Playlisty Kecárna
Reklama

The Thirst - Lestat - text, překlad

playlist Playlist
LESTAT
How can this be?
This devil leaves...
And God abandons me.
I‘m left here looking
At these flames,
That too could set me free.
LESTAT
Jak se to můž dít?
Ten ďábel odchází...
A Bůh mě opouští.
Jsem tu ponechán hledící
na tyhle plameny,
Které by mě mohly také osvobodit.
The vessel that I used to be
Is tainted now and ripped apart.
Bathed in madness by the fiend
Who‘s robbed me of my human heart.
Nádoba, jíž jsem býval,
je teď poskvrněná a rozervaná.
Vykoupaná v šílenství démonem,
který mš okradl o mé lidské srdce.
My life is gone,
but I'll live on.
Dead but still alive.
Lost to those
who loved me once;
Můj život vyprchal,
ale budu žít dál.
Mrtvý, ale stále naživu.
Ztracený pro ty,
kdo mě kdysi milovali;
A demon now inside. teď je uvnitř démon.
For here I am a thing of darkness
Thrown from this ungodly swoon.
Immortal from a savage kiss
Kept from my eventual doom.
Pro teď jsem bytostí temnoty,
vyhozen z těch bezbožných mdlob.
Nesmrtelný od surového polibku
držícího mě od případné zhouby.
But wait, did I invite this fate,
This invitation from the damned?
This introduction to the dark
Was never in my mortal plan!
Ale počkat, pozval jsem tento osud?
Tohle pozvání od prokletých?
Tento úvod do tmy
nebyl nikdy mým smrtelným plánem!
And if indeed this cruel joke
Was somehow in my destiny
Then I'll embrace its wicked ways?
And haunt the night for what I need.
A pokud tento vskutku krutý vtip,
byl tak nějak mým osudem,
pak bych měl přijmout jeho ničemné cesty?
A lovit nocí, pro to co potřebuji.
To die in such a way
And simply to be born again.
A thing of terrifying strength,
A bringer of bewitching pain.
Zemřít takovým způsobem
a jednoduše se zrodit znovu.
Bytost děsivé síly,
nositel uhrančivé bolesti.
And blood become the drug I need;
Will blood fulfill the thirst in me?
The thirst that sends them to their graves,
The thirst for that which I will crave.
A krev se stala drogou, kterou potřebuji;
Naplní krev žízeň ve mě?
Žízeň, která je pošle do hrobů,
žízeň po tom, po čem budu toužit.
This thirst,
This thirst is strong.
It overpowers
All right and wrong.
Tahle žízeň,
tahle žízeň je silná!
Převyšuje
vše sobré i špatné.
The thirst,
I feel it coming on!
The thirst,
I feel it coming on!
The thirst!
I feel it coming on!
Žízeň,
cítím ji přicházet!
Žízeň,
cítím ji přicházet!
Žízeň,
cítím ji přicházet!
----- -----
This thirst,
This thirst is strong.
It overpowers
All right and wrong.
Tahle žízeň,
tahle žízeň je silná!
Převyšuje
vše sobré i špatné.
The thirst,
I feel it coming on!
The thirst,
I feel it coming on!
The thirst!
(zakousne se do krku kolemjdoucí ženě)
Žízeň,
cítím ji přicházet!
Žízeň,
cítím ji přicházet!
Žízeň!
(zakousne se do krku kolemjdoucí ženě)

Text přidala Akhlis

Text opravila Akhlis

Video přidala Akhlis

Překlad přidala Akhlis

Překlad opravila Akhlis

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Broadway

Reklama

Soundtrack - Lestat The Musical texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.