Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I must have left my house at eight because I always do
My train, I’m certain, left the station just when it was due
I must have read the morning papers going into town
And having gotten through the editorials, no doubt I must have frowned
Musela jsem v osm opustit svůj dům, protože to tak vždycky dělám
Můj vlak, jsem si jistá, vyrazil ze stanice v přesný čas
Musela jsem si přečíst ranní noviny cestou do města
A když jsem prošla úvodníky, nepochybně jsem se zamračila
I must have made my desk around a quarter after nine
With letters to be read, and heaps of papers waiting to be signed
I must have gone to lunch at half past twelve or so
The usual place, the usual bunch
And still on top of this I’m pretty sure it must have rained
The day before you came
Musela jsem si uklidit stůl kolem čtvrt na devět
Dopisy bylo třeba přečíst a hromada papíru čeká na podpis
Musela jsem jít asi na půl dvanácté na oběd
Obvyklé místo, obvyklá parta
A přesto jsem si docela jistá, že muselo pršet
Den předtím, než jsi přišel
I must have lit my second cigarette at half past two
And at the time I never even noticed I was blue
I must have kept on dragging through the business of the day
And without really knowing anything I hid a part of me away
Asi o půl třetí jsem si zapálila druhou cigaretu
A v té době jsem si ani nevšimla, že jsem smutná
Musela jsem se dál táhnout dnem
A bez vážného vědění, které zakrylo část mě
At six I must have left, there’s no exception to the rule
A matter of routine, I’ve done it ever since I finished school
The train back home again
Undoubtedly I must have read the evening papers then
Oh yes, I’m sure my life was well within its usual frame
The day before you came
V šest jsem musela odejít, z pravidla není žádná výjimka
Rutina, dělám to tak, od doby co jsem dokončila školu
Vlak domů
Nepochybně jsem si tehdy musela číst večerní noviny
Oh ano, jsem si jistá, že můj život byl v obvyklém rámci
Den předtím, než jsi přišel
I must have opened my front door at eight o’clock or so
And stopped along the way to buy some Chinese food to go
I’m sure I had my dinner watching something on TV
There’s not a single episode of House of Cards that I have failed to see
Asi v osm jsem otevírala přední dveře
A zastavila se po cestě koupit si nějaké čínské nudle
Jsem si jistá, že jsem večeřela a dívala se na něco v televizi
Neexistuje jediná epizoda House of Cards, kterou bych neviděla
I must have gone to bed around a quarter after ten
I need a lot of sleep, and so I like to be in bed by then
I must have read a while
The latest Margaret Atwood book or something in that style
It’s funny, but I had no sense of living without aim
The day before you came
Do postele jsem musela jít asi ve čtvrt na půl deset
Potřebuju hodně spánku a tak bych ráda byla v posteli
Musela jsem si chvíli číst
Nejnovější knihu Margaret Atwood nebo něco v tomto stylu
Je to vtipné, ale nemá pro mě smysl žít bez cíle
V den než jsi přišel
And turning out the light
I must have yawned and settled in for yet another night
And rattling on the roof I must have heard the sound of rain
The day before you came
A zhasínám světla
Asi jsem zívl a usadil se ještě na další noc
A chrastění na střeše, musela jsem slyšet zvuk deště
Den předtím, než jsi přišel

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Mamma Mia! Here We Go Again: The Movie Soundtrack

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.