Playlisty Kecárna
Reklama

The Thirst 1 - Lestat - text, překlad

playlist Playlist
LESTAT
How can this be?
This devil leaves!
And God abandons me...
I'm left here looking
at these flames,
That too could set me free...
LESTAT
Jak se to můž dít?
Ten ďábel odchází!
A Bůh mě opouští...
Jsem tu ponechán hledící
na tyhle plameny,
Které by mě mohly také osvobodit...
The vessel that I used to be
Is tainted now and ripped apart,
Bathed in madness by the fiend
Who's robbed me of my human heart.
Nádoba, jíž jsem býval,
je teď poskvrněná a rozervaná,
vykoupaná v šílenství démonem,
který mš okradl o mé lidské srdce.
To contemplate
this crimson hell
Is more than I can stand.
Did I sin so
to seal my fate
Offered up by Hell's own hand?
Přemýšlet
o tomto rudém pekle
je víc než mohu snést.
Hřešil jsem tolik
abych zpečetil svůj osud
nabídnutím peklu svou vlastních rukou?
For now I am a thing of darkness,
Thrown from this ungodly swoon.
Immortal from a savage kiss
Kept from my eventual tomb.
Pro teď jsem bytostí temnoty,
vyhozen z těch bezbožných mdlob.
Nesmrtelný od surového polibku
držícího mě od případného hrobu.
But wait, did I invite this fate?
This invitation from the damned...
This introduction to the dark
Was never in my mortal plan!
Ale počkat, pozval jsem tento osud?
Tohle pozvání od prokletých...
Tento úvod do tmy
nebyl nikdy mým smrtelným plánem!
And if indeed this cruel joke
Was somehow in my destiny,
Should I embrace its wicked ways?
And haunt the night for what I need...
...for what I need...
.......what I need...
A pokud tento vskutku krutý vtip,
byl tak nějak mým osudem,
Měl bych přijmout jeho ničemné cesty?
A lovit nocí, pro to co potřebuji...
...pro to co potřebuji...
........co potřebuji...

Text přidala Akhlis

Text opravila Akhlis

Video přidala Akhlis

Překlad přidala Akhlis

Překlad opravila Akhlis

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

San Francisco

Reklama

Soundtrack - Lestat The Musical texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.