Playlisty Kecárna
Reklama

Sal Tlay Ka Siti - text, překlad

playlist Playlist
NABULUNGI
My mother once told me of a place with waterfalls and unicorns flying
Where there was no suffering, no pain, where there was laughter instead of dying
I always thought she’d made it up to comfort me in times of pain
But now I know that place is real, now I know its name
NABULUNGI
Moje mamka mi vypráněla o místě plném vodopádů
a létejících jednorožců
Kde nebylo žádné utrpení, žádná bolest, kde byl
smích místo umírání
Vždycky jsem si myslela, že si to vymýšlela jen aby mě uklidnila v bolestných časech
Ale už vím, že to místo je skutečné, už znám jeho jméno
Sal Tlay Ka Siti, not just a story mama told
But a village in Ooh-tah, where the roofs are thatched with gold
If I could let myself believe, I know just where I’d be –
Right on the next bus to paradise: Sal Tlay Ka Siti
Sal Tlay Ka Siti, není jen pohádka od mámy
Ale vesnice v Ooh- tahu, kde jsou střechy
ze zlata
Kdybych se mohla nechat věřit, vím přesně kde by to bylo
Hned v dalším autobuse do ráje: Sal Tlay Ka Siti
I can imagine what it must be like...this perfect, happy place:
I’ll bet the goat meat there is plentiful, and they have vitamin injections by the case
The warlords there are friendly, they help you cross the street
And there’s a Red Cross on every corner with all the flour you can eat!
Umím si představit jaké to musí být...tohle perfektní šťastné místo:
vsadím se, že kozí maso je tam hojné a mají vitaminové injekce jen pro případ
A vojenští vůdcové jsou tam přátelští, pomáhají ti přes ulici
A je tam Červený kříž na každém rohu s moukou co můžete jít!
Sal Tlay Ka Siti, the most perfect place on Earth
Where flies don’t bite your eyeballs and human life has worth
It isn’t a place of fairy tales, it’s as real as it can be
A land where evil doesn’t exist: Sal Tlay Ka Siti
Sal Tlay Ka Siti, nejperfektnější místo na Zemi
Kde vás mouchy nekoušou do víček a lidský život stojí za to
Není to místo pohádek, je skutečné jak jen mže být
Místo, kde zlo neexistuje: Sal Tlay Ka Siti
And I’ll bet the people are open-minded and don’t care who you’ve been
And all I hope is that when I find it, I’m able to fit in...
Will I fit in?
A vsadím se že lidé jsou vstřícní a nezajímají se kdo jste byl
A doufám, že až ho najdu, zapadnu tam...
Zapadnu?
Sal Tlay Ka Siti, a land of hope and joy
And if I want to get there, I just have to follow that white boy
You were right, mama, you didn’t lie –
The place is real, and I’m gonna fly!
Sal Tlay Ka Siti, místo nadějě a radosi
A jestli se tam chci dostat, stačí následovat toho bílého kluka
Měla jsi pradu mami, nelhala jsi
To místo je skutečné a já poletím
I’m on my way...soon life won’t be so shitty
Now salvation has a name: Sal Tlay Ka Siti
Jsem na cestě, brzy můj život nebude stát za hovno
Teď má spása své jméno: Sal Tlay Ka Siti

Text přidala Katie085

Překlad přidala Katie085

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.