Kecárna Playlisty

Beneath a moonless sky - text, překlad

Christine:
I should have known that you'd be here.
I should have known it all along.
This whole arrangement bears your stamp.
You're in each measure of that song.
How dare you try and claim me now?
How dare you come invade my life?
Christine:
Měla jsem vědět, že tu budeš.
Měla jsem to tušit celou tu dobu.
Celé tohle jednání nese tvůj tajemný znak.
Jsi v každém taktu této písně.
Jak se opovažuješ mě teď zkoušet vlastnit?
Jak se jen opovažuješ vtrhnout do mého života?
Phantom:
Oh, Christine, my Christine,
In that time when the world thought me dead,
My Christine, on that night just before you were wed,
Ah, Christine, you came and found where I hid.
Don't you deny that you did.
That long ago night.
Fantom:
Oh, Chrisitne, má Christine,
V čase, kdy mě celý svět pohřbil,
má Christine, ve tvé předsvatební noci,
ah, Christine, tys našla místo mého úkrytu a přišla jsi.
Nezkoušej to popřít.
Tu dávno zapomenutou noc.
Christine:
That night...
Christine:
Tu noc...
Phantom:
Once there was a night beneath a moonless sky,
Too dark to see a thing, too dark to even try.
Christine:
I stole to your side to tell you I must go,
I couldn't see your face but sensed you even so...
Phantom:
Kdysi byla noc bez kouska svitu měsíčního
Příliš temná, aby bylo něco viděno, příliš temná, aby se pokoušelo.
Christine:
Přišla jsem k tobě, abych ti řekla, že musím odejít,
nemohla jsem vidět tvou tvář, ale cítila jsem tě tak...
Ch: And I touched you
P: And I felt you
Both: And I heard those ravishing refrains
Ch: The music of your pulse
P: The singing in your veins
Ch: A dotknula jsem se tě
F: A cítil jsem tě
Oba: A slyšel(a) jsem ty neobyčejné refrény
Ch: Té hudby ve tvém tepu
F: Toho zpěvu ve tvých žilách
Ch: And I held you
P: And I touched you
Ch: And embraced you
P: And I felt you
Ch: A já tě držela
F: A dotýkal jsem se tě
Ch: A držela jsem tě v náručí
F: A cítil jsem tě
B: And with every breath and every sigh
Ch: I felt no longer scared
P: I felt no longer shy
B: At last our feelings bared
Beneath a moonless sky
Oba: A s každičkým dechem a každým vzdechem
Ch: Už jsem víc necítila strach
F: Už tu nebyla ani plachost
Oba: Nakonec byly naše city odhaleny
pod bezměsíčným nebem
Christine:
And blind in the dark, as soul gazed into soul,
I looked into your heart and saw you pure and whole.
Christine:
A oslepená v temnotě, jako by má duše hleděla do tvé,
Viděla jsem tvé srdce celé a čisté.
Phantom:
Cloaked under the night with nothing to suppress,
A woman and a man, no more and yet no less.
Fantom:
Zahalení nocí, ničím nezastaveni,
Žena a muž nic víc a nic míň..
P: And I kissed you
Ch: And caressed you
B: And the world around just fell away
We said things in the dark
We never dared to say
F: A políbil jsem tě
Ch: A pohladila jsem tě
Oba: A svět kolem nás prostě jen zmizel
Řekli jsme věci v temnotě
které bychom nikdy neřekli
P: And I caught you
Ch: And I kissed you
P: And I took you
Ch: And caressed you
F: A já tě chytil
Ch: A já tě políbila
F: A já tě vzal
Ch: A pohladila jsem tě
B: With a need too blatant to deny
And nothing mattered then
Except for you and I
Again and then again
Beneath a moonless sky
Oba: S potřebou tak očividnou to popřít
a na ničem jiném by pak nezáleželo
Kromě tebe a mě samotné
znovu a poté opět znovu
pod bezměsíčným nebem
Phantom:
And when it was done before the sun could rise,
Ashamed of what I was, afraid to see your eyes.
I stood while you slept and whispered a goodbye,
And slipped into the dark beneath a moonless sky.
Fantom:
A když bylo po všem, předtím než sluneční paprsky dopadly na zem,
Styděl jsem se, co jsem udělal, bál se podívat se ti do očí.
Zůstal jsem, dokud jsi spala a pošeptal ti sbohem
a utekl jsem do temné bezměsíčné noci.
Christine:
And I loved you
Yes, I loved you
I'd have followed anywhere you left
I woke to swear my love
And found you gone instead
Christine:
A já tě milovala
ano, milovala jsem tě
následovala bych tě kamkoliv bys odešel
Vzbudila jsem se a chtěla ti přislíbit mou lásku
a namísto toho jsem viděla, že jsi pryč
P: And I loved you
Ch: How I loved you
P: And I left you
Ch: And I loved you
P: And I had you, both of us knew why
CH: We both knew why
F: A já tě miloval
Ch: Jak jsem tě milovala
F: A já tě opustil
Ch: A já jsem tě milovala
F:A já tě měl, oba známe důvody proč
Ch: My oba víme proč
B: And yet I won't regret
From now until I die
The night I can't forget
Beneath a moonless sky
Oba: Ale nebudu litovat
od teď až do mé smrti
tu noc, kterou nezapomenu
tu noc pod bezměsíčným nebem
Phantom:
And now
Fantom:
A teď
Christine:
How can you talk of now?
For us, there is no now...
Christine:
Jak jen můžeš mluvit o nějakém teď?
Pro nás už není žádná přítomnost...

Text přidala avink

Text opravila avink

Videa přidali avink, elena7

Překlad přidala avink

Překlad opravila avink


Nezařazené v albu

Soundtrack - Love Never Dies texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.