Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
Do you have any idea where they're sending you, Elder Price?Máš tušení kam tě posílají, Eldere Prici?
Well, of course we don't really have final say over where we get sent, but I have been praying to be sent to my favorite place in the whole world. No, samozřejmě nemáme jisto ohledně toho kam nás pošlou, ale modlil jsem se abych byl poslán na svoje nejoblbenější místo na celém světě.
Well, if you prayed for a location, I'm sure Heavenly Father will make it happen. You're like the smartest, best, most deserving elder the center's ever seen. No, jestli jsi se modlil za nějaké působiště, jsem si jistý že to Nebeský Otec zajistí. Jsi ten nejchytřejší, nejlepší, nejvíc si to zasluhující elder, jakého centrum kdy vidělo.
Aw, c'mon, you guys. Ale kluci.
The most important time of a Mormon kid's life is his mission
A chance to go out and help heal the world, that's my mission
Soon I'll be off in a different place
Helping the whole human race
I know my mission will be, something incredible
Nejdůležitější období života mormonského dítěte je jeho misie
Šance vyjet ven a pomáhat zahojit svět, to je moje misie
Brzy budu pryč na jiném místě
Pomáhat celému lidstvu
Vím, že moje misie bude něco fantastického
Elders, form a line and step forward when your name is called. Elder Young. Elderové, postavte se do řady a vykročte když zazní vaše jméno. Elder Young.
Yes, sir. Ano, pane.
Your mission brother will be... Elder Grant. Váš misijní společník bude...Elder Grant.
That that's me. Hey, brother! To jsem já. Čau bratře!
A vaše misijní místo bude...Norsko.
And your mission location is... Norway. Wow, Norsko" země trpaslíků a trolů
Oh wow, Norway: land of gnomes and trolls! Whoo wah! Hey yah! Shoo wah! Zah-dap wow!
Whoo wah! hey yah! shoo wah! zah-dap wow! Bok po boku
Pochodujem ode dveří ke dveřím
Protože Bůh miluje Mormony
A chce něco víc
Two by two
We're marching door to door
'Cause God loves Mormons
And he wants some more
Dvouletá misie
Je naše obětování
Jsme armáda Církve Ježíše Krista
Svatých posledních dnů
A two-year mission
Is our sacrifice
We are the Army of the Church of Jesus Christ
Of Latter-Day Saints
Bok po boku
A dnes se dozvíme
S kým budeme cestovat
A kam pojedeme
Two by two
And today we'll know
Who we'll make the journey with
And where we'll go
Bojujem za záležitost
Ale jsme vážně vážně milí
Jsme armáda Církve Ježíše Krista
Svatých posledních dnů
We're fighting for a cause
But we're really, really nice
We are the Army of the Church of Jesus Christ...
Of Latter-Day Saints
Elder White a Elder Smith
Elder White and Elder Smith. Věděl jsem že budeme spolu!
Oh, I knew we'd get paired together. Vaše umístění bude ve...Francii
Your location will be... France. Francie! Země pečiva a... roláků!
France! Land of pastries and.. turtlenecks! Bok po boku
Hádám, že jsme to my dva
Jedem pryč dosáhnout přes souše a moře
Two by two
I guess it's you and me
We're off to reach across land and sea
Satan drží Francii
Musíme ji dostat z jeho moci
Jsme vojáci armády Církve
Ježíše Krista Svatých posledních dnů
Satan has ahold of France
We need to knock him off his perch
We are the Soldiers of the Army of the Church
Of Jesus Christ of Latter-Day Saints
Elder Cross a Elder Green, vy budete sloužit v Japonsku.
Elder Cross and Elder Green, you will be serving in Japan. páni, Japonské!
Oh, Japan! Země sojové omáčky
Land of soy sauce! A Mothry!
And Mothra! Elder Harris a Elder Brown...
Elder Harris and Elder Brown... nebeský otče, kam pojedu na své misie?
Bude to Čína
Nebo staré Mexiko na mou misii?
Heavenly Father
Where will I go on my mission?
Will it be China
Or old Mexico on my mission?
Mohlo by to být San Fran na pobřeží
Austrálie, kde říkají "Brej den"
Ale modlím se abych jel na své oblíbené místo
It could be San Fran by the bay
Australia where they say, "g'day"
But I pray I'm sent to my favorite place
Orlando (Orlando!)
miluju tě Orlando
Mořský svět
A Disney
A mini golf
Orlando (Orlando)
I love you, Orlando
Sea World
And Disney
And putt-putt Golfing
Elder Price
Elder Price. Ano, pane.
Yes, sir. Tvůj bratr bude...Elder Cunningham.
Your brother will be... Elder Cunningham. To jsem já! To jsem já! Čau!
That's me! That's me! Hello! Oh, ahoj.
Oh, hi. A na misii pojedete do...Ugandy.
And your mission location is... Uganda. Ugandy.
Uganda..super... kde to je?
Uganda. V Africe.
Uganda... cool... where is that? Páni, jako Lví král!
Africa. Bok po boku
A teď je čas jít
Naše cesty byly spojeny tak zečněme
show
Oh boy, like Lion King! Naše košile jsou čisté
A naše účesy precizní
Jsme armáda Církve
Jsme armáda Církve
Jsme armáda Církve ježíše Krista
Two by two
And now it's time to go
Our paths have been revealed so let's start the show
Bok po boku
Pochodujem pro vítězství
Vyzbrojeni nejlepší knihou v historii
Our shirts are clean and pressed
And our haircuts are precise
We are the Army of the Church
We are the Army of the Church
We are the Army of the Church of Jesuuuus Christ
Obrátíme na naši víru každého
Přes celou Zemi
To je ta krása
Ta podstata
Ten záměr
ta mise
Vojáků armády Církve Ježíše Krista
Svatých posledních dnů
Two by two
We march for victory
Armed with the greatest book in history
We'll convert everyone
All across the planet Earth
That is the beauty of
The essence of
The purpose of
The mission of
The soldiers of the Army of the Church of Jesus Christ
Of Latter-Day Saints

Text přidala Katie085

Překlad přidala Katie085

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.