Playlisty Kecárna
Reklama

It's gonna work - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[ Rarity ]
Here's what I know
If you want to succeed
You must follow the trends
That's the key
(Rarity)
Tady je co vím
Chcete-li uspět
Musíte následovat trendy
To je ten klíč
If you want to show
That you've got what it takes
You must be what they want you to be
Pokud chceš ukázat,
Že máte co je potřeba
Musíš být to co chtějí oni abys byl
[ Pinkie Pie ]
Here's what I know
Your food is so good
The flavor's so fancy and free
(Pinkie pie)
Tady je co vím
Tvoje jídlo je tak dobré
Chuť je fantazie a zdarma
You just need to show
That unique sense of taste
Go on be yourself
Let them see

Jen potřebuješ ukázat
Tohle jedinečný vnímání chuti
Pokračuj být sám sebou
Nech je vidět
[ Rarity and Pinkie Pie ]
It's gonna work
I know it's gonna work
It's gonna work out just fine, trust me
It's gonna work
I swear it's gonna work
It's gonna work out just fine, you'll see
(Rarity a Pinkie pie)
To bude fungovat
Já vím že to bude fungovat
Bude to fungovat v pohodě, věř mi
To bude fungovat
Já slibuji že to bude fungovat
Bude to fungovat v pohodě, uvidíš
[ Rarity ]
You need to change
If you want to compete
But fear not, for I know what to do

(Rarity)
Potřebujete se změnit
Chcete-li to dokončit
Ale neboj se, protože vím, co dělat
I know it feels strange
But trust me, when we're done
We'll make sure that your up here too
Já vím že to je zvláštní pocit
Ale věř mi, až budeme hotoví
postaráme se o to že budete nahoře taky
[ Pinkie Pie ]
Don't ever change
Being different is good
Don't let what others do
Be your cue
(Pinkie pie)
Nikdy se neměňte
Být jiný je v pořádku
Nedělej co dělají ostatní
Buďte narážkou
Never rearrange
Cause somepony said you should
Just trust your heart, it will know what to do
Nikdy nepřestavujte
Protože někteří poníci říkají že by jste měli
Prostě věř svému srdci, bude vědět co dělat
[ Rarity and Pinkie Pie ]
It's gonna work
I know it's gonna work
It's gonna work out just fine, trust me
It's gonna work
I swear it's gonna work
It's gonna work out just fine, you'll see!

(Rarity a Pinkie pie)
To bude fungovat
Já vím že to bude fungovat
Bude to fungovat v pohodě, věř mi
To bude fungovat
Já slibuji že to bude fungovat
Bude to fungovat v pohodě, uvidíš
[ Pinkie Pie ]
Be unique
(Pinkie pie)
Buď jedinečný
[ Rarity ]
Just be the same
(Rarity)
Prostě buďte stejní
[ Pinkie Pie ]
Trust your heart
(Pinkie pie)
Věř svému srdci
[ Rarity ]
You'll make your name
(Rarity)
Uděláš si své jméno
[ Rarity and Pinkie Pie ]
We'll help you every step of the way
Because we know what you need to do
And you should know it too

(Rarity a Pinkie pie)
Pomůžeme vám s každým krokem vaší cesty
Protože víme co budete potřebovat
Měli by jste to taky vědět
It's gonna work
I know it's gonna work
It's gonna work out just fine, trust me
It's gonna work
I swear it's gonna work
It's gonna work out just fine, you'll see!

To bude fungovat
Já vím že to bude fungovat
Bude to fungovat v pohodě, věř mi
To bude fungovat
Já slibuji že to bude fungovat
Bude to fungovat v pohodě, uvidíš

Text přidala CartoonSongs

Text opravila CartoonSongs

Video přidala CartoonSongs

Překlad přidala Lacatura

Překlad opravila Cress

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.