Playlisty Akce
Reklama

I am your angel - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

No Mountains too high,
for you to climb
All you have to do
is have some climbing faith, oh yeah
No rivers too wide,
for you to make it across
All you have to do
is believe it when you pray
Žádné hory nejsou tak vysoké,
abys na ně nemohla vyšplhat.
Všechno, co musíš udělat
je věřit, že to dokážeš, oh jasně
Žádná řeka není dost široká,
abys ji nemohla přejít.
Všechno, co musíš udělat
je věřit v to, když se modlíš.
And then you will see,
the morning will come
And everyday will be bright as the sun
All of your fears cast them on me
I just want you to see...
A pak uvidíš,
že příjde nové ráno
A každý den bude jasný jako slunce
Všechny své strachy odhoď ke mně
Jen Tě chci vidět...
I'll be your cloud up in the sky
I'll be your shoulder when you cry
I'll hear your voices when you call me
I am your angel
And when all hope is gone, I'm here
No matter how far you are, I'm near
It makes no difference who you are
I am your angel
I'm your angel
Budu Tvůj oblak na nebi
Budu Tvým ramenem, když pláčeš
Uslyším Tvůj hlas, když mne budeš volat
Jsem Tvůj anděl
A když pomine veškerá naděje, jsem tady
Je jedno, jak daleko jsi, jsem blízko
Není žádný rozdíl v tom, kdo jsi
Jsem Tvůj anděl
Jsem Tvůj anděl
I saw the teardrops,
and I heard you cry
All you need is time,
seek me and you shall find
You have everything
and you're still lonely
It doesn't have to be this way,
let me show you a better day
Viděla jsem padat slzy
a slyšela jsem Tě plakat.
Všechno, co potřebuješ je čas.
Najdi mě a uvidíš,
Že máš všechno
a jsi stále osamělá.
Nemůže to jít tímto způsobem,
nech mě ukázat Ti lepší den.
And then you will see,
the morning will come
And all of your days
will be bright as the sun
So all of your fears,
just cast them on me
How can I make you see...
A pak uvidíš,
že příjde nové ráno
A všechny Tvé dny
budou jasné jako slunce
Tak všechny své strachy
odhoď ke mně
Jak Tě můžu přimět vidět...
I'll be your cloud up in the sky
I'll be your shoulder when you cry
I'll hear your voices when you call me
I am your angel
And when all hope is gone, I'm here
No matter how far you are, I'm near
It makes no difference who you are
I am your angel
I'm your angel
Budu Tvůj oblak na nebi
Budu Tvým ramenem, když pláčeš
Uslyším Tvůj hlas, když mne budeš volat
Jsem Tvůj anděl
A když pomine veškerá naděje, jsem tady
Je jedno, jak daleko jsi, jsem blízko
Není žádný rozdíl v tom, kdo jsi
Jsem Tvůj anděl
Jsem Tvůj anděl
And when it's time to face the storm
I'll be right by your side
Grace will keep up safe and warm
And I know we will survive
A když je čas čelit bouři
Budu stát věrně Tobě po boku
Modlitba nás ochrání a zahřeje
A já vím, že přežijeme
And when it seems
as if your end is drawing near
Don't you dare give up the fight
Just put your trust beyond the sky...
A když se zdá,
že se přiblížil Tvůj konec.
Neopovaž se vzdát boj!
Jen důvěřuj nebi...
I'll be your cloud up in the sky
I'll be your shoulder when you cry
I'll hear your voices when you call me
I am your angel
And when all hope is gone, I'm here
No matter how far you are, I'm near
It makes no difference who you are
I am your angel
I'm your angel
Budu Tvůj oblak na nebi
Budu Tvým ramenem, když pláčeš
Uslyším Tvůj hlas, když mne budeš volat
Jsem Tvůj anděl
A když pomine veškerá naděje, jsem tady
Je jedno, jak daleko jsi, jsem blízko
Není žádný rozdíl v tom, kdo jsi
Jsem Tvůj anděl
Jsem Tvůj anděl
I'll be your cloud up in the sky
I'll be your shoulder when you cry
I'll hear your voices when you call me
I am your angel
And when all hope is gone, I'm here
No matter how far you are, I'm near
It makes no difference who you are
I am your angel
I'm your angel
Budu Tvůj oblak na nebi
Budu Tvým ramenem, když pláčeš
Uslyším Tvůj hlas, když mne budeš volat
Jsem Tvůj anděl
A když pomine veškerá naděje, jsem tady
Je jedno, jak daleko jsi, jsem blízko
Není žádný rozdíl v tom, kdo jsi
Jsem Tvůj anděl
Jsem Tvůj anděl

Text přidala ina11

Video přidala ina11

Překlad přidala ina11

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.