Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
[Rarity]
The rules of Rarity guarantee quality
This I can assure
For each and every dress
I vow to give finesse
With time, love, and couture
[Rarity]
Pravidlá Rarity, zaručí kvalitu
V tom vás mohli ujistit
Každým a všem šatům
Přísahám že dám vytříbenost,
S časem, láskou a couturou (podle požadavků zákazníka)
My favorite moment's when a pony sees it
That special gown that she just adores
That pony's now in style
My hard work's all worthwhile
Oh, yes, it makes my heart
My heart just soar
Můj oblíbený okamžiku je když je poník uvidí
Tu vyjímečnou robotu kterou prostě miluje
Ten poník má teď styl
Má těžká práce nebyla zbytečná
Ach, áno, mé srdce
Mé srdce to jen povznáší
[Rarity] [Rarity]
The rules of Rarity, just a parody
No dress here's unique
The panels all the same
Each colored windowpane
I fashion only makes me want to shriek!
[sighs]
Pravidla Rarity jsou jen paródií
Žádné šaty tu nejsou jedinečné
Všechny díly jsou stejné
Každý vybarven jako okenní tabule
Já, móda, jen mě to vede ke křiku!
[Povzdechnutí]
Oh, to create would give me elation
To feel once again some inspiration
Come on now, Rarity
Give me some clarity
Time for your couture love to rule
Ach, tvoření by mi dalo dobrou náladu
Pocítiť znovu nějakou inspiraci
No tak, Rarity
Dej mi trochu jasnosti
Čas aby tvá láska ke coutuře zavládla
The rules of Rarity, extra TLC
This feels more sublime
Soon now, they will see how good these can be
With a little extra shine
Pravidlá Rarity s, extra ČLC ( čas, láska, coutura)
Tohle mě více povznáší
Už brzy uvidím, jak dobře tyhle tyhle mojou být
S trochou lesku navíc
The rules of Rarity guarantee quality
All can see it's true
These new gems add such flair
Their beauty can't compare
This old style suddenly gleams anew
[humming]
Pravidlá Rarity, zaručí kvalitu
Všichni můžou vidět že je to pravda
Tyhle nové drahokamy dodávají takové vcítění
Jejich krása še ničemu nevyrovná
Tenhle starý styl še náhle znovu blýská
[Bzučení]
[Rarity] [Rarity]
The rules of Rarity
Once stood for something
But now it feels like just some factory
Now every dress I make
With every flaw and mistake
Oh, how it makes my heart
My heart just break
Pravidlá Rarity
Se jednou za něco postavila
Ale teď je to jen, jako nějaká továrna
Teď každé šaty ktoré udělám
S každým kazem a každou chybou
Ach, jak to mé srdce
Mé srdce láme.

Text přidal ShiningArmor

Video přidal ShiningArmor

Překlad přidala Shine_Boom

Je zde něco špatně?
Reklama

Soundtrack z páté série

Reklama

Soundtrack - My Little Pony texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.