Playlisty Kecárna
Reklama

We Got This Together - text, překlad

playlist Playlist
[Applejack]
It's time to show 'em what you've got.
/Applejack/
Je čas ukázat jim co v sobě máš.
[Rarity]
It's time to go and get things done.
/Rarity/
Je čas jít a věci dokončit.
[Fluttershy]
But you don't have to do it on your own.
/Fluttershy/
Ale nemusíš to udělat sama.
[Pinkie Pie]
'Cause you've got friends right here to make it fun.
/Pinkie Pie/
Protože máš kamarády přímo tady, aby to bylo zábavné.
[Mane 6]
We got this.
You got this.
We got this together.
/Mane 6/
My máme tohle.
Ty máš tohle.
Máme to dohromady.
[Rainbow Dash]
Sometimes the pressure gets you down.
And the clouds are dark and grey.
Just kick them off and let the sunshine through.
And scary as it seems,
More help is on the way.
Cuz friends have friends that wanna help out, too.
/Rainbow Dash/
Občas tě tlak dostává dolů
a mraky jsou temné a šedivé.
Stačí je odkopnout a nechat slunce projít.
A to co se zdá jako děsivé,
je jen další pomoc na cestě.
Protože přátelé mají přátelé, kteří chtějí pomoct také.
[Mane 6]
We got this.
You got this.
We got this together.
/Mane 6/
My máme tohle.
Ty máš tohle.
Máme to pohromadě.
[Pony Choir]
It's the Festival of Friendship.
And we can get it done.
A festival that they won't forget.
A party to be proud of.
A day of games and fun.
Just you wait and see.
A magic day in perfect harmony.
/Poníci/
To je Festival přátelství
a my to dokážeme.
Festival, na který se nezapomene,
párty, na kterou lze být pyšný,
den her a zábavy.
Jen počkej a uvidíš
magický den v perfektní harmonii.
[Fluttershy]
You got this.
/Fluttershy/
Ty máš tohle.
[Fluttershy]
We got this together.
/Fluttershy/
Máme to pohromadě.
[Applejack]
With friends and family, you are never alone.
If you need help, we've got your back.
You can be honest, let your problems be known.
/Applejack/
S přáteli a rodinou nikdy nejsi sama,
pokud potřebuješ pomoct, budeme ti krýt záda.
Můžeš být upřímná a svěřit se s problémy.
[Applefamily]
'Cause you got us to pick up the slack!.
We got this.
/Apple family/
Protože jste nás vybrali,
máme to pohromadě.
[Big McIntosh]
Eeyup!
/Big McIntosh/
Eeyup!
[Applefamily]
We got this together.
/Apple family/
Máme to pohromadě.
[Rarity]
Pay attention to the details.
Every gem even-spaced.
Make the colors perfect!
/Rarity/
Dávej pozor na detaily.
Každý drahokam dokonale položený.
Udělej barvy perfektními!
[Spike]
Takin' one or two to taste.
/Spike/
Beru si jeden nebo dva na ochutnání.
[Rarity]
Inside and out.
Beautiful throughout.
Generosity is what we're all about.
/Rarity/
Uvnitř a zvenku,
nádherné po celou dobu.
Velkorysost je to, co máme my všichni.
[Spike]
You got this.
/Spike/
Ty máš tohle.
[Rarity]
You got this.
/Rarity/
Ty máš tohle.
[Rarity and Spike]
We got this together.
/Rarity a Spike/
Máme to pohromadě.
[Twilight]
Today needs to be perfect.
It all comes down to me.
I don't know if I'm ready.
For all the things they need me to be.
I am the Princess of Friendship.
But that is more than just a crown.
It's a promise to bring ponies together.
And never let anypony down.
/Twilight Sparkle/
Dnešek musí být perfektní.
Všechno je to na mě.
Nevím, jestli jsem připravená
na všechny věci, které mě potřebují.
Jsem Princezna přátelství,
ale je to více, než jen koruna.
Je to slib sbližovat poníky dohromady
a žádného z nich nenechat dole.
[Pinkie Pie]
We got an awful lot to bake.
Each pony needs a piece of cake.
Oh wait, there's something better.
We can do.
We're gonna need some more supplies.
To make a really big surprise.
She'll be so shocked, she's sure to love it, too!.
You've got this!.
We got this together!.
/Pinkie Pie/
Máme toho strašně moc na pečení,
každý poník potřebuje kus dortu.
Počkat, je tu něco lepšího,
co můžeme udělat.
Budeme potřebovat více zásob
na přípravu fakt velkého překvapení.
Bude šokovaná a taky to bude milovat!
Ty máš tohle!
Máme to pohromadě!
[Pony Choir]
It's the Festival of Friendship.
Together we are one.
A day we will never forget.
And now everything is ready.
So when the day is done.
/Poníci a Mane 6/
Je to Festival přátelství.
Společně jsme jeden.
Den, na který nikdy nezapomeneme.
A teď je všechno připravené,
takže je celý den hotový.
[Rainbow Dash]
The weather.
/Rainbow Dash/
Počasí.
[Applejack]
The banquet.
/Applejack/
Banket.
[Rarity]
The style.
/Rarity/
Styl.
[Fluttershy]
And music.
/Fluttershy/
A hudba.
[Pony Choir]
All will be in perfect harmony!
/Poníci a Mane 6/
Všechno bude v perfektní harmonii!

Text přidala Lali4

Text opravila SparkyStar

Videa přidali Lali4, WolfHeartCZ

Překlad přidala WolfHeartCZ

Překlad opravila SparkyStar

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • •Characters: Twilight Sparkle (Rebecca Shoichet) Rainbow Dash (Ashleigh Ball) Pinkie Pie (Shannon Chan-Kent) Fluttershy (Andrea Libman) Applejack (Ashleigh Ball) Rarity (Kazumi Evans) Spike (Cathy Weseluck) Big McIntosh (Peter New) Granny Smith (Tabitha St. Germain) Apple Bloom (Michelle Creber) Pony Choir (Phoenix Chamber Choir) •Music by: Daniel Ingram •Lyrics by: Daniel Ingram, Michael Vogel (WolfHeartCZ)
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.