Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
NABULUNGI
Well then, would you like to baptize me?
NABULUNGI
Takže... Nechcš mě pokřtít?
ELDER CUNNINGHAM
Pffttt sure, yeah, that would be great.
ELDER CUNNINGHAM
Pfff jistě, to by bylo skvělý.
NABULUNGI
OK, let's do it.
NABULUNGI
Dobře, udělejme to.
ELDER CUNNINGHAM
What, you mean now?
ELDER CUNNINGHAM
Co? Myslš teď?
NABULUNGI
Why not?
NABULUNGI
Proč ne?
ELDER CUNNINGHAM
Well, to be honest, I've...I've never done it before.
ELDER CUNNINGHAM
No, abych byl upřímný,ještě... Ještě nikdy jsem nikoho nekřtil.
NABULUNGI
That's OK, neither have I!
NABULUNGI
To je v pořádku, já taky ne!
ELDER CUNNINGHAM
Nahahahah! Yes, that's true.
ELDER CUNNONGHAM
Nahahahaha! Ano, to je pravda.
NABULUNGI
Do you know how to baptize someone into the church?
NABULUNGI
Víš jak někoho pokřtít?
ELDER CUNNINGHAM
Sure, that's something we study over and over again at mission control center.
ELDER CUNNINGHAM
Jasně, v misijním centru to trénujeme pořád.
NABULUNGI
Then please, Elder Cunningham, I want to be baptized. I swear to dedicate my life to the Church.
NABULUNGI
Takže prosím, Eldere Cunninghame, chci být pokřtěná. Přísahám, že zasvětím svůj život Církvi.
ELDER CUNNINGHAM
Huh, OK. I just need a second to get ready.
ELDER CUNNINGHAM
Huh, dobře. Jenompotřebuju vteřinku na připravenou.
NABULUNGI
OK. I will get ready too!
NABULUNGI
Dobře, já se taky nachystám.
ELDER CUNNINGHAM
I'm about to do it for the first time
And I'm gonna do it with a girl
A special girl who makes my heart kinda flutter
Makes my eyes kinda blur
I can't believe I'm about to baptize her
ELDER CUNNONGHAM
Za chvíli to udělám poprvé.
A udělám to s holkou!
Mimořádnou holkou, díky které se moje srdce třepe
Moje oči zamlžuje
nemůžu uvěřit, že ji za chvíli pokřtím
NABULUNGI
He will baptize me
He will hold me in his arms
And he will baptize me
Right in front of everyone
And it will set me free
When he looks into my eyes
And he sees just how much
I love being baptized
NABULUNGI
On mě pokřtí
bude mě držet ve svých rukách
A pokřtí mě
přímo přede všemi
A mě to osvobodí
když se mi podívá do očí
A uvidí jak moc
Se mi líbí být pokřtěná
ELDER CUNNINGHAM (NABULUNGI)
I'm gonna baptize her (Baptize me)
Bathe her in God's glory
And I will baptize her (I'm ready)
With everything I got
And I'll make her beg for more (Oooh)
As I wash her free of sin
And it'll be so good
She'll want me to baptize her again (Baptize me again)
ELDER CUNNINGHAM
Pokřtím ji (Pokřtí mě)
omyju ve slávě Boží
A pokřtím ji (Jsem připravená)
Se vším co mám
A bude prosit o víc (Oooh)
A omyju ji od hříchů
A bude to tak skvělé
Že bude chtí abych ji pokřtil znovu (Pokřtí mě znova)
Excuse me, I, I need another minute! Promiň, potřebuju další minutu!
NABULUNGI
Never known a boy so gentle
One like him is hard to find
A special kind, he makes my heart kind of flutter
Like a moth in a cocoon
I hope he gets to baptizing me soon!
NABULUNGI
Nikdy jsem neznala tak milého kluka
je těžké takového najít
Mimořádný druh, díky němu se mi chvěje srdce
Jako housenka v kukle
Doufám že mě pokřtí už brzy!
ELDER CUNNINGHAM
I'm gonna baptize you
I'm through with all my stallin'
ELDER CUNNINGHAM
Pokřtím tě
Je po veškerém otálení
NABULUNGI
You're gonna baptize me
I'm ready to let you do it
NABULUNGI
Pokřtíš mě
Jsem připravená nechat tě to udělat
NABULUNGI and ELDER CUNNINGHAM
And it will set us free
It's time to be immersed
And I'm so happy you're about to be my first
OBA
A to nás osvobodí
Je čas se ponořit
A jsem tak rád že budeš moje první
ELDER CUNNINGHAM
OK. Are you ready?
ELDER CUNNINGHAM
Dobře, jsi připravená?
NABULUNGI
I am...ready. So how do we do it?
NABULUNGI
Jsem...připravená. Tak jak to uděláme?
ELDER CUNNINGHAM (NABULUNGI)
Well, I hold you like this (Yeah?)
And I lower you down (Yeah?)
And then I—
ELDER CUNNINGHAM
No, já tě takhle chytnu (Ano?)
A položím tě (Ano?)
A pak tě -
I just baptized her
She got dowsed by heavenly father
I just baptized her good (Baptized me)
I performed like a champ!

Zrovna jsem ji pokřtil
Byla přijata Nebeským Otcem
Hezky jsem ji pokřtil (Pokřtil mě)
Jako šampion!
NABULUNGI
I'm wet with salvation

NABULUNGI
Jsem vlhká od spásy
NABULUNGI and ELDER CUNNINGHAM
We just went all the way
Praise be to God
I'll never forget this day
OBA
Zrovna jsme si prošli
Velebením Boha
Na tenhle den nikdy nezapomenu
I baptized you (You baptized me)
I gotcha good (Baptized me)
You are a Mormon (Baptized me)
Pokřtil jsem tě (Pokřtil jsi mě)
je to dobrý (Pokřtil jsi mě)
Jsi Momonka (Pokřtil jsi mě)
NABULUNGI
I'll text you later.
NABULUNGI
Napíšu ti pozděj

Text přidala Katie085

Překlad přidala Katie085

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.