Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Cherry Tree Lane Part 1 - text, překlad

playlist

Mrs Brill:
Katie Nanna!
And who gets stuck with the children with no nanny in the house?
Me! That's who!

Katie Nanna:
I've said my say, Mrs. Brill, and that's all I'll say,
I've done with this house forever!

Mrs. Brill:
Well good riddance, then!

Winifred:
Katie Nanna!
Gone? Are you quite sure...

Mrs. Brill:
Gone! And is it any wonder?

Winifred:
Choosing the right nanny - I keep drawing blanks
Do you really think I made another blunder
What on earth am I to say to Mr. Banks?
George, dear
I'm feeling so bereft dear,
Every nanny goes
We're unlucky I suppose.

Winifred, Mrs. Brill, Jane, Michael & Robertson Ay:
We are never going to find the perfect nanny

George:
Nonsense!
Precision and order
That's all that I ask
The running of a household
A straightforward task
The children, the servants,
They're all your domain
Whilst I remain the sovereign of Cherry tree lane.
Coat!

Mrs. Brill
Coming sir.

George:
The simple truth is you've engaged six nannies over the last four months,
and they've all been unqualified disasters!
A nanny should govern,
A nanny should rule
A nanny is a paragon who suffers no fool
A nanny's stalwart
Our children would gain
By having such a nanny in cherry tree lane.

Winifred:
Of course, George, but...

George:
So take control of situations
Show your authority when interviewing staff
You know your role, They know their stations,
Efficiency and forethought cut the jobs in half
Briefcase!

Winifred:
I thought Katie Nanna would be firm with the children.
She always looked so cross.

George:
Winifred, never confuse efficiency with a liver complaint.

Winifred:
Clear thinking
Sound judgment.

George:
That's how to advance

Winifred and George:
Then things will run like clockwork.

George:
Leave nothing to chance
When nannies go missing
The answer is plain
Our children must be monsters.

Winifred:
Oh how can they be monsters

Winifred and George:
in Cherry Tree Lane.

George:
Umbrella!

Winifred:
If only we could find someone like your old nanny.

George:
I'm afraid that's not realistic, my dear.
Few women alive could manage Miss Andrew's standards of efficiency.
Besides, we could never afford someone of her caliber.

Mrs. Brill and Robertson Ay:
Precision and order
He wants nothing less

Robertson Ay:
It's like an army barracks

Mrs. Brill:
Yes and we're in the mess

Mrs. Brill and Robertson Ay:
No wonder the Nannies are driven insane
We're living in a madhouse in Cherry Tree Lane.

George:
Now place an advertisement in the Times stating that Jane and Michael Banks
require the best possible nanny at the lowest possible wage.

Jane:
Father, we've written our own advertisement.

George:
What!

Winifred:
Please, George. I think we should hear it.

Jane:
Wanted. A nanny. For two adorable children.

George:
Adorable? Well, that's debatable, I must say.

Text přidala Miharu

Video přidala Miharu

Paní Brilllová:
Katie Nanno!
Komu zůstanou děti na krku, když v domě nebude chůva?
Mě! Mě zůstanou!

Katie Nanna:
Řekla jsem, co jsem chtěla říct, paní Brillová a víc už neřeknu,
Skončila jsem s tímhle domem navždy!

Paní Brillová:
Dobře ti tak!

Winifred:
Katie Nanna!
Odešla? Jste si naprosto jistá...

Paní Brillová:
Odešla! Divíte se snad?

Winifred:
Výběr správné chůvy - nemám na to šťastnou ruku
Vážně si myslíte, že je to další selhání
Co pro všechno na světě řeknu panu Banksovi?
Georgi, drahý
Jsem tak zoufalá, drahý
Každá chůva odchází
Asi nemáme štěstí

Winifred, paní Brillová, Jane, Michael & Robertson Ay:
Nikdy nenajdeme dokonalou chůvu

Geroge:
Nesmysl!
Preciznost a řád
Nic víc nežádám
Vedení domácnosti
Je přímočarý úkol
Děti, sluhové
Jdou tvým panstvím
Zatímco já zůstvám vládcem Třešňové ulice
Kabát!

Paní Brillová:
Už běžím, pane.

George:
Prostá pravda zní, že jsi během minulých čtyř měsíců zaměstnala už šest chův
a všechny byly naprosté katastrofy!
Chůva by měla vést,
Chůva by měla vládnout
Chůva je vzor, který nestrpí hlouposti
Chůva je spolehlivá
Naše děti by mnoho získaly
Kdyby měly v Třešňové ulici takovou chůvu

Winifred:
Samozřejmě, Gerogi, ale...

George:
Tak převezmi kontrolu nad situací
Ukažte autoritu, když děláš pohovor
Znáš svou roli, oni znají své postavení
Výkonnost a myšlení dopředu snižuje práci na polovinu
Kufřík!

Winifred:
Myslela jsem si, že Katie Nanna bude na děti přísná.
Vždy vypadala tak rozzlobeně.

George:
Winnifred, nepleť si výkonnost s jaterným onemocněním.

Winifred:
Myslí ti to
Dobrý úsudek.

George:
Tak se to má dělat

Winnifred a George:
Věci poběží jako hodinky.

George:
Nic nepodceň
Když mizí chůvy
Odpověď je jasná
Naše děti jsou příšery

Winifred:
Jak by mohly být příšery

Winifred a George:
V Třešňové ulici

George:
Deštník!

Winifred:
Kéž bychom jen našli někoho, jako byla tvoje stará chůva.

George:
Obávám se, že to není možné, má drahá.
Jen málo žen se výkonností může rovnat slečně Andrewsové.
Kromě toho bychom nikdy nikoho její úrovně nemohli dovolit.

Paní Brillová a Robertson Ay:
Preciznost a řád
Nic menšího nechce

Robertson Ay:
Je to jako kasárna.

Paní Brillová:
A my jsme ve vojenské jídelně.

Paní Brillová a Rabertson Ay:
Není divu, že chůvy to tu dohání k šílenství
Třešňová ulice je jako blázinec

George:
Dejte inzerát do novin
který bude najevo dávat, že Jane a Michel Banksovi
požadují tu nejlepší možnou chůvu za nejnižší možnou cenu.

Jane:
Otče, my jsme naprali vlastní inzerát.

George:
Cože?

Winnifred:
Prosím, Georgi. Měli bychom si to poslechnout.

Jane: Hledá se. Chůva. Pro dvě rozkošné děti.

George:
Rozkošné? Tím si nejsem moc jistý.

Překlad přidala Miharu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.