můj hák
Jsem vždycky toužil být koncertním pianistou
Copak mě nevidíš hrát na pódiu Mozarta?
Lechtat slonovinu, dokud se nezaleskne?
Jo, raději bych byl nazýván smrtícím
Pro můj zabijácký muzikálový medley
Děkuji!
Protože hluboko uvnitř
Mám sen
He's got a dream!
He's got a dream!
On má sen!
On má sen!
See, I ain't as cruel and vicious as I seem!
Though I do like breaking femurs
You can count me with the dreamers
Like everybody else
I've got a dream!
Vidíš, nejsem tak krutý a zlý, jak se zdám!
I když mám rád lámání stehenních kostí
Můžete mě počítat mezi snílky
Jako všichni ostatní
Mám sen!
I've got scars and lumps and bruises
Plus something here that oozes
And let's not even mention my complexion
But despite my extra toes
And my goiter, and my nose
I really want to make a love connection
Can't you see me with a special little lady
Rowin' in a rowboat down the stream?
Though I'm one disgusting blighter
I'm a lover, not a fighter --
'Cause way down deep inside
I've got a dream
I've got a dream!
Mám jizvy, boule a modřiny
Navíc tady něco vytéká
A o mé pleti ani nemluvě
Ale i přes prsty navíc
A mé struma a můj nos
Opravdu chci navázat milostné spojení
Copak mě nevidíš se zvláštní slečnou
Veslovat ve veslici po proudu?
I když jsem jeden odporný darebák
Jsem milovník ne bojovník --
Protože hluboko uvnitř
Mám sen
Mám sen!
He's got a dream! On má sen!
I've got a dream! Mám sen!
He's got a dream! On má sen!
And I know one day romance will reign supreme!
Though my face leaves people screaming
There's a child behind it, dreaming --
Like everybody else
I've got a dream
A vím, že jednoho dne bude romantika vládnout!
I když moje tvář nechává lidi křičet
Je za tím dítě, které sní --
Jako všichni ostatní
Mám sen
Tor would like to quit and be a florist
Gunther does interior design
Ulf is into mime
Attila's cupcakes are sublime
Bruiser knits
Killer sews
Fang does little puppet shows
Tor by chtěl skončit a být květinářem
Gunther dělá interiérový design
Ulf má rád pantomimu
Attilovy košíčky jsou fantastické
Bruiser plete
Zabiják šije
Fang dělá malá loutková představení
And Vladimir collects ceramic unicorns! A Vladimir sbírá keramické jednorožce!
I have dreams, like you - no, really!
Just much less touchy-feely
They mainly happen somewhere
warm and sunny
On an island that I own
Tanned and rested and alone
Surrounded by enormous piles of money
Mám sny jako ty - ne, opravdu!
Jen mnohem méně citlivé
Stávají se hlavně někde
v teple a slunečnu
Na ostrově, který vlastním
Opálený, odpočatý a sám
Obklopen obrovskými hromadami peněz
I've got a dream! Mám sen!
She's got a dream! Ona má sen!
I've got a dream! Mám sen!
She's got a dream! Ona má sen!
I just want to see
The floating lanterns gleam!
Chci jen vidět
Jak se lesknou plovoucí lucerny!
Yeahh! Jo!
And with every passing hour
I'm so glad I left my tower -
Like all you lovely folks
I've got a dream!
A s každou další hodinou
Jsem tak ráda, že jsem opustila svou věž -
Jako všichni milí lidé
Mám sen!
She's got a dream!
He's got a dream!
They've got a dream!
We've got a dream!
So our diff 'rences ain't
really that extreme!
We're one big team...!
Call us brutal -
Sick -
Ona má sen!
On má sen!
Oni mají sen!
Máme sen!
Takže naše rozdíly nejsou
opravdu extrémní!
Jsme jeden velký tým...!
Říkejte nám brutální -
Morbidní -
Sadistic - Sadističtí -
And grotesquely optimistic A groteskně optimističtí
'Cause way down deep inside
We've got a dream!
Protože hluboko uvnitř
Máme sen!
Hook Hand Thug:
I've got a dream!
Hák:
Mám sen!
I've got a dream! Mám sen!
I've got a dream!
I've got a dream!
I've got a dream!
Mám sen!
Mám sen!
Mám sen!
I've got a dream! Mám sen!
Yes way down deep
inside, I've got a dream!
Yeahh!
Ano, hodně hluboko
uvnitř, mám sen!
Jo!

Text přidala Nienna15

Text opravil DevilDan

Video přidala LittleHat

Překlad přidala Veruca

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Tangled

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.